Heisenberg

Personligt ledarskap – hur du utvecklar värderingar med dygder

Vad är egentligen ledarskap? Enligt många handlar ledarskap om att leda människor mot samma mål och riktning. Det handlar om att visa vägen genom att trampa upp stigen för andra. Att leda innebär att man visar vilken väg man ska gå.

Dock börjar ledarskapet med det inre ledarskapet i oss själva. Personligt ledarskap är förmågan att styra ditt liv i den riktningen du vill. Att vara en stark ledare handlar om att vara ditt bästa jag, ta ansvar för ditt liv och leda det i den riktning som är bäst, det är först då du kan leda andra.

Personligt ledarskap börjar med att du bestämmer dig för att vara din egen livscoach och leva efter ett personligt mission statement som återspeglar dina värderingar och mål. För att göra det mer effektivt har jag utvecklat en teori om värderingar och hur du utvecklar dina egna med hjälp av dygder.

För att leda andra och fatta rätt beslut behöver du först kunna leda dig själv. Vi kommer därför börja inifrån och ut och ta fram själva grundkärnan för vårt personliga ledarskap.

Innehållsförteckning

Vad är förhållandet mellan värderingar, principer och dygder?

Under de senaste åren har jag insett att jag saknar riktlinjer för hur jag ska handla i särskilda situationer. Det finns inget bakomliggande motiv till varför jag tycker att vänlighet är bra eller elakhet är dåligt. Det är magkänslan som styr och den har oftast rätt.

Däremot för att jag ska kunna utvecklas som person och fatta rätt beslut i svåra situationer behöver jag dock både finna de bakomliggande motiven och även bilda mig en moralisk kompass. Jag behöver bli medveten om mina värderingar.

Hur du blir en framgångsrik ledare

Vill du utveckla ditt ledarskap? Jag har en PDF-guide som väcker din inre ledare och hjälper dig engagera och inspirera människor i din omgivning. Den är gratis. Ange din e-post nedan så skickar jag e-boken.

Vad är värderingar?

Värderingar är i grund och botten övertygelser som styr eller motiverar våra attityder eller handlingar. När vi talar om värderingar tänker vi främst på sådant som är viktigt för oss i livet såsom kärlek, hälsa, nöje, glädje, framgång och trygghet. Men om du slår upp begreppet i ordboken kan du se att det finns många olika tolkningar och definitioner. Den djungeln är det inte helt lätt att orientera sig i, men med min hjälp i detta inlägg kan du ge det ett försök.

För att utveckla ditt personliga ledarskap måste du definiera vad dina värderingar är, och därtill vad en bra person är, för att du ska kunna bestämma i vilken riktning du ska utvecklas. Det är omöjligt att prata om personlig utveckling utan att prata om värderingar, för det är inte tillräckligt att bara bestämma sig för att bli en bättre person utan vidare. Du måste också förstå vad det innebär och vad det kommer att göra med just dig.

Som jag redan nämnt i tidigare inlägg om värderingar har forskarna på området konstaterat att värderingar är breda motivationsmål, och det är också den definitionen jag kommer att använda här. Frågan som återstår är dock hur du kommer att bruka innebörden av dessa så kallade motivationsmål i din utveckling.

Personliga värderingar 2.0

Jag har en PDF-guide som förklarar hur värderingar fungerar på riktigt och hur du tar fram dina egna (med hjälp av dygder). Den är gratis. Klicka på knappen nedan så skickar jag e-boken.

Du är vad du värdesätter

Oavsett om du är medveten om det eller inte, så fattar du hela tiden beslut om hur du ska spendera din tid och till vad du ska rikta din uppmärksamhet. Just nu väljer du exempelvis att läsa det här inlägget trots att det finns oändligt med saker att göra. Det visar vem du är och vad du har för motivationsmål. Värderingar visar sig hela tiden i vårt sätt att välja och handla.

Vi har nog alla hört historier om människor som plötsligt får en livskris och bestämmer sig för att resa iväg någonstans för att ”hitta sig själva”. Kanske har det till och med varit du? En gång i tiden hade det kunnat varit jag. Vad jag istället insåg var dock att det i själva verket handlar om att dessa människor vill hitta nya värderingar. När de reser iväg för att vara ensamma någonstans längtar de efter att undersöka och utvärdera vad de tycker är viktigt i livet, och vad de värderar högst.

