Personligt ledarskap – hur du utvecklar värderingar med dygder

ledarskap

Vad är egentligen ledarskap? Enligt många definitioner handlar ledarskap och att leda människor mot samma mål och riktning. Det handlar om att visa vägen genom att trampa upp stigen för andra. Att leda innebär att man visar vilken väg man ska gå. Dock börjar ledarskapet med det inre ledarskapet i oss själva. Personligt ledarskap är förmågan att styra ditt liv i den riktningen du vill.