Heisenberg

Vad är meningen med livet? Hur du hittar din inre motivation

Många människor har svårt att hitta mening i sina liv och uttrycker en känsla av tomhet trots att allt är bra på ytan och det inte finns något att klaga på. Till skillnaden mot när världen präglades av krig och oroligheter lever vi en tid av fred och frihet. Jobbet går bra, ekonomin blomstrar och vi har god hälsa. Ändå känns det svårt att hitta en mening i tillvaron.

Istället för att tillhöra en grupp, kyrka eller försvara landet mot fiender vänder vi oss till konsumism och distraktioner i ett försöka att fylla vår inre hopplöshet. Innan vi vet ordet av det smyger nihilism in och hela vår existens känns plötsligt värdelös och meningslös.

En sådan meningslöshet är kanske inte så konstig när vi väljer tråkiga arbeten enbart för att tjäna pengar och sedan köpa dyra saker för att bli lyckliga. Vi lever i en värld där pengar, sociala medier och vilka kändisar som kommer in och ut från rehab har större betydelse än kärlek och personlig utveckling. De flesta har svårt att förstå att dessa saker aldrig kommer fylla den inre tomheten. Det är bara billiga substitut för det som verkligen betyder något i livet. Även om dagens värld skiljer sig markant från 1940-talet kan vi ändå jämföra situationen med berättelsen från författaren Viktor Frankl.

Innehållsförteckning

Frankls teorier

Få människor har en sådan tragisk bakgrund som författaren Viktor E. Frankl. Redan tidigt kände han sig manad att söka efter meningen med livet (ett vanligt karaktärsdrag hos INFJ-personligheten), till och med långt innan förintelsen som han så tragiskt skulle bli en del utav. Det var under andra världskrigets hemska år som han skrev sin mest kända bok ”Man’s Search for Meaning” eller på svenska ”Livet måste ha mening”.

I denna bok berättar han om sina erfarenheter från fyra olika koncentrationsläger där det förekom daglig misshandel och terror. Dock kunde han genom allt detta känna och se något vackert. Boken handlar till stor del om hur människan kan finna mening trots extrema omständigheter som verkar hopplösa.

Hur du hittar syfte och mening i livet

Känns livet tomt och meningslöst? Jag har en PDF-guide som hjälper dig hitta en större känsla av mening och syfte i livet.
Den är gratis. Ange din-epost nedan så skickar jag e-boken

En riktig överlevare

Som överlevare efter andra världskrigets koncentrationsläger har hans berättelser och tankar resulterat i hela 32 stycken böcker. Tiden i Auschwitz har satt djupa spår där han förlorade såväl far och mor som bror och fru. Kanske är det Frankls hemska erfarenheter som speglas även i hans yrkesval som neurolog och psykiatriker. Skulle man kunna säga att en man med en sådan bakgrund har det rätta svaret på vad som är meningen med livet?

Upptäckten av Logoterapi

Viktor Frankl berättar att det alltid finns en anledning att leva, trots de värsta omständigheterna. I sin bok skriver han om sin familjs tragiska öde vilket gjorde att han upptäckte logoterapi. Denna term är enligt Frankl ett koncept som baseras på antagandet att människans högsta motivation är att hitta mening med livet.

Boken såldes i mer än 13 miljoner exemplar, vilket ledde till inte mindre än 27 stycken hedersomnämningar. Han blev även en mycket uppskattad och eftertraktad föreläsare som gästade olika universitet världen över.

Så, vad är meningen med livet?

Enligt Frankl är det inte nöjen, framgång eller makt som motiverar människor. Det största drivet hos människor är att hitta ett syfte eller mening att leva för. Även den grekiska filosofen Aristoteles menade att det goda livet handlar om att hitta det som innebär en mening och ett växande för oss.

Meningen med livet är att hitta mening. Sedan finns det inte ett svar som passar alla, vid alla tillfällen. Meningen med livet skiljer sig från människa till människa, från dag till dag och från timme till timme. Den frågan är som att fråga en schackspelare om det bästa draget. Det beror på.

