fbpx

Proaktiv eller Reaktiv? Vilket ord definierar dig?

Var proaktiv är den första vanan som beskrivs av den populära författaren Stephen R. Covey i boken ”The 7 Habits of Highly Effecive People”. Att vara proaktiv innebär att agera i förväg, det vill säga att arbeta förbyggande. Motsatsen är reaktiv som innebär att agera i efterhand.

Vilket ord definierar dig bäst? Enligt författaren betyder ordet mycket mer än att agera i förväg.

Innehållsförteckning

Vad betyder proaktiv?

Att vara proaktiv innebär att vi människor är ansvariga för våra egna liv. Våra beteenden är ett resultat av våra beslut och inte våra omständigheter.

En proaktiv person kan lägga sina känslor åt sidan och luta sig mot sina värderingar. De förstår att de är ansvariga för att få saker att hända i livet.

Personliga värderingar 2.0

Jag har en E-bok som förklarar hur värderingar fungerar på riktigt och hur du tar fram dina egna (med hjälp av dygder). Den är gratis. Klicka på knappen nedan så skickar jag e-boken.

Stimulus och respons

Vetenskapsmannen Ivan Pavlov visade i sitt experiment med hundar att det finns en grundläggande idé om stimulus och respons. Om Pavlov ringde en klocka innan hundarna fick mat, kom hundarna att utsöndra saliv vid ljudet av klockan oavsett om de därefter fick mat eller ej.

Fenomenet att en organism lär sig vilka stimulus som föregår viktiga händelser kallas klassisk betingning. I experimentet ger ett naturligt betingad stimulus (maten) upphov till en obetingad respons (salivutsöndringen). Han visade i experimentet att våra beteenden styrs av stimulus som ger upphov till obetingad respons.

Den sista mänskliga friheten

Victor Frankl är en österrikisk författare, neurolog, psykiater och överlevare från förintelsen. När han befann sig i koncentrationslägret i Tyskland upptäckte han att även om nazisterna kontrollerade hans miljö och liv, så var han fortfarande en självmedveten människa som kunde själv bestämma hur han ville att allting skulle påverka honom. I sin bok ”Man’s Search for Meaning” kallar han det för människans sista frihet.

Mellan vad som hände honom (stimulus) och hans svar på det (respons) fanns hans frihet och makt att välja sitt svar. Under de värsta tänkbara förhållandena man kan tänka sig använde han sin hjärna för att upptäcka en grundläggande princip om människans natur: Mellan stimulus och respons har varje människa friheten att välja.

Proaktiv eller Reaktiv?

Om våra liv motsvarar resultatet av våra omständigheter så beror det på att vi valt att låta sakerna kontrollera oss. Genom att ta ett sådant beslut blir vi reaktiva.

Reaktiva människor påverkas ofta av deras fysiska miljö. Om vädret är bra så mår de bra. Om vädret är dåligt så påverkar det deras attityd och prestationer.

Proaktiva personer kan ta med sig bra väder inuti dem. Oavsett om det regnar eller solen skiner så spelar det ingen roll. De är styrs av sina värderingar och om en värdering är att arbeta hårt – så har det ingenting att göra med vädret.

Reaktiva människor påverkas också av sin sociala miljö. När andra människor behandlar dem bra så mår de bra. Om någon behandlar dem dåligt går de i försvarsläge och blir beskyddande. Reaktiva människor bygger sina känslomässiga liv runt andras beteenden, vilket innebär att de låter andra människors svagheter kontrollera deras liv.

Förmågan att underordna en impuls för en värdering är grundkärnan hos den proaktive personen. Reaktiva människor styrs av känslor, omständigheter och miljön. Proaktiva människor styrs av värderingar som de noggrant tänkt igenom och valt ut.

Vi alla påverkas av våra externa och sociala miljö. Skillnaden är att proaktiva personer svarar med grund i sina värderingar. Det handlar inte om vad som händer oss utan vårt svar på det som händer oss.

Såklart kan saker i vår miljö skada oss fysiskt eller ekonomiskt och påverka våra känslor. Faktum är dock att vår karaktär och identitet inte behöver skadas alls. I själva verkat är det våra svåraste upplevelser som blir det som smider vår karaktär och utvecklar våra interna krafter, friheten att hantera svåra omständigheter i framtiden och att inspirera andra att göra så också.

