Maslows behovstrappa

Abraham Maslow är känd som en av den moderna psykologins fäder. Hans mest banbrytande forskning var kring motivationsteori där hans behovstrappa eller behovshierarki är väldigt känd. Teorin handlar om motivationen hos människor och nämner behov i fem nivåer. Maslows behovstrappa innebär att behoven på en lägre nivå måste vara tillfredsställda innan högre mål blir viktiga för individen.