Vad är värderingar? Lista dina värderingar i 6 steg 

Värderingar är ett ämne som är mer aktuellt än på väldigt länge. Krig och oro på nära håll i Europa gör att vi ställer frågor om vad som är rätt och fel. Värderingar är också betydelsefulla på ett personligt plan. Många av oss kämpar för att hitta rätt riktning i livet, fatta viktiga beslut och bete oss korrekt i vardagen.