Ta initiativet

Vår natur är att ta initiativ och agera och inte låta oss ageras. Det innebär dock inte att vara påtryckande eller aggressiv, utan att förstå vårt ansvar för att få saker att hända.

I själva verket väntar många människor på att något ska hända dem eller att någon annan ska ta hand om dem. De tar inte ansvar och hoppas att någon annan ska förbättra deras liv åt dem.

Faktum är att de som lyckas få det bästa jobbet är de proaktiva människorna som löser problem och inte själva är problemet – de som söker initiativet att göra det som behöver höras – i linje med rätt principer för att få jobbet klart.

Agera eller bli agerad

Skillnaden mellan personer som tar och inte tar initiativ är som natt och dag. En reaktiv person skulle kunna säga exempelvis.

Det är bara sån jag är”. Vilket innebär att de säger att de inte kan göra något åt det.

Han gör mig så irriterad”. Vilket innebär att deras känslor styrs av någon annan.

Det kan ju inte jag göra”. Vilket innebär att någonting utanför mig kontrollerar dem.

Detta grundar sig på förflyttningen av ansvar. Jag är inte ansvarig, så jag kan inte välja mitt svar. Det är inte mitt fel att det är såhär.

Problemet med den här typen av begränsande beteenden är att det blir självuppfyllande. De känner sig som offer som inte har någon kontroll över deras liv eller öden. De skyller på saker runt omkring som andra människor eller omständigheter.

Det känner du väl igen?

Inflytande- och Oros-cirkeln

Alla vi kan bli mer proaktiva genom att se vart vi lägger vår tid och energi. Vi har alla olika orosmoment som vår hälsa, våra barn, problem på jobbet, krig med mera. Vi kan separera oss från de sakerna vi inte har någon kontroll över genom att skapa en ”Oros-cirkel”.

När vi tittar på de sakerna blir det uppenbart att det finns saker vi inte har någon riktig kontroll över och andra saker vi kan göra någonting åt. Vi kan lista de saker vi kan göra någonting åt i vår ”Inflytande-cirkel”.

Genom att bestämma vilken av cirklarna vi ska fokusera vår tid och energi på, kan vi upptäcka graden för vår proaktivitet.

Proaktiva människor fokuserar sina ansträngningar inom inflytande-cirkeln. De jobbar på saker de kan göra någonting åt. Deras energi är positiv, växande och förstorande, vilket gör att deras inflytande ökar (positiv energi förstorar inflytande-cirkeln).

Reaktiva människor fokuseras sina ansträngningar inom oros-cirkeln. De fokuserar på andra människors svagheter, problem och omständigheter de inte kan kontrollera. Deras fokus leder till anklagande attityder, reaktivt språk och offer-känslor. Detta leder till att deras inflytande minskar (negativ energi minskar inflytande-cirkeln).

Genom att jobba på oss själva istället för att oroa oss kan vi så småningom påverka våra omständigheter.

Direkt, indirekt och ingen kontroll

Alla problem hamnar i tre olika kategorier:

  • Direkt kontroll (problem som involverar våra egna beteenden)
  • Indirekt kontroll (problem som involverar andra människors beteenden)
  • Ingen kontroll (problem vi inte kan göra någonting åt, som saker i det förflutna)

Ett proaktivt synsätt lägger den första i vår inflytande-cirkel.

”Lord, give me the courage to change the things which can and ought to be changes, the serenity to accept the things which cannot be changed, and the wisdom to know the difference”.

Oavsett om ett problem är direkt, indirekt eller utanför vår kontroll har vi allt första steget av lösningen i våra händer. Genom att förändra våra vanor, förändra våra metoder och förändra sättet vi ser på våra problem – så hamnar det inom vårt inflytande.

Hur kan vi utöka vårt inflytande

Det proaktive sättet att förändras sker från ”insidan-ut”: att vara annorlunda och genom det påverka positivt det som finns därute.

Jag kan vara mer fyndig, jag kan vara mer noggrann, jag kan vara mer kreativ och jag kan vara mer samarbetsvillig.

