fbpx

Personuppgifter

Heisenberg.se vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. All behandling av personuppgifter inom Heisenberg.se sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder.

Överföring av personuppgifter

Information om våra kunder är en viktig del av Heisenberg.se verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan.

Återkallelse av samtycke

I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det, till exempel prenumeration på nyhetsbrev eller via anmälan till vårt spekulantregister, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta Heisenberg.se enligt nedan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar erhålla marknadsföring eller information om kommande fastighetsuppdrag från oss kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta Heisenberg.se eller vid utskick via e-post, genom en länk i det aktuella utskicket.

Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till vår webbplats eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du kan när som helst ändra dina personuppgifter genom att kontakta Heisenberg.se enligt nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta Heisenberg.se.

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att Heisenberg.se behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Om du har några frågor om denna policy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på e-post: walter(@)heisenberg.se