“The meaning of life is to give life meaning.” – Viktor Frankl

Frankl insåg tidigt att människor har ett stort behov av svar. Om så många söker sig till litteratur som handlar om ett sådant ämne som meningen med livet, då var det enligt honom ett uttryck för vår tids stora bekymmersfråga. Frankls bestämda ståndpunkt var att inte sikta på framgång och lycka, utan låta den komma till oss självmant. Han ansåg att det endast var genom att känna frihet och att vi är säkra på våra mål som vi motiveras av att göra världen till en bättre plats att leva på.

Livslust och hopp

I sina böcker berättade Frankl om medfångar som kände livslust och hopp genom att rikta in sig på meningsfulla framtidsdrömmar. Det var dessa personer som enligt Frankl klarade sig som bäst, de som hade någonting eller någon att leva för. Han såg också exempel på när hoppets frånvaro kunde ha dödlig utgång. Det viktigaste för Frankl själv var att sätta upp ett eget mål för sitt framtida liv. Detta mål blev att hjälpa andra människor att må bra och komma vidare i livet. Frankl menade att livets mening inte är något man frågar om, utan något som man själv känner. Sedan är det upp till var och en att forma sin framtid och sitt eget öde. Vi kan välja att bli ödets slav eller helt enkelt lyssna på vårat inre.

Hur du hittar mening i livet

Frankl ansåg att vi hittar livets mening på tre olika sätt:

  • Arbete (att skapa något eller utföra en uppgift)
  • Kärlek (att bry sig om någon eller uppleva något vackert)
  • Mod (att välja attityd och hitta mening i oundvikligt lidande)

För det första trodde han att människor behöver ett arbete. Ett arbete får en människa att känna sig behövd och viktig, där man fyller en viktig funktion i samhället. Det kan handla om att skriva en bok, måla en tavla eller lösa problem med modern teknik. För det andra behöver alla människor kärlek där man känner att någon bryr sig och att man själv visar andra omtanke. För det tredje behöver man visa mod. Detta är speciellt viktigt under svåra stunder och kan vara skillnaden mellan liv och död. Frankl hänvisade till det kända citatet av Friedrich Nietzsche.

He who has a why to live for can bear almost any how.” – Friedrich Nietzsche 

För om du har någon och något att kämpa för så ger du aldrig upp. Frankl ansåg att människan känner av syftet med sin existens om någon saknar dig och räknar med att du alltid dyker upp och finns där i alla lägen. Detta gör det svårt att ge upp och känna sig oönskad.

Upplevelsen i fokus

När det handlar om att kunna känna och att kunna ge kärlek ansåg Frankl att själva upplevelsen är i fokus. För om du älskar någon så upptäcker du något nytt, både hos dig själv och hos andra. Att se godhet, skönhet och sanning är en stor del i detta liksom upplevelser av natur och kultur. Att sedan kunna se människors unika egenskaper genom att älska är en gåva.

Det existentiella vakuumet

Visst kan vi väl alla någon gång känna att livet känns meningslöst? I svåra stunder när vi brottas med våra egna mörka tankar. Frankl kallade detta tillstånd för ett existentiellt vakuum och härledde detta till en känsla av tomhet och känsla av uttråkning.

I allt detta ville ändå Frankl påpeka vikten av vår egen inställning till livet. Att meningen med livet är likställt med att hitta dess mening. Denna mening kan naturligtvis skilja sig från person till person. Det kan även vara en dagsfärsk åsikt som kan ändras från minut till minut. Frankl trodde på människans förmåga att vända frågan om livets mening genom att varje dag lära sig att lösa och tackla vardagens simplaste utmaningar. Att se sin egen del i problem såg Frankls som ett slags personligt ansvar vilket representerar kärnan i människors existens.

Lidandets betydelse

Frankl menade att vi kan finna livets mening i de allra mest oväntade stunder. Även då vi står inför hopplösa situationer som känns svåra att förändra eller lösa. I detta ser Frankl människans unika och speciella potential att satsa och komma förbi tuffa hinder. Människor har en förmåga att kunna vända en tragedi till en seger genom sin egen inställning och sin nyfikenhet att anta utmaningar.

Tröstens betydelse

I en av sina böcker berättar Frankl om en man som lidit av svår depression efter att ha förlorat sin fru. Frankl frågade mannen om vad som hade hänt om han hade gått bort före henne. Mannen svarade att detta hade varit ett fruktansvärt lidande för frun vilket han velat bespara henne. Utifrån svaret kände Frankl att mannen funnit någon slags mening i det som hade hänt. Att han hittade en tröst i att det var hon som gått bort före honom, så att hennes smärta besparats.

