Alan Watts – livet du lever är vad du väljer att leva

Alan Watts var en brittisk filosof, författare och talare som var mest känd för att introducera österländsk filosofi för västvärlden. Han var en guru på sin tid och hans tal och föreläsningar lever vidare och har blivit väldigt populära. Det är framför allt en föreläsning om meningen med livet jag tycker är väldigt intressant.