Heisenberg

Vad är värderingar? Värdet av att veta sina värderingar

Faktum är att väldigt många idag talar om värderingar. Frågeställningarna kring värderingar har blivit ännu mer aktuella med tanke på oron i världen på grund av krig och Covid-19. Alla kämpar för att hitta sin individuella, rätta riktning i livet, fatta viktiga beslut och agera korrekt i vardagen.

Men vad är egentligen värderingar? Faktum är att de flesta av oss inte känner till våra värderingar. Vi vet inte vad som är viktigast för oss. Istället fokuserar vi på hur mycket pengar vi har, vilken bil vi kör och hur många följare vi har på sociala medier.

Allt fler vaknar upp till insikten att dessa lägre värden inte definierar vem du är som person. De lyfter dig inte som individ och de inspirerar dig inte att växa. Faktum är att värderingar kan vara kraftfulla vägledningar till dina beslut, attityder, beteenden och handlingar.

Den här artikeln är en fullständig guide som hjälper dig att hitta och definiera dina värderingar så du kan vara en del av detta uppvaknande.

Låt oss börja.

Innehållsförteckning

Om författaren

Jag vill börja med att välkomna dig till den här bloggen som handlar om min strävan mot ekonomisk och personlig framgång. Det enklaste sättet för mig att utvecklas och bli bättre är genom att dela med mig av det jag lärt mig.

Därför har jag skrivit tiotals längre artiklar för att inspirera andra att vilja lära sig mer om sig själva och utvecklas som personer. Den här bloggen är mitt experiment för att utforska mig själv och samtidigt hjälpa andra.

Personliga värderingar 2.0

Jag har en PDF-guide som förklarar hur värderingar fungerar på riktigt och hur du tar fram dina egna (med hjälp av dygder). Den är gratis. Ange din e-post nedan så skickar jag e-boken.

Vad är viktigt för mig?

Jag lyckades tidigt i min karriär överträffa mina ekonomiska mål och uppnå det som kallas framgång i traditionell bemärkelse.

Även om jag hade lyckats med något fantastiskt insåg jag snabbt att något djupare saknades. Jag hade lyckats uppnå mina ekonomiska mål på bekostnad av andra saker i livet.

Då ställde jag mig frågan: Vad är egentligen viktigt för mig?

Varför jag skrivit artikeln

Jag kommer fortfarande ihåg när jag snubblade över ämnet första gången.

Jag gick en ledarskapsutbildning och en del i utbildningen handlade om att lära sig om värderingar och varför det är viktigt.

Det intresserade mig eftersom jag alltid förstått att värderingar är viktigt för den personliga utvecklingen.

Av någon anledning gick vi inte djupare in på ämnet under utbildningen.

Vi fick bara lära oss att värderingar är viktigt men inte hur vi faktiskt upptäcker våra egna och börjar använda dem i våra liv.

Det var startskottet till den här artikeln.

Vad ska jag prioritera?

När jag senare fick mitt första jobb i en ledande position kämpade jag dagligen med att fatta rätt beslut, vara konsekvent och prioritera rätt saker.

Det var inte bara på jobbet jag kämpade med detta utan även privat. Jag funderade över saker som om jag skulle prioritera jobb, familj, hälsa, nöjen eller pengar.

Ofta kändes det som att två saker krockade med varandra och jag visste inte vad jag skulle välja. Båda alternativen var rätt på sitt sätt. Det fick mig att fundera över vad som är viktigt och vad jag egentligen ska värdera.

Det är därför jag har gjort den här steg för steg guiden. Jag hoppas att du ska kunna påbörja en egen resa och börja leva efter det som är mest meningsfullt för dig.

Del 1: Vad är värderingar?

I den här sektionen kommer jag svara på frågan: Vad är värderingar?

Vidare kommer jag även att förklara problemet med värderingar och ge några bra exempel.

Jag kommer dessutom visa var värderingar kommer ifrån, vilket i sin tur förklarar varför vi uppfattar och tolkar verkligheten på olika sätt.

Så låt oss komma igång.

Vad är värderingar?