Att hitta sin mening

Frankl menade således att människan alltid håller fast vid att alltid hitta en mening med alla sina handlingar. Att kunna förändra sin attityd i den riktning som leder till en meningsfullhet är något människan håller fast vid till livets slut. Frankl trodde alltså på människans förmåga att bevara en del av sin spirituella frihet samtidigt som man behåller ett oberoende sinne. Detta trots att man går igenom både psykisk och fysisk press.

Dödens mening och livets längd

Kan vi finna även en mening med att saker försvinner och människor dör omkring oss? Frankl ansåg att detta var fallet. För om det inte finns någon mening i döden, vad finns det då för mening med att leva? Och vad är egentligen meningen med att bli gammal? Kan vi över huvud taget påverka vår livslängd eller ska vi bara finna oss i det som sker?

Berättelser från verkligheten

Frankl berättar om en 80-årig kvinna vars liv präglats av barnlöshet. När hon tittade tillbaka på sitt liv kunde hon se framgång och prestige både ekonomiskt och socialt. Ändå kunde hon inte vara helt nöjd där hon nu låg på sin dödsbädd. För trots sina statusframgångar var frånvaron av kärlek och av ett barn något som plågade henne. Hennes slutsats var att hon hellre haft ett kort liv som mor än det långa liv hon nu lämnade utan en arvinge vid sin sida.

Åldrandets mening

Frankl påpekar att människors olika val inte bara handlar om attityder utan även om vilka spår man vill lämna efter sig. Han menade att människan alltid har ett val och att alla måste bestämma sig för vilka fotspår man sätter på denna jord. För Frankl var det visserligen viktigt att gå genom livet med stolthet och glädje, och att kunna se tillbaka på ett långt liv fyllt av goda gärningar. Dock ansåg han att man inte fick glömma det som för honom var allra viktigast.

Stolthet i livets stadier

Det viktigaste och det han var mest stolt över var ändå det lidande han genomlevt under sitt liv. För utan denna lidelse skulle han aldrig ha kunnat uppleva riktig lycka i livet. Frankl kunde alltså se att meningen med livet inte bara skiljer sig mellan olika människor men även beror på vilket stadie i livet man befinner sig i. Det viktigaste är att vi alltid är nöjda med de mål vi sätter upp, som får oss att vilja kliva upp varje morgon och kämpa för det vi vill ha.

Men hur använder jag logoterapi?

Hur tyckte då Frankl att logoterapi skulle användas på bästa sätt? Bland annat var och är ångest något som kan driva på stressade situationer ännu mer. På något sätt blir denna rädsla självuppfyllande där man själv alltid är upphovet till sin situation. Frankl ger ett exempel där en person som är rädd för att rodna förmodligen kommer att göra detta bara på grund av sin rädsla.

Njutning som biverkning

Ett annat exempel är när män och kvinnor försöker att visa sexuell upphetsning på olika sätt, där den starka viljan förmodligen fungerar mer motsatt. Frankl hävdar att man inte kan se njutning som ett mål utan att verkligen känna det på riktigt. För det unika med just njutning är enligt Frankl att detta är en slags biverkning som förstörs om det tvingas fram. I allt detta säger Frankl att logoterapi baseras på så kallad paradoxal avsikt där alltså rädslor lockar till sig rädslor och att en slags hyperintention självuppfyllde dina fobier. En människa som har fobier uppmanas att utsättas och tänka på sina rädslor för att kunna möta dessa på bästa sätt.

Varför logoterapi?

När Frankl kom med idén om logoterapi inspirerades han av flera tidigare filosofer, psykologer och psykiatriker. Han var också fascinerad av olika inriktningar inom flera religioner. Frankl var öppet kritisk till psykoanalys men ansåg ändå att hans logoterapi kunde fungera som ett bra komplement till dessa. Frankls läror kan än idag räknas till en av de mest betydelsefulla vid sidan av Adlers individualpsykologi och Freuds psykoanalys.

Freud ansåg att människan motiverades av lusten medan Adler trodde att motivationen kom från makt. Som en motsats till detta framhöll Frankl att människors drivkraft var en mening.

