Heisenberg

Sokrates filosofi: Hur lever man det goda livet?

Det är väldigt få människor som reflekterar över hur man ska leva det goda livet. De allra flesta förknippar det goda livet med pengar, status och makt och eftersom det verkar socialt acceptabelt tänker de inte ett steg längre. För att lära sig hur man ska leva det goda livet menade Sokrates att man måste sträva efter självkännedom. Istället för att söka i sin omgivning handlar det om att vända blicken inåt och analysera sin sanna natur och de värderingar som styr ens liv.

Personliga värderingar 2.0

Jag har en PDF-guide som förklarar hur värderingar fungerar på riktigt och hur du tar fram dina egna (med hjälp av dygder). Den är gratis. Klicka på knappen nedan så skickar jag e-boken.

Det goda livet

Att lära känna sig själv är den viktigaste uppgifter vi har eftersom det kommer ge oss kunskapen vi behöver för att besvara frågan – hur ska jag leva mitt liv?

The unexamined life is not worth living

Sokrates

När vi vänder blicken inåt (istället för att söka i vår omgivning) och analyserar oss själva kommer vi lära känna vårt sanna jag.

Vårt sanna jag

Genom att sträva efter självkännedom trodde Sokrates att vi snart skulle upptäcka vår sanna natur.

Till skillnad från allmänhetens åsikt menade Sokrates att vårt sanna jag inte handlar om att bli identifierade med vad vi äger, vår status eller vår kropp.

Vårt sanna jag är vår själ, vilket på antikens tid innan kristendomen betydde ”det tänkande och villiga jaget”.

Själens betydelse

Vår själs tillstånd kommer bestämma vår livskvalitet. Därför är det viktigt att vi ägnar så mycket uppmärksamhet, energi och resurser som möjligt för att göra vår själ så god och vacker som möjligt.

När man kommer till insikten att ens inre jag (eller själ) är det viktigaste, trodde Sokrates att nästa steg i strävan mot självkännedom var kunskapen om vad som är gott och ont.

Vad är gott och ont?

De flesta antar vad som är gott och ont utan någon djupare reflektion. De ser saker som pengar, status och populäritet som det goda i livet och tror att fattigdom, död och smärta är det onda i livet.

Sokrates höll inte med om den bilden och tyckte ett sådant perspektiv var skadligt. Hans övertygelse var att alla människor strävar efter lycka i livet och allt vi gör beror på tron att det kommer göra oss lyckliga.

Vi kopplar därför det som gör oss lyckliga som goda saker och det som gör oss olyckliga som onda saker. Man kan säga smärta och/eller njutning.

”Money can’t buy happiness”

Unknown

Om vår bild av vad som är gott och ont är fel kommer vi jaga saker i vår liv som i slutändan inte gör oss lyckliga även om vi lyckas uppnå dem.

Det högsta goda

Enligt Sokrates var det högsta goda dygder, vilket definieras som moralisk excellens.

En person anses vara dygdig, eller god, om deras karaktär består av moraliska egenskaper som accepteras som dygder. I antikens Grekland var vanliga dygder mod, rättvisa, försiktighet och måttfullhet.

Sokrates ansåg att dygder var det högsta goda i livet efter att leva dygdigt leder till lycka. Till och med döden är obetydlig för den verkligt dygdiga personen som inser att det viktigaste i livet är själen och de handlingar som kommer därifrån.

Vad är en dygd?

För att kunna bli dygdiga, eller goda, behöver vi kunskapen att verkligen förstå vad dygd är. Det förklarar varför Sokrates diskuterade med andra i antikens Grekland för att hitta den sanna definitionen av en dygd.

Sokrates trodde att när man kom fram till rätt definition av en dygd, så skulle man inse att dygden är det verkliga goda. Eftersom människor naturligt strävar efter det goda (eftersom det leder till lycka) skulle man inte ha något annat val än att vara god.

