Heisenberg

Exklusiva artiklar

Registrera din e-post nedan och få exklusiva artiklar i inkorgen varje vecka!

Abraham Maslow är känd som en av den moderna psykologins fäder. Hans mest banbrytande forskning var kring motivationsteori där hans behovstrappa eller behovshierarki är väldigt känd. Teorin handlar om motivationen hos människor och nämner behov i fem nivåer. Maslows behovstrappa innebär att behoven på en lägre nivå måste vara tillfredsställda innan högre mål blir viktiga för individen.
ledarskap
Vad är egentligen ledarskap? Enligt många definitioner handlar ledarskap och att leda människor mot samma mål och riktning. Det handlar om att visa vägen genom att trampa upp stigen för andra. Att leda innebär att man visar vilken väg man ska gå. Dock börjar ledarskapet med det inre ledarskapet i oss själva. Personligt ledarskap är förmågan att styra ditt liv i den riktningen du vill.
Sedan januari 2020 är världen lamslagen. Hela planeten går på sparlåga och den ena krisen avlöser den andra. Vi står inför stora paradigmskiften och framtiden är oviss. Människoliv går till spillo och de mänskliga värden vår civilisation vilar på är understundom ställda på prov. Enskilda professionella ställs inför moraliska dilemman, liksom politiker samt beslutsfattare. I en ständig konflikt mellan individens existensberättigande kontra samhällets tillväxt, ställer vi oss frågan om vad som är värdefullt.