Etik och moral: En handbok för att fatta bättre beslut

I dagens komplexa värld ställs vi ofta inför svåra val och beslut – allt från globala kriser med krig och oroligheter till personliga val som kan väcka starka känslor. Ibland undviker vi dessa val, ibland tar vi oss an dem, men att lösa dem är inte alltid så enkelt. Vi kan fastna i våra tankar och känna oss osäkra på vilken väg vi ska gå, eller känna oss stressade för att hitta en snabb lösning som kanske inte alltid är den bästa.