Vad skulle Aristoteles göra i Coronapandemin?

Sedan januari 2020 är världen lamslagen. Hela planeten går på sparlåga och den ena krisen avlöser den andra. Vi står inför stora paradigmskiften och framtiden är oviss. Människoliv går till spillo och de mänskliga värden vår civilisation vilar på är understundom ställda på prov. Enskilda professionella ställs inför moraliska dilemman, liksom politiker samt beslutsfattare. I en ständig konflikt mellan individens existensberättigande kontra samhällets tillväxt, ställer vi oss frågan om vad som är värdefullt.