Värderingar är principer och övertygelser som vägleder dina beslut, beteenden, attityder och handlingar. Dina värderingar avgör vad du väljer, vad du tycker är viktigt och vad du uppfattar som rätt och fel.

 • Om du exempelvis värderar ärlighet kommer du troligtvis inte fuska med deklarationen.
 • Skulle din högsta värdering vara lojalitet skulle du troligtvis inte vara otrogen mot din partner.
 • Om rättvisa är din högsta värdering tycker du troligtvis att det är viktigt att alla behandlas lika.

Men de flesta av oss känner inte till våra värderingar. Vi vet inte vad som är viktigast för oss.

När du slår upp begreppet i ordboken kan du även se att det finns många olika tolkningar och definitioner. Vad betyder värderingar?

Därför kan det vara svårt att få grepp om vad det verkligen är, men med min hjälp i den här artikeln kommer du få en bättre förståelse.

Värde eller värdering?

Ordet värdering kommer från det engelska ordet value som både kan översättas till värde och värdering på svenska. Även om värde och värdering låter lika så betyder de faktiskt olika saker.

Om vi ser till definitionen av värde så betyder ordet något som är värdefullt eller ett ideal att eftersträva att uppnå. Medan ordet värdering innebär en personlig åsikt om hur stort eller litet värde något har.

Ansvar, empati, integritet, lärande, mod, respekt och öppenhet är några exempel på grundläggande värden.

En värdering uppkommer när ett värde uttrycks i omdömen eller handlingar. Att göra det som är rätt och ta ansvar för sina handlingar är exempel på värderingar.

Lite längre ner i texten kommer fler exempel på värden och värderingar.

Problemet med värderingar

Många av oss vet inte vad vi har för värderingar och varför vi har dem.

Det är även väldigt sällan, om någonsin, som du rangordnar värderingar i en hierarki, vilket du kommer att få göra i den här artikeln.

För att göra det än mer komplicerat så är det möjligt att värdesätta många olika saker. Här är några exempel på saker vi människor vanligtvis värdesätter:

 • Människor: Familjer värderar sina familjemedlemmar mer än sina grannar. Sverige värderar sina medborgare tillräckligt för att ge dem fler rättigheter än icke-medborgare.
 • Saker: En musiker värderar troligtvis sin gitarr. En taxichaufför värderar säkerligen sin bil. Många värderar sin mobiltelefon tillräckligt mycket för prioritera den som den första sak de skulle rädda ur ett brinnande hus.
 • Resultat: Det är många som värderar framgång. De lägger mer tid på att jaga framgång än att umgås med sina familjer. Många värderar ett företags tillväxt mer än de anställdas lönevillkor.
 • Beteenden: Många människor värderar att lyssna till myndigheter mer än valet att ta egna beslut. Flera företag värderar hårt arbete framför andra beteenden som till exempel att ha kul.

Många blandar ofta ihop de olika uppfattningarna och begreppen om värderingar, vilket innebär att vi lätt hamnar i en situation där vi jämför äpplen med päron.

När människor hör ordet ”värdering” kan en person tänka på ”egenskaper”, någon annan tänker på ”beteenden” och en tredje kanske tänker på ”saker”.

Vi alla ”värderar” saker i olika kategorier.

Värderingar är generella och inte specifika

Forskaren Shalom Schwartz tog i slutet av 1980-talet fram teorin om grundläggande mänskliga värderingar.

Han menade att värderingar inte är attityder gentemot särskilda situationer eller handlingar, som att ha två miljoner på bankkontot eller äta en god middag, utan begränsade värderingar till breda motivationsmål.

 • Värderingar är standarder eller kriterier enligt vilka vi utvärderar allt annat, inklusive normer, attityder, egenskaper och dygder vi ställs inför.
 • De tenderar att vara generella snarare än specifika. Värderingar utgör grundläggande motivationer, vilket betyder att de går utöver enskilda handlingar och situationer.
 • Det är breda kriterier för hur vi uppfattar olika saker som exempelvis goda, onda, önskvärda eller värdefulla. Människor, handlingar, situationer, föremål och idéer är några exempel.

