Vad är en bra karaktär? Hur du utvecklar goda karaktärsegenskaper

En av de tydligaste skillnaderna mellan människor är de få som slår upp ord i ordboken och den stora majoriteten som inte gör det. Jag kan erkänna att jag varit en del av majoriteten men för en tid sedan började jag göra det till en vana och jag kan se fördelen idag när jag försöker förstå viktiga ord som karaktär.