Om jag verkligen vill påverka mitt liv, så kan jag välja att jobba på det jag faktiskt har kontroll över – mig själv!

Konsekvenser och misstag

Innan vi flyttar vårt fokus helt till inflytande-cirkeln finns det två saker i vår oros-cirkel som förtjänar en djupare eftertanke – konsekvenser och misstag.

Även om vi är fria att välja våra handlingar, så är vi inte fria att välja konsekvenserna av våra handlingar. Konsekvenser styrs av naturen och finns i oros-cirkeln.

Utan tvekan finns tillfällen i våra liv när vi gjort någonting som vi insåg senare var fel. Våra handlingar har lett till konsekvenser vi gärna hade levt utan. Om vi hade möjligheten att göra om det, så hade vi gjort det annorlunda. Vi kallar dessa val för misstag och det förtjänar en extra eftertanke.

För den som känner ånger är det kanske bäst att vara proaktiv och inser att misstag också finns i oros-cirkeln. Vi kan inte ta tillbaka dem, vi kan inte göra om dem, vi kan inte kontrollera konsekvenserna som de medfört.

Att inte kunna erkänna ett misstag, göra det rätt och lära sig någonting från det – är en annan typ av misstag. Det får folk att lura sig själv och rättfärdiga saker för sig själv.

Att jaga den giftiga ormen som biter oss gör bara att giftet sprider sig snabbare. Det är bättre att agera omgående för att få ut giftet.

Att hålla löften

I själva hjärtat av inflytande-cirkeln är vår förmåga att hedra våra åtaganden och hålla våra löften.

Löften vi lämnar oss själva och till andra och vår integritet till våra löften – är själva grunden och den tydligaste manifesteringen av vår proaktivitet.

Det är här vi hittar två sätt att sätta oss själva i kontroll över våra liv på en gång.

Vi kan lova något – och hålla det.

Vi kan sätta upp ett mål – och jobba för att uppnå det.

Genom att hålla våra löften börjar vi bygga en inre integritet som ger oss medvetenhet över vår självkontroll och modet och styrkan att acceptera ett större ansvar för våra egna liv.

Hur kan jag bli mer proaktiv?

Vi behöver inte genomlida ett koncentrationsläger som Victor Frankl för att jobba på vår proaktivitet.

Det är genom att som händer i vardagen som vi utvecklar vår proaktiva sida att hantera oundvikliga stressmoment i livet.

Det är hur vi lovar saker och håller det. Hur vi hanterar en bilkö, en sur kund eller ett olyckligt barn. Det handlar om hur vi väljer att se våra problem och var vi väljer att fokusera vår energi.

Hur du blir mer proaktiv på 30 dagar

  1. Börja lyssna på vad du säger och vad människor runt omkring dig. Hur ofta hör du någon säga något reaktivt som ”jag kan inte..”, ”jag måste..” eller ”om bara..”.
  2. Tänk på en händelse som kan inträffa där du normalt sett agerar reaktivt. Utvärdera händelsen med din inflytande-cirkel. Hur kan du agera proaktivt? Lova dig själv att utöva din frihet att välja hur du vill reagera.
  3. Välj ut ett problem från ditt liv. Utvärdera om det är direkt, indirekt eller utanför din kontroll. Identifiera första steget du kan ta inom din inflytande-cirkel för att lösa det och ta steget.

Jag utmanar dig att testa principen att vara proaktiv i 30 dagar enligt stegen ovan. Under tiden får du bara jobba inom din inflytande-cirkel. I slutet av perioden får du utvärdera hur mycket ditt inflytande ökat.

  • Lova små saker och håll dem
  • Lys upp men var ingen domare
  • Var ett föredöme men ingen kritiker
  • Bistå med lösningar och var inte del av problemet

Prova att vara proaktiv i dina relationer, din familj eller ditt jobb. Argumentera inte för andra människors begränsningar och svagheter. Argumentera aldrig för dina egna.

Om du gör ett misstag, erkänn det, gör det rätt igen och lär dig från det – omedelbart.

Klarar du det?

Personliga värderingar 2.0

Jag har en E-bok som förklarar hur värderingar fungerar på riktigt och hur du tar fram dina egna (med hjälp av dygder). Den är gratis. Ange din e-post nedan så skickar jag e-boken.