Vad är paradigm? Vad innebär paradigmskifte?

synsätt-paradigm

Paradigm handlar om hur vi uppfattar, förstår och tolkar omvärlden. Hur vi ser på omvärlden påverkas till stor del av vår omgivning med familj, vänner, skola och arbete som formar oss i det tysta. Sällan frågar vi oss själva om dessa uppfattningar verkligen stämmer.