Sådana beteenden beror ofta på stress och ett kontrollbehov som inte mättats. Människorna känner att de tappar behärskningen över sina liv och åker därför iväg eller gör någonting annat radikalt för att återfå kontrollen igen. De vill få ett nytt perspektiv på vad som är betydande, vad som är viktigt och vad de måste börja prioritera bort. Genom att komma tillbaka med nya värderingar kommer de även tillbaka som ”nya personer”, om de nu lyckas, det vill säga.

Vi definieras hela tiden av vad vi värdesätter i livet. Om pengar är det viktigaste i ditt liv, exempelvis, så kommer det i alla avseenden definiera dig, dina val och ditt liv i helhet. Detta återkommer jag till under inläggets gång.

Varför vissa värderingar är bättre än andra

Personliga värderingar är egentligen ingenting annat än personliga övertygelser om vad som är rätt och fel. De flesta har dock en relativt lös och tvetydig uppfattning om sina värderingar. Vi bildar dem i vårt undermedvetna, utan att ta konkreta beslut, och de formas ytterligare av våra arv, våra personligheter, samt de händelser och upplevelser vi konstant erfar. De utvecklas och ersätts hela tiden.

Sedan finns även värderingar som är konstruktiva och som är destruktiva. Det finns dessutom sådant vi kan kontrollera och sådant vi inte har kontroll över.

Även om det till en början kan låta enkelt att prata om värderingar kan det bli klurigare och klurigare ju djupare du gräver. Vi vill ju värdera sådant som förbättrar oss själva och andra, och låta bli sådant som skadar oss själva och andra, men det är inte alltid helt lätt. Detta leder mig vidare till nästa viktiga begrepp i inlägget, nämligen principer.

Vad är principer?

En princip är en regel eller lag som är permanent. Principer är oföränderliga och universella, oavsett vilken situation de tillämpas för. En princip kan jämföras med en fundamental kraft i universum, då den är lika verklig och oföränderlig som fysikens lagar. Gravitationen är ett exempel på en princip.

Då du släpper ett föremål i golvet, styrs den helt och hållet av gravitationen. Du kan inte ändra på den kraft, vilken dessutom är universiell. Oavsett vilka andra omständigheter som finns, påverkas den inte av detta. De yttre omsändigheterna kan dock ändra utfallet, men gravitationens påverkan förblir den samma.

För att hantera principer har vi regler såsom ”hoppa inte från hustak”, men till skillnad från principer håller inte alltid regler. De är inte beständiga. En hastighetsgräns på 30 km/h är exempelvis en bra regel på en mindre väg, men den måste uppdateras när du kommer ut på motorvägen.

Principer hjälper oss även att förstå hur vi ska agera. Ett bra exempel på en sådan princip är att behandla andra som du själv vill bli behandlad. För när du står inför ett val kan du tänka ”hur skulle jag vilja bli behandlad?”, och sedan använda den frågan som en vägvisare för vilket beslut du ska ta. Så i stället för att säga ”Jag värderar andra människor” kan du konkretisera vad du vill och tänka på hur du vill bli behandlad och hur du själv behandlar andra. Denna är en viktigt skillnad.

Nu kanske du frågar dig hur dessa principer uppstår, och mitt svar är att de bygger på något mer abstrakt som kallas dygder.

Vad är moraliska dygder?

Enligt Aristoteles bör vi människor sträva efter dygder hellre än något annat. Med dygder menar han goda egenskaper, vilka tillsammans utgör en god människa. Dygder kan således kortfattat beskrivas som positiva karaktärsdrag.

Sedan finns även motsatsen till dygder som kallas laster. Dygder och laster är inte bara motsatser, utan de befinner sig på en skala där vårt mål är att finna den gyllene medelvägen. En dygd kan med andra ord bli en last när den går till överdrift.

Inom dygdetiken är den centrala frågan hur en människa är. Istället för att fråga ”hur bör man handla?” fokuserar dygdetiken på personens karaktär och frågan ”hur är en moraliskt god person?”. När vi ser någon som en god människa handlar det oftast om en person med god karaktär som lever efter dygder vi själva beundrar och strävar efter. Dessa personer är ärliga, vänliga, tålmodiga, generösa, modiga och roliga. De är rättvisa, visar respekt och är pålitliga. För att nämna några exempel av dygdiga personer genom tiden kommer vi att tänka på Socrates, Aristoteles, Jesus, Buddah, Moder Teresa, Gandhi och Benjamin Franklin.