Genom att koppla ihop de mänskliga behoven kan alla värderingar delas in i tio huvudsakliga kategorier som individer i alla kulturer kan känna igen.

Det kan du läsa mer om lite längre ner i artikeln.

Exempel på värderingar

När det gäller värderingar så handlar det inte bara om att lista de mest grundläggande. Det handlar också om att kunna formulera värderingarna och bedöma vissa frågor och handlingar som viktiga.

När de flesta formulerar sina värderingar brukar det bli fyra eller fem ord. Det är en begränsad mängd ord att jobba med, så värderingarna brukar se ganska lika ut oavsett vem som gör det.

Ingenting hindrar förstås att värderingarna formuleras i fraser med verb eller som hela meningar. Oftast blir de tydligare på det sättet och det är lättare att förankra hos dig själv eller medarbetarna på jobbet.

Här kommer några exempel på värderingar:

 • Ansvar: Ta ansvar för dina handlingar.
 • Empati: Lyssna aktivt och försök förstå.
 • Integritet: Gör det som är rätt.
 • Lärande: Sluta aldrig lära och förbättra dina kunskaper.
 • Mod: Våga prova det nya och ifrågasätta det gamla.
 • Respekt: Var schysst och respektfull.
 • Öppenhet: Var öppen för nya perspektiv, människor och idéer.

Var kommer värderingar ifrån?

Våra värderingar kommer både från vårt arv (något vi föds med) och vår miljö (händelser och upplevelser).

Vi alla har olika förutsättningar från födseln. Vissa är rika, andra fattiga, somliga friska, andra sjuka, vissa begåvade och andra mindre begåvade.

värderingar kommer från vårt arv och miljö.

Vi människor är med om olika händelser och upplevelser i våra liv som berör oss på olika sätt och olika mycket. Ibland är det positivt och ibland är det negativt.

Personliga preferenser gör att vi uppfattar och förstår verkligheten på olika sätt, vilket i sin tur påverkar våra perspektiv och vår verklighetsuppfattning.

Ditt sociala arv och din uppväxtmiljö är inte sällan källan till dina värderingar där vardera av dessa har påverkats av föräldrar, lärare, ledare, vänner samt massmedia och dina egna livserfarenheter.

Del 2: Varför är värderingar viktigt?

I det här sektionen kommer jag svara på frågan: Varför är värderingar viktigt?

Jag kommer också visa hur värderingar styr ditt beteende och varför värderingar idag är viktigare än någonsin.

Låt oss fortsätta.

Värderingar styr ditt beteende

Du fattar hela tiden beslut om hur du ska spendera din tid och vad du ska rikta din uppmärksamhet på, oavsett om du är medveten om det eller inte.

Just nu väljer du exempelvis att läsa den här artikeln även om det finns oändligt med andra saker du kan göra.

Det visar vem du är och vad du har för mål. Värderingar visar sig hela tiden i vårt sätt att ta beslut och agera.

Samhället styr dina värderingar

Förr var det religionen som gav oss självklara val när det gällde vad vi skulle värdera, hur vi skulle leva våra liv och hur vi skulle hitta livets mening.

När väl upplysningen (och vetenskapen) kom under 1700-talet började västvärlden ifrågasätta religionen, vilket ledde till en nedgång i tron på ett liv efter döden.

En bild från upplysningen under 1700-talet.

Västvärlden tror inte längre på gud och detta har medfört ett tomrum i människors liv som kallas för nihilism – tron att det inte finns någon mening med vår existens.

Idag går det att säga att vår religion är konsumtion, materialism och karriärism. Det handlar om att utbilda sig, hitta ett bra jobb och tjäna pengar.

Det är vad dagens samhälle belönar och det leder till en lägre nivå av värderingar. Pengar, framgång och status värderas idag högre än värderingar som kärlek, visdom och ärlighet.

Det leder till att vi istället jagar mening i ändlös konsumtion som inte tröstar oss lika bra som religionen tidigare gjorde vid svåra stunder.

Alla kan inte vara rika

Idag är det viktigast med hur mycket pengar du har, antal följare du har på sociala medier och hur många saker du äger. Det verkar till och med viktigare än dina relationer och din personliga utveckling.