En effektiv behandlingsmetod

Frankl ansåg att logoterapi kunde vara en mycket effektiv behandlingsmetod vid exempelvis fobier. Målet är att förändra en människas attityd och ersätta rädsla med en motsägelsefull önskan. På detta sätt ska patientens ångest lätta. Frankl anser att humor är en viktig ingrediens i detta, där människans förmåga att förlöjliga sina rädslor är nyckeln till framgång. Återigen är det tydligt att människans förmåga att tänka sig fri är en av Frankls viktigaste budskap. Han hävdar hela tiden människans självbestämmande där friheten att formas och förändras genom livet är genomgående. Frankl menar också att det är detta som skiljer oss människor från saker som aldrig kan vara något annat än de redan är.

Den tragiska optimisten

Frankl har skrivit om tragiska optimister. Dessa personer besitter enligt honom en förmåga att alltid förhålla sig optimistisk och positiv trots tragiska händelser i livet. Han menar att smärta, skuld och död kan vara några faktorer som kan sätta spår hos en människa. En tragisk optimist kommer ändå alltid vara den som ser positivt på livet. Frankl nämner förhållanden som ett exempel där man ser livet som meningsfullt oavsett upp och nedgångar. Eftersom människan har en förmåga att förvandla de negativa händelserna till något positivt eller konstruktivt så kommer man alltid att försöka göra det bästa av den givna situationen. Det handlar återigen om att välja rätt slags attityd. Frankl anser att lidande bör förvandlas till positiv prestation där man alltid har ansvar för sin inställning.

Våra val

Livet är ju inte alltid rättvist. Ibland kan vi känna att vi investerat vår tid och känslor i allt vi gör. Helhjärtat går vi in i projekt som trots det går snett då vi möts av motgångar. När drömmar faller i kras och vi känner att vi vill ge upp anser Frankl att vi har två val.

Antingen blir vi fångar i känslan av hopplöshet, låter den äta upp oss och ger upp. Eller så ändrar vi vår attityd och accepterar att vissa saker helt enkelt inte går att förändra. När vi inte längre kan förändra en situation så utmanas vi att istället förändra oss själva. Genom att förändra vår attityd kan vi vända motgång till framgång och vi kan hitta mening, oavsett yttre omständigheter.

Att vara lycklig

Frankl anser att människan behöver anledningar till att vara lycklig. Så fort du har hittat denna anledning blir man automatiskt lycklig. Med andra ord menar Frankl att själva strävan efter lyckan inte är det viktigaste, utan att man hittar den rätta anledningen till att känna lycka. Behovet av att känna en mening med saker är viktigt för människan. Ett exempel på ett speciellt fenomen som behöver en mening är skratt. Om du vill framkalla skratt hos en person behöver du försöka framkalla detta genom att till exempel berätta ett skämt. Om du lyckas blir meningen framgångsrik och du blir lycklig. Frankl menar att din förmåga att känna lycka även ger dig en bra förmåga att kunna känna lidande. Han talar om det existentiella vakuumet som känslan av meningslöshet och tomhet. Några faktorer som kan framkalla detta är ilska, depressioner och olika typer av beroenden.

Ditt eget val

Ingen kan ge dig en garanti för att du slipper drabbas av meningslöshet och tomhet. Det viktiga är dock att leva dag för dag och tackla de problem som eventuellt kan uppstå. Du har inget annat val än att kämpa för din överlevnad och varje dag blir du starkare och växer som människa. Du kommer aldrig ifrån det faktum att ansvaret för ditt eget liv och dina handlingar enbart vilar på dig själv.

En mening vid livets slut?

Frankl funderade över människans slutliga insikt om vad livets mening var. Är det något som visar sig precis innan du dör? Får du till slut svar på denna stora och svåra fråga? Visar det sig att alla dina val har varit betydelsefulla och viktiga för att leda till denna insikt? Frankl sammanfattade den mänskliga friheten genom att säga “Allt kan tas från en människa förutom en sak: den sista mänskliga friheten – att välja sin attityd under varje omständighet och välja sin egen väg”.