Vilka är de moraliska dygderna?

Enligt Aristoteles finns det specifika moraliska dygder som är viktigast, och dessa är mod, måttfullhet, generositet, storslagenhet, stolthet, ambition, godlynthet, vänlighet, uppriktighet, kvickhet och rättrådighet. Dygderna är medelvägar mellan två laster som kännetecknas av ett överskott (för mycket) och brist (för lite). Mod är exempelvis medelvägen mellan feghet och övermod.

Det har dock hänt en del sedan Aristoteles skrev Den Nikomachiska Etiken och idag har forskare, både religiösa och filosofiska sådana, bestämt att det finns sex universella moraliska dygder som är moraliska i sig själva. Dessa är följande:

 • Visdom (och kunskap)
 • Mod
 • Medmänsklighet
 • Rättvisa
 • Måttfullhet
 • Transcendens

De moderna dygderna är djupt rotade i de fem moraliska fundamenten, vilket är biologiska impulser som får oss att känna att vissa saker är bättre än andra. De ser ut som följande:

 • Omtanke (omtanke = bra, skada = dåligt)
 • Rättfärdighet (rättvisa = bra, fusk = dåligt)
 • Lojalitet (stöttning = bra, svek = dåligt)
 • Auktoritet (rimlig auktoritet = bra, vansinne = dåligt)
 • Helighet (Rena saker = bra, förfall = dåligt)

Varför är dygder bra?

En god karaktär är inte något du kan utveckla under en dag, utan det kräver både träning, vägledning och erfarenhet för att bli en dygdig person. Dygden måste bli en inarbetad del av din karaktär och ett distinkt personlighetsdrag.

Frågan är dock varför vi anser att dygder är så bra och viktiga. Varför ska man till exempel vara ärlig? Det okonstlade svaret är att vi behöver dygderna för att kunna leva ett gott och lyckligt liv. Mod är exempelvis bra att ha när vi möter faror och utmaningar, och generositet är önskvärt eftersom att det alltid finns människor att hjälpa. Ärlighet behövs för att relationer ska fungera och lojalitet är nödvändigt för att vänskap och kärlek ska hålla.

Eftersom värderingar är subjektiva och det finns universella moraliska dygder som de flesta anser moraliska i sig själva, så är dygder den mest praktiska typen av värderingar att leva efter. Om du väljer att utveckla dina dygder kommer du också att kunna skapa principer som hjälper dig att göra de rätta valen i livet, i stället för att välja dina personliga värderingar enbart på känsla. Det är en förutsättning för det personliga ledarskapet.

Men detta sagt så finns det tre sätt att utveckla personliga värderingar:

 1. Gissa och låt miljö, omgivningen och uppväxten bestämma.
 2. Välj värderingar som magkänslan tycker är viktiga.
 3. Utveckla dygder och använd dem som riktlinjer.

Det sista alternativet är utan tvekan svårast, men det är därtill det enda riktiga sättet att vara medveten om sina värderingar och varför man har dem. Nyckeln till utvecklingen av dygder är visdom, och i synnerhet perspektiv, för att hjälpa dig förvandla abstrakta dygder till konkreta principer eller riktlinjer att leva efter.

Här undrar du kanske om det inte räcker att helt enkelt värdesätta alla dygder på listan jag presenterade tidigare, och sträva mot dem, men riktigt så enkelt är det inte.

Det knepiga med värderingar

Först och främst är det inte helt ovanligt att människor blandar ihop de olika uppfattningarna och begreppen om värderingar, varmed vi lätt hamnar i en situation där vi jämför äpplen med päron. När en grupp människa hör ordet ”värdering” kan en tänka på ”egenskaper”, någon annan på ”beteenden” och en tredje på ”saker”. Vi värderar nämligen de här aspekterna olika och placerar dem även i olika kategorier.

För det andra kan värderingar ibland vara ohjälpsamma. Ett exempel är om du värderar tålamod högt, då kan det hjälpa dig att fatta genomtänkta beslut men även innebära att du agerar alltför långsamt. Om en bil är i färd med att köra över din vän är tålamod inte alls lämpligt att värdera.