Men sanningen är att alla inte kan vara rika, populära, smarta och framgångsrika.

Därför känner sig allt fler misslyckade och underlägsna de framgångsrika. Det i sin tur leder till en känsla av meningslöshet och till bland annat depression och psykisk ohälsa.

Allt fler börjar inse att detta är en lägre nivå av värderingar som inte definierar vem du är som person. Det är dessa lägre värderingar som tenderar att hålla dig nere från ditt högre jag.

De lyfter inte dig som individ och de inspirerar dig inte att växa som människa.

Bättre alternativ

Enligt filosofen Friedrich Nietzsche måste de gamla traditionella värderingarna ersättas med någonting annat för att livet ska upplevas som meningsfullt.

Människor behöver fylla tomrummet med sina egna värderingar utan att låta sig begränsas av vad samhället, kulturen och media värderar högst.

Friedrich Nietzsche är en av västvärldens mest inflytelserika tänkare.

Det verkar finnas en ny slags kris i samhället där folk börjar ifrågasätta samhällets värderingar, vilket leder till att många även börjar leta efter bättre alternativ.

Många känner att de sitter fast i det ändlösa hamsterhjulet när de går till samma jobb och gör samma saker varje dag. Det blir som ett beroende för att kunna finansiera sin livsstil och vara bättre än grannen.

Allt fler börjar inse att personliga värderingar kan vara kraftfulla vägledningar för att skapa högre mening i deras tillvaro.

Varför lever inte alla efter sina personliga värderingar?

Verkligheten är att de flesta människor inte vet hur viktiga värderingar är.

Även om du räknat ut det och vet hur viktiga de är kan det ändå vara utmanande att hitta och välja vilka värderingar som är viktigast för just dig.

Jag menar, det är inte lätt att begränsa dina värderingar till de tre som verkligen betyder mest för dig.

Vad prioriterar du?

Det finns trots allt hundratals värderingar att välja bland.

Hur vet du att du väljer dina riktiga värderingar och inte någon annans? Hur väljer man sunda värderingar?

Sedan är nästa steg att fundera över hur du lever efter dina värderingar och prioriterar rätt.

För att släppa loss den sanna kraften hos värderingarna ska du inte bara veta vilka de är, du behöver även ett sätt att integrera dem i ditt dagliga liv.

Men först är det dags att upptäcka vilka värderingar som styr ditt liv.

Del 3: Hur du upptäcker dina värderingar steg för steg

En ny undersökning visar att arbetet med värderingar sker baserat på magkänsla, med få inslag av fakta.

I den här sektionen kommer jag visa dig de fem stegen som hjälper dig att ta reda på hur du faktiskt definierar och arbetar med dina värderingar.

Läs vidare.

Hur du upptäcker dina värderingar

De flesta av oss känner inte till vilka värderingar vi har.

Vi i förstår inte vad som är viktigast för oss och då blir det inte lätt att formulera mellan fem och tio värderingar.

Det är lätt att spekulera i och idealisera vad du bör värdera. Att däremot veta och acceptera vad du värdesätter kräver ansträngning.

Även om följande process är bättre att göra med en coach kan du givetvis göra det på egen hand. Det vill säga om du är ärlig och har tålamod.

Om du känner dig redo kan du ta fram din dator, mobil eller anteckningsbok och börja anteckna.

Här är fem steg du kan följa för att skapa dina egna meningsfulla värderingar som kommer hjälpa dig inom alla områden av ditt liv, både privat och på ditt arbete.

Steg 1: Lista med personliga värderingar

Det första steget är att lista de personliga värderingar du tror visar vem du är.

Din lista får vara hur lång som helst men sist av allt i processen behöver du välja ut de fem eller sex viktigaste.

Att komma fram till en lista över dina värderingar kan vara en svår uppgift.

Om du inte är van att arbeta med värderingar kan du kolla igenom en lista med olika värderingar för att få en känsla för vilka som finns. Här har du en lista med över 170 personliga värderingar.

När du är klar med listan kan den se ut såhär.