“Kunskap = Dygd = Lycka”

Sokrates

När vi förstår innebörden av dygden kommer vi bli dygdiga, vilket innebär att våra själar blir goda och vackra och när vi fulländar våra själar uppnår vi sann lycka i livet.

Om om alla strävar efter lycka och det är genom kunskapen om dygder man blir lycklig – hur kommer det sig att så många misslyckas och istället begår onda handlingar?

Ondskans natur

Sokrates menade att ondska är ett resultat av okunnighet. Om någon person verkligen förstår att deras handling är ond så avstår de från att begå den.

Eftersom alla ondskefulla handlingar beror på okunnighet hävdade Sokrates att alla sådana handlingar utförs ofrivilligt.

Onda människor är okunniga för faktumet att dygder är det enda sanna goda. De antar istället felaktigt att pengar, makt och nöje och det sanna goda i livet och kommer därför använda onda medel (om det är nödvändigt) för att uppnå detta.

Sådana personer förstår inte själva att de skadar sina själar och fördömer sig själva till evig olycka. De räknar inte med att skuldkänslan kommer vara omätbar jämfört med den förmodade vinsten.

Därför hävdade Sokrates att det är bättre att drabbas av orättvisa än att begå orättvisa.

“Never, never be afraid to do what’s right, especially if the well-being of a person or animal is at stake. Society’s punishments are small compared to the wounds we inflict on our soul when we look the other way.”

— Martin Luther King

När vi begår orättvisa skadar vi vår själ (vårt sanna jag). När vi drabbas av orättvisa skadas inte vår själ utan saker som våra pengar, status eller kropp.

Eftersom själen är det viktigaste för lycka måste vi alltid prioritera vår själ på bekostnad av pengar, status eller kropp. Skulle valet dyka upp så väljer vi hellre att drabbas av skada än att orsaka det.

En god karaktär

I dagens värld när människor felaktigt tror att pengar, makt och nöjen är det goda i livet och struntar i att vara en god människa och föregå med gott exempel är det viktigt att se tillbaka på personer med god karaktär.

“I look to a day when people will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.”

— Martin Luther King

Det här citat handlar om att man ska bli bedömt utifrån sitt beteende snarare än hur man ser ut. Det ska alltså inte ha någon betydelse vilket hudfärg du har, vilket status du har eller hur mycket pengar du har.

Karaktär är det som gör någon till vad han (eller hon är). Det handlar om vad man tror men också – hur man beter dig.

Det är förmågan att handla konsekvent enligt etiska principer. Till exempel att vara ärlig, vänlig, kärleksfull, respektfull och så vidare. Genom att leva efter de moraliska dygderna och dess karaktärsstyrkor utvecklar du en god karaktär och blir en god människa.

Sammanfattning

Det verkar idag som om människor är beredda att offra allt vad gäller etik och moral (inklusive sin karaktär) för att uppnå det goda i livet som pengar och makt. Eftersom det beror på okunnighet räknar inte många med skuldkänslan som är betydligt värre än de förmodade vinsterna.

Jag har bevittnat detta många gånger själv i mitt liv. Det finns människor som tror att de kommer vinna lyckan genom att lura andra men inser efteråt att det i själva verket var tvärtom.

Min insikt är att det inte spelar någon roll hur mycket pengar som är på spel, när man skadar någon annan och offrar sin karaktär så skadar det själen och man får en obotlig ångest.

Därför är det av yttersta vikt att sträva efter kunskapen om dygderna och de egenskaper som leder till en god karaktär för att göra rätt och få en god och vacker själ som leder till ett lyckligt liv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Personliga värderingar 2.0

Nästan klar! Skriv ditt namn och e-postadress så skickas PDF-guiden automatiskt till din e-post

Personliga värderingar 2.0

Jag har en PDF-guide som förklarar hur värderingar fungerar på riktigt och hur du tar fram dina egna (med hjälp av dygder). Den är gratis. Ange din e-post nedan så skickar jag e-boken.