Dessutom händer det att vi hamnar inför beslut i livet där två principer krockar med varandra. Även om de flesta kan vara överens om att vänlighet är en bra värdering så betyder det inte alltid att det fungerar. Om du ska rädda en vän från en hotfull haj kan du inte vara vänlig mot både hajen och vännen, exempelvis, utan då uppstår en krock.

Hur man löser dilemman

Med andra ord är värderingar oftast mest meningsfulla om de sätts i relation till andra värderingar, och då speciellt dygder. Att värdera resultat såsom ”framgång” är mest rimligt med en dygd som ”integritet”, och ”rättvisa” kan vara barbariskt om det inte mildras av ”barmhärtighet”.

När två värderingar krockar uppstår ett dilemma, som jag skildrade ovan, men dygder kan vanligtvis hjälpa oss att lösa dilemmana. När två dygder kockar kallas det dock för ett moraliskt dilemma. Ett exempel på ett sådant moraliskt dilemma är vagnproblemet som är ett tankeexperiment inom etik och psykologi. Det involverar etiska dilemman som ifrågasätter om man ska offra en person för att rädda ett större antal.

Som tur är finns det några sätt att lösa dilemman mellan värderingar:

 1. Rangordna dina värderingar efter betydelse.
 2. Rationalisera ett sätt att förvandla dilemmat till ett lättare val.
 3. Låt en auktoritet fatta beslutet åt dig.

Till sist finns det även ett fjärde alternativ som kan lösa dilemman mellan värderingar, och som är mycket enklare och mycket mer kraftfullt än de tre tidigare. Det lyder:

 • Använd dygden ”visdom”, som kanaliserar samtliga dygder, för att göra det bästa valet.

Den högsta värderingen

Utan visdom kommer alla dygder att upphöra. Det är därför jag anser att visdom är den ultimata dygden och högsta värderingen. Det är också därför de forntida grekerna ansåg att visdom var den viktigaste dygden att leva efter.

Nu kan det vara lockande att strunta i vissa dygder, och som följd deras moraliska grunder, och prioritera vissa före andra. Dock är det ingen bra idé då hela tanken med visdom är att oavsett vad du erfar eller står inför, så kan du alltid få mer värde av vissa dygder och principer än andra. Det beror helt enkelt på situationen du är i. Exempelvis kan du som vuxen bestämma att du vill styra ditt beteende med ”vänlighet” istället för ”ledarskap”, men samtidigt vill du antagligen att ditt barn ska prioritera ditt ledarskap eftersom du som förälder är klokare och kan hjälpa ditt barn att fatta bättre beslut.

Eftersom alla dygder är bra att leva efter gäller det att utveckla samtliga. Detta leder till att du får en allt större verktygslåda för att göra kloka val oavsett var du hamnar i livet. Detta belyser också varför visdom är en sådan viktig dygd – för att den går att inkludera i var och en av de andra dygderna.

Visdom som dygd

Den största dygden är just visdom och den handlar om att ta nya perspektiv, att ständigt lära sig, och att vara kreativ och ha ödmjukheten att ändra sig när det behövs. Men likt de andra dygderna är även visdom beroende av andra dygder. Detta innebär att ju mer du utvecklar andra dygder, desto mer visdom får du.

Visdom är uppbyggt av följande underdygder:

visdom

En av visdomens underdygder är perspektiv, vilket handlar om att se saker från olika synvinklar. Det är klokt att se olika perspektiv även vid tillfällen då du är oense med någon. Jag må anse att visdom är den allra högsta av dygder, men samtidigt är en del av utövandet av visdom att uppmärksamma människor som tänker annorlunda än jag själv och kanske menar att visdom är den minst viktiga dygden.

Hur du sätter egna värderingar

Vår prioritet i livet bör vara att utveckla visdom så att vi kan anpassa oss till vår föränderliga värld och all ny kunskap vi lär oss. Sanningen är dock att vi i praktiken kommer att lägga värde i allt vi möter och ibland behöva fatta snabba beslut för att utöva vår visdom.

Att leva ett liv efter värderingar och dygder handlar i stor utsträckning om att ta ett steg tillbaka och reflektera över tidigare beslut vi tagit. Då brukar vi den visdom vi utvecklat sedan dess, och kan med den bestämma vad vi ska göra annorlunda nästa gång.