AmbitionHälsaOberoende
AnsvarIndividualitetPassion
AttraktionInflytandePrestation
BalansInitiativProfessionalism
BriljansInspirationRättvisa
DisciplinIntegritetRespekt
DrivkravtIntellektRikedom
Ekonomiskt oberoendeIntelligensSäkerhet
EngagemangKompetensSjälvkontroll
ExcellensKreativitetSjälvrespekt
FitnessKunskapSjälvständighet
FörtroendeLedarskapTillväxt
FramgångLyckaVisdom
FrihetModÄrlighet
GenerositetMotivationÖverflöd

Det svåraste med att lista dina värderingar är att det finns så många och fina värderingar.

För att göra processen enklare kan du tänka inom vilka områden du haft framgång de senaste åren.

Tänk sedan om de tillhör något särskilt tema. Exempelvis kanske din framgång de senaste åren huvudsakligen har handlat om pengar, karriär, kärlek och ägodelar.

Steg 2: Dela in i kategorier

Nu har du en första lista med värderingar.

Kanske finns det mellan 20 och 50 olika värderingar på din lista.

Det är för många.

Därför är ditt nästa steg att dela in dessa värderingar i kategorier.

Till vår hjälp har vi tio kategorier från forskaren Shalom Schwartz. Enligt forskningen finns det just tio olika kategorier inom värderingar som människor i alla kulturer känner igen.

10 kategorier för värderingar från Shalom Schwartz.
 • Värderingar som ansvar, lojalitet och ärlighet är alla relaterade.
 • Även värderingar som lärande, framgång och ambition relaterar till varandra.
 • Samförstånd, rättvisa och jämlikhet är också relaterade.

Dela in dessa i sina respektive kategorier.

Om du har en grupp värderingar som inkluderar auktoritet, status, rikedom och makt så tillhör det kategorin makt.

Skulle du ha en grupp värderingar som inkluderar frihet, kreativitet och nyfikenhet så tillhör det kategorin självständighet.

Steg 3: Dela in i teman

När du sedan har delat in dina värderingar i olika grupper kommer du se vilka kategorier du värderar högst.

Låt säga att det var självständighet och prestation då skulle det innebära att du troligtvis kan hitta ord som betyder samma sak och minska ner listan med värderingar.

Nästa steg blir att se vilka teman dessa kategorier tillhör. Som hjälp har vi fyra huvudsakliga teman från forskaren Shalom Schwartz.

4 teman för kategorier för värderingar från Shalom Schwartz.
 • Kategorier som prestation och makt relaterar till varandra och kallas enligt modellen ”självförbättring”.
 • Andra kategorier som stimulans och självständighet relaterar till varandra och kallas enligt modellen för ”öppenhet för förändring”.

Dessa två teman fokuserar på den personliga sidan i livet.

 • Kategorier som universalitet och välvilja relaterar till varandra och kallas enligt modellen ”självtranscendens”.
 • De kategorier som tradition, trygghet och konformitet faller inom relaterar till varandra och kallas enligt modellen ”bevarande”.

Dessa två teman är istället fokuserade på andras intressen och ens relation till samhället.

Markera det centrala temat och använd färre ord för att beskriva dessa teman.

Steg 4: Välj ut dina högsta värderingar

Efter att ha slutfört steg tre kan det fortfarande vara svårt att sortera de viktigaste värderingarna.

Här är några frågor för att hjälpa dig att minska ned din lista ytterligare.

 • Vilka värden känns viktigast för dig?
 • Är det några som representerar dig?
 • Vilka är viktiga för att stödja ditt inre jag?
 • Vad har du haft för prioriteringar i livet de senaste åren?
 • Vad vill du se för värderingar hos människor?

När du är klar med processen ska du ha någonstans mellan fem och tio värderingar.

Rangordna dem där du sätter den viktigaste värderingen först. Det här är oftast den mest utmanande delen. Du kan behöva göra det i olika steg och vid olika tillfällen.

Låt säga att dina viktigaste värderingar (sorterade efter betydelse) skulle vara följande:

 • Frihet
 • Framgång
 • Tillväxt
 • Integritet
 • Ansvar
 • Mod

Den allra viktigaste för dig är då frihet.

