Heisenberg

7 goda vanor inom personlig utveckling

Jag har på nytt läst boken ”The 7 Habits of Highly Effective People”, av Stephen R. Covey som handlar om ledarskap och personlig utveckling. Jag läste boken 2018 och har nu läst den en tredje gång. Här kan du läsa mer om mina tankar kring de viktigaste delarna från boken ”De 7 goda vanorna”.

Personlig utveckling: Hur du skapar goda vanor & bryter dåliga

Varför är det så att 4 % lyckas medan 96 % misslyckas. Jag har en PDF-guide som hjälper dig utveckla goda vanor, självdisciplin och visar hur du vinner (utan att ens försöka). Den är gratis. din e-post nedan så skickar jag e-boken.

Bokens historia

De 7 goda vanorna hos mycket effektiva människor är en av världens mest lästa ledarskaps- och självhjälpsböcker. Stephen R. Covey publicerade boken 1989 och den blev genast en succé. Sedan dess har boken sålts i fler än 40 miljoner exemplar på 38 språk.

Det känns som boken innehåller själva grundkärnan för personlig utveckling och ledarskap. Författaren presenterar ett tillvägagångssätt att vara effekt och uppnå mål genom att anpassa sig till universella och tidlösa principer.

Karaktärs- och personlighetsetiken

Genom att ha arbetat med människor hela livet har författaren träffat många människor som uppnått en otrolig framgång samtidigt som de kämpat med ett behov för effektivitet och hälsosamma relationer med andra.

Det handlar huvudsakligen om karriärister som uppnått professionell framgång på bekostnad av privat- och familjelivet. Detta har medfört att de har dåliga relationer med sin respektive, barn och sig själva egentligen.

Man får då fråga sig om det är värt det?

Den första litteraturen på området fokuserade på ”karaktärsetiken” som grund för personlig framgång. Det handlar om att anpassa sina värderingar till så kallade universella och tidlösa principer som integritet, ödmjukhet, tro, uthållighet, mod, rättvisa, tålamod, enkelhet, anspråkslöshet och den gyllene regeln.

Covey berättar att det förändrades efter andra världskriget från ”karaktärsetiken” till ”personlighetsetiken”. Men det här synsättet blev istället framgång en funktion av personlighet, berömmelse, attityder och beteenden, skicklighet och tekniker. Detta är något författaren argumenterar mot och som han ser i många moderna självhjälpsböcker.

Även om dessa egenskaper egentligen är bra så är de fortfarande sekundära egenskaper och inte primära egenskaper för att uppnå personlig framgång.

Vad vi är kommer alltid vara bättre än vad vi säger eller gör.

Vad är ett paradigm?

Paradigm eller perspektiv är kortfattat beskriver sättet vi ser världen. Det handlar om hur vi uppfattar och förstår världen.

Alla som tittar på exempelvis en karta förstår att kartan inte är själva området utan endast en förklaring av området. På samma sätt är ett paradigm en karta som fungerar som en förklaring av någonting annat.

Vi har alla olika kartor i våra huvuden: kartor över hur saker är eller verkligheten och kartor över hur saker bör vara eller värderingar.

Vi tror alla att vi ser saker som dom är och att vi är objektiva.

Så är det faktiskt inte…

Vi ser världen – inte som den är – utan som vi är, eller, hur vi är inställda att se den.

Covey introducerar begreppet paradigmskifte eller paradigmförskjutning och hjälper läsaren att förstå att olika perspektiv finns. Två personer kan se samma sak och ändå skilja sig från varandra.

Ett paradigmskifte är när vi ändrar sättet vi ser världen. Ibland inträffar situationer som gör att man börjar se saker annorlunda. När det sker så tänker man och beter sig annorlunda också. Det kan hända att man hamnar i en livskris och plötsligt ser man annorlunda på livet, vid till exempel ett cancerbesked.

Principer och värderingar

Det grundläggande synsättet för personlig framgång är karaktärsetiken, vilket handlar om idén att det finns principer som styr människans effektivitet. Dessa grundläggande principer är nedgrävda i boken så jag gör mitt bästa för att hitta så många lärorika som möjligt.

Covey ser principer som naturlagar samtidigt som värderingar är interna och subjektiva. Våra värderingar styr vårt beteenden medan våra principer i slutändan bestämmer konsekvenserna. Först och främst delar han in principerna i sex olika grupper:

 • Orsak och verkan
 • Goda vanor
 • Tillväxt och utveckling
 • Individualitet och ömsesidigt beroende
 • Samarbete och ömsesidigt beroende
 • De 7 goda vanorna

I förra inlägget gick jag igenom mer ingående vad principer är. I det här inlägget kommer vi fördjupa oss inom de 7 goda vanorna. De första tre vanorna handlar om att flytta från beroende till självständighet. Vi kommer senare läsa mer om dygdetiken och hur du även kan tillämpa högre värderingar.

De 7 goda vanorna – en översikt

De tre första vanorna handlar om att flytta oss från beroende till självständighet.

Vana 1: Var proaktiv

Genom att öka medvetenheten om vår valfrihet anpassar vi oss till principen att varje person har friheten att välja.

Personer som skyller sina problem på allt omkring sig gömmer sig för en bitter sanning. Det är vårt ansvar att förändra våra liv, ta initiativ till att svara positivt och förbättra situationen. Det mest proaktiva man kan göra är att öka sin egen proaktivitet.

”Man ser inte skogen för alla träd lyder” lyder det gamla ordspråket.