Men hur ska du gå till väga för att skapa egna värderingar? Jag föreslår att du gör enligt följande:

 1. Utveckla visdom.
 2. Rangordna och utveckla de sex andra moraliska dygderna och låt de vägleda dig genom olika beslut i livet
 3. Du kan rangordna de viktigaste dygderna, när du behöver göra ett snabbt beslut
 4. Rangordna de aspekter du värderar mest i var och en av kategorierna

Jag har bestämt mig för att rangordna de moraliska dygderna på följande sätt. Sedan är mitt förbehåll att allt beror på situationen. Helst vill jag leva och utveckla alla dygderna så mycket som möjligt, men om det kräver snabba beslut rangordnar jag som följande:

 1. Visdom
 2. Mod
 3. Rättvisa
 4. Måttfullhet
 5. Medmänsklighet
 6. Transcendens

Mina nya värderingar och principer

Min rangordning har hjälpt mig att skapa dessa riktlinjer och principer som jag kommer att anamma och arbeta vidare med som grund för mitt personliga ledarskap:

 1. Avgör om en situation kräver ett snabbt beslut. Om det inte krävs, ta då ett steg tillbaka och tänk igenom situationen med visdom (använd mindfulness). Leta efter perspektiv, försök att lära, var ödmjuk om dina åsikter och var öppensinnad och kreativ när du får tillfälle till det. Använd varje dygd som ett filter innan du fattar beslutet.
 2. När en situation kräver ett snabbt beslut, handla då med mod. Använd integritet i enlighet med de fyra överenskommelserna, var oklanderlig med ditt ord, ta inte någonting personligt, gör inga antaganden, gör ditt bästa och var modig trots motstånd.
 3. Gör ditt bästa för att vara rättvis, föregå med gott exempel och var en god medborgare.
 4. Lagom är bäst.
 5. Visa medmänsklighet.
 6. Ha alltid hopp, syfte och visa tacksamhet.

Som jag sagt är jag inte en perfekt person, men dessa principer kan jag påbörja min väg mot bättre beslut och ett stabilt inre ledarskap. Det viktigaste ansvaret du har, precis som jag själv, är att förankra dygderna och betona vikten av att följa sunda principer.

Det sägs att den viktigaste egenskapen av alla är integritet – att hålla fast vid principerna du framställt och tillämpa dem dagligen.

Exempel på personligt ledarskap

Låt oss säga att du bjudit din flickvän för att gå på en konsert en kväll. Du har biljetterna och kvällen börjar närma sig. Helt plötsligt ringer din chef och berättar att han behöver din hjälp med att förbereda inför ett viktigt möte morgonen därpå.

Vad gör du?

Är din högsta värdering kärlek och relationer så kommer du att prioritera konserten. Men om du värderar pengar och arbetsmoral kommer ditt beslut troligtvis se annorlunda ut. Allt har att göra med vad du värderar högst, och detta exempel illustrerar hur mycket våra värderingar formar våra liv. Det är därför det är så viktigt att verkligen förstå var dina värderingar ligger och på vilket sätt det kommer att påverka dig.

Genom att utveckla dygder kan du dock distansera dig från känslor och situationer och se det från andra perspektiv. Då kan du utvärdera alternativen noggrant och filtrera besluten genom dygderna. Därmed kan du även komma fram till den bästa lösningen genom att ta hänsyn till alla faktorer. Då fattar du dina beslut medvetet och med visdom.

När du tar sådana beslut blir upplevelsen bättre och till slut kommer du känna dig mer bekväm i dig själv. Oavsett vad du väljer att göra, så kan du fokusera på och njuta av det. Du ska veta att det gynnar den delen av ditt liv som du värderar högst. Det gör dig både effektiv och proaktiv.

Hoppas detta inlägg hjälper dig att utveckla dina nya värderingar och som följd även dig själv. Lycka till och kommentera gärna nedan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Personliga värderingar 2.0

Nästan klar! Skriv ditt namn och e-postadress så skickas PDF-guiden automatiskt till din e-post

Hur du blir en framgångsrik ledare

Vill du utveckla ditt ledarskap? Jag har en PDF-guide som väcker din inre ledare och hjälper dig engagera och inspirera människor i din omgivning. Den är gratis. Ange din e-post nedan så skickar jag e-boken.