fbpx

Vad är paradigm? Vad innebär paradigmskifte?

synsätt-paradigm

Paradigm handlar om hur vi uppfattar, förstår och tolkar omvärlden. Ordet kommer från grekiskan och används inom flera områden som psykologi, politik, medicin och sport. Hur vi ser på omvärlden påverkas till stor del av vår uppväxt. Vår omgivning med familj, vänner, skola och arbete påverkar oss i det tysta och formar våra paradigm. Oavsett […]