Vana 2: Börja med slutet i åtanke

Förstå hur människor fattar beslut i sitt liv. För att vara effektiv måste du agera utifrån principer och ständigt granska dina missionsförklaringar. Är du just nu – vem du vill vara? Vad har jag att säga om mig själv? Hur vill du bli ihågkommen? Om vana 1 rekommenderar att du ändrar ditt liv för att agera och vara proaktiv, rekommenderar vana 2 att du är programmerare!

Vi kan alla uppnå våra mål. För att enklare kunna göra detta är det bra om vi är medvetna om vad vi verkligen vill. Föreställ dig vad du vill i framtiden så att du kan arbeta och planera för det.

De allra flesta har inte så bra koll på vad de faktiskt vill. Om vi inte kan bestämma oss för detta själva kommer det blir svårt att uppnå någon synergi med andra. Är du just nu – den du vill vara? Vad har du att säga om dig själv? Hur vill du bli ihågkommen?

Så vi får börja med att bestämma vad som är viktigt och sedan sätta upp ett schema över aktiviteter som kommer forma vår karaktär och uppnå våra mål. Den första vanan handlar att ta ansvar för att förändra ditt liv och den andra om att faktiskt planera det.

Vana 3: gör det viktigaste först

Plocka de lågt hängande frukterna först”; visdomsord som jag själv tenderar att använda mig av emellanåt.

Den tredje vanan handlar om vad som är viktigt och vad som är akut. Flera principer har att göra med vanan där vi förvandlar våra långsiktiga mål (som vi sätter upp i andra vanan) till en handlingsplan eller veckoschema.

 • Prioriteringar i vårt sinne skapar prioriteringar i våra liv
 • Det andra är att arbetet fyller den tilldelade tiden.
 • Framgång är ett resultat av först planering och sedan genomförande
 • Oväntade saker händer

Det första handlar om att sätta veckomål som leder oss mot våra långsiktiga mål. Sedan gör vi ett schema där vi prioriterar det viktigaste i våra sinnen. Då lever vi schemat och ändrar vid behov när oväntade saker händer. Genom att göra detta i 52 veckor når vi våra mål för året. Genom att göra detta år efter år skapar vi vårt öde.

Vi introduceras i detta kapitel för Eisenhower Matrix.

Det är viktigt att göra rätt saker i rätt ordning (”gör det viktigaste först”). Efter att ha gjort klart saker i kvadrant I bör vi sträva efter att genomföra aktiviteter i kvadrant II. Dessvärre tillbringar många för mycket tid i III och IV.

De tre nästkommande vanorna handlar om ömsesidigt beroende, till exempel att arbeta med andra.

Vana 4: Sök win-win; win-win eller ingen affär

Det här är en viktig princip som jag stöter på mycket i mitt yrke. Anledningen är att många saker efter win-lose förhandlingar. Många kanske inte ens inser det.

Den underliggande principen är att bara det som är fördelaktigt för alla inblandade är fördelaktig för var och en av oss. Det finns egentligen inget riktigt fall av ”jag vinner; du förlorar.”. Även inom idrott är fördelarna att delta mer än att vinna.

Att förstå detta är utmanande eftersom vi alla bör ett djupt synsätt som handlar om konkurrens. Vissa känner att de måste vinna; andra som om de måste förlora.

För att uppnå vana 4 tar vi djupt ansvar och söker något bättre. Vi söker relationer där alla gynnas. Vi kommer till och med till en plats där vi bara engagerar oss i sådana relationer. Det kallas win-win eller no deal. Det är en karaktärsbaserad kod för mänsklig interaktion och samarbete.

Vana 5: Försök att först förstå, sedan att bli förstådd

Vanan handlar om att använda empatisk lyssnade för att verkligen förstå en person. Principerna som ligger bakom detta är:

 • Ödmjukhet. Låt oss inte rusa framåt och tänka att vi förstår när vi med största sannolikhet inte förstår tillräckligt djupt.
 • Ångest och rädsla. Alla lever med lite ångest och rädsla, ofta mycket av det. Principen här är att människor lyssnar bättre när vi känner oss säkra och vi känner oss säkra när vi vet att vi hörs.
 • Prata inom en annans språk och tankesätt, så att de kan arbeta med det de hör.

Att sätta ihop dessa lyssnar vi först. Vi förstår först. Vi ser till att den andra personen känner sig trygg och känner sig förstådd. Sedan ber vi om tillstånd att dela vår åsikt. När vi väl gjort detta har vi deras uppmärksamhet och äkta kommunikation är möjlig.

Vana 6: Synergi

Synergi handlar om att kombinera människors styrkor genom positivt samarbete för att uppnå mål som ingen kunde ha gjort var och en för sig själv. Den underliggande principer bakom är harmoni.

Det är när varje person är i harmoni med sig själv och är trogen mot sig själv, och vi delar gemensamma mål och är lyhörda för varandra, uppstår oväntade och underbara resultat.

Vana 7: Egenvård och självförbättring

Covey förklarar den sista vanan som att ”slipa sågen” och förnya din hälsa och resurser för att skapa en långsiktig och hållbar livsstil.

Alla människor förändras ständigt och vi behöver förnya oss. Hälsosamma vanor skapar en sund kropp och själv. Genom vårt samvete och meningsfulla framsteg kommer vi generera tillväxt och ständig förbättring.

Har du läst boken och vad är din åsikt? Lämna gärna en kommentar nedan!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Personlig utveckling: Hur du skapar goda vanor & bryter dåliga

Varför är det så att 4 % lyckas medan 96 % misslyckas. Jag har en PDF-guide som hjälper dig utveckla goda vanor, självdisciplin och visar hur du vinner (utan att ens försöka). Den är gratis. din e-post nedan så skickar jag e-boken.