Sammanfattande tankar

Frankls tankar kring de tre huvudvägarna fram till livets mening tål att upprepas. Där han talar om betydelsen av att arbeta, att skapa något eller göra olika typer av gärningar. Eller att uppleva kärlek i och med att vi träffar någon som vi får bry oss om och ta hand om. Att det finns betydelser i både arbete och kärlek på samma gång. Frankl understryker ju även att den tredje vägen till livets mening är det absolut viktigaste, där människan växer och förändras av svåra stunder i livet.

Det visar sig att även de värsta situationerna kan vara meningsfulla. Oavsett hur hemskt livet är så har vi friheten att välja. Väljer vi att gå bakom ryggen på våra vänner i koncentrationslägret? Falla för grupptrycket och engagera oss i onda ideologier? Eller vända oss mot nihilism i ett samhälle som verkar andligt och moraliskt förfallet? Vi har den mänskliga friheten att välja attityd oavsett situation. Den här friheten ger livet en djupare mening som ingen kan ta ifrån oss.

Mening och syfte

Se livet som värdefullt och med en mening och syfte. Även om du råkar ut för svåra olyckor ska du inte låta det knäcka dig. Dina sår och skador kan däremot vara något som förbättrar och utvecklar dig som person. Kanske får du en större förmåga att förstå andra och kanske känner du större empati för de som har det svårt på grund av ditt eget öde. Utan ditt lidande hade detta kanske inte ens varit möjligt.

Frankl beslutade sig tidigt att inte låta tragik knäcka honom. Han valde sin egen inställning och attityd vilket gjorde honom starkare. Han överlevde de hemska fasorna från Auschwitz eftersom han bestämde sig för att göra det. Och för att det inte fanns något annat val. Hans hemska upplevelser gjorde honom till en stark person som trots allt fann hopp och lust att leva.

Frankls ord

I en av Frankls böcker skrev han om människans ansvar att se sig skyldig om ett brott begåtts. Genom att erkänna sin skuld växer man som person och har först efter insikt en möjlighet till bot och bättring. Frankl skrev om liv och död som livets olika ögonblick. Han hävdar vårat eget ansvar för att utnyttja varenda dag på bästa sätt. Att ta vara på både de vackra såväl som de mörka stunderna. Genom att leva som om man levde för andra gången menade han att människan lär sig något av det förra livets handlingar. Frankl såg bra beslut, kärlek och lidelsen som livets skörd. Detta var resultatet av allt du genomlevt under alla år.

Livets utmaningar

Frankl ansåg att människan egentligen inte kan hitta meningen med livet eftersom vi inte kommer på detta helt självmant. Alla måste helt och hållet finna denna mening på egen hand eftersom vi alla är unika och oersättliga. Vi är även värdefulla och lär oss om oss själva varje dag. Vi kan se tillbaka på tidigare händelser i vår uppväxt och ta lärdom av detta. Det är på detta sätt vi kan ta oss vidare och skapa en meningsfull framtid utan ånger. Vi blir ständigt utmanade av livet, och stöter på upp- och motgångar. Det är dock dessa som gör oss till levande människor i en värld där våra egna val står i fokus. Det är vårt val att handla etiskt och ta fram värderingar att leva efter.

En enträgen filosof

Viktor Frankl levde som han lärde. Han var en klok man trots att han ibland hamnade i diskussioner som utmanade hans egen tro. Trots extrem höjdrädsla besteg han berg och blev så småningom en skicklig bergsbestigare. När han var 67 år hade han sin första flyglektion och efter ytterligare några månader flög han helt själv.

Frankl upplevde många personliga tragedier förutom de upplevelser han bar med sig från Auschwitz. När han var 85 år tappade han sin syn men fortsatte ändå att föreläsa och skriva böcker. Vid 91 års ålder stod han för sista gången inför publik då han föreläste på universitetet i Wien.

Viktor Frankl dog 2 september 1997 när han var 92 års gammal. Efter sig lämnade han ett otroligt och fascinerande arv. Hans liv och arbete påminner oss om vårat eget ansvar i att skapa en mening som räddar oss i de allra svåraste stunderna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hur du hittar syfte och mening i livet

Känns livet tomt och meningslöst? Jag har en PDF-guide som hjälper dig hitta en större känsla av mening och syfte i livet.
Den är gratis. Ange din-epost nedan så skickar jag e-boken