Som du kan se tillhör dessa värderingar kategorierna självständighet och prestation som i sin tur tillhör temat självförbättring och öppenhet för förändring.

Steg 5: Definiera dina värderingar

Nu är det dags att definiera vad dina värderingar betyder för dig och låta kreativiteten komma in i bilden.

Att definiera dina värderingar till minnesvärda fraser eller meningar hjälper dig att formulera innebörden bakom varje värdering.

Försök att använda inspirerande ord och gör varje definition så rik och meningsfull som möjligt. Du kan använda andra ord från grupperingarna du gjorde i steg tre.

Låt oss säga som exempel att du identifierar ditt kärnvärde som ”framgång” för att representera andra värderingar som ekonomi, pengar och karriär.

Då kan du exempelvis definiera din värdering så här:

Lista dina värderingar

Framgång: att ha en god ekonomi, pengar och en blomstrande karriär”.

Men du kan givetvis definiera din värdering precis som du vill och välja de ord du tycker beskriver din bäst.

Om vi utifrån exemplet ovan istället säger att ditt allra viktigaste kärnvärde från övningen skulle vara frihet.

Då skulle du kunna definiera det som:

Frihet: friheten att tala, tänka och agera som du vill. Att du har friheten att lägga tid på det du vill, arbeta med vad du vill och leva livet du önskar”.

Sedan ska du på samma sätt definiera övriga värderingar från förra steget. Det skulle kunna se ut så här:

Framgång: den största glädjen i livet är att kunna arbeta med saker som gör dig lycklig. När du strävar efter dina mål med entusiasm och glädje blir processen en större framgång än att uppnå målet”.

Tillväxt: att leta efter möjligheter att utvecklas som person samt hjälpa andra. Du reflekterar och letar efter lärdomar bland tidigare misstag”.

Integritet: att ha gedigna och skarpa moraliska principer som du efterföljer konsekvent. Du låter inte yttre omständigheter eller påtryckningar påverka dig”.

Ansvar: att du tar ansvar för dina ord och handlingar och hur de påverkar ditt liv och andra runt omkring dig”.

Mod: att handla i enlighet med dina övertygelser och värderingar, även när det finns risk för negativa konsekvenser”.

Del 4: Hur du lever efter dina värderingar

När du valt ut dina högsta värderingar blir nästa fråga om du faktiskt lever efter dem.

Bara för att du skriver ner dem betyder det inte att ditt liv kommer att förändras.

Du måste faktiskt börja leva efter dem för att kunna se en förändring.

Nu går vi vidare till nästa steg.

Lev efter dina värderingar

Nu har du listat dina fem till tio viktigaste värderingar. Låt oss nu se hur väl du lever efter dem.

Utvärdera hur väl du lever efter varje genom att poängsätta var och en på en skala från ett till tio.

Handlingsplan för värderingar.

Hur nöjd är du med varje värde?

Skriv ner dina poäng för varje från ett till tio.

Du kan exempelvis skapa en egen tabell direkt i Excel. Skriv datum högst upp i kolumnen.

Du kan även skriva ner det här för hand i en dagbok eller anteckningsbok om du föredrar det.

Upprepa denna övning en gång i månaden eller kvartalet för att bedöma dina framsteg.

Del 5: Hur du använder dina värderingar för att fatta bättre beslut

Om du vill fatta bättre beslut behöver du arbeta med dina värderingar.

Frågan är då hur du ska gå tillväga och hur du med hjälp av värderingarna kan fatta bättre beslut.

Det ska du få reda på i den här sektionen.

Fatta bättre beslut

Genom att vara medveten om dina värderingar kan du ta hänsyn till dem när du fattar viktiga beslut.

Låt säga att du bjudit din sambo att gå på en konsert en kväll. Biljetterna är köpta och kvällen börjar närma sig.

Då ringer din chef och säger att han behöver din hjälp för att förbereda några saker inför ett viktigt möte morgonen därpå. Vad gör du då?

 • Är din högsta värdering kärlek och relationer kommer du att prioritera konserten.
 • Om du värderar pengar och arbetsmoral kommer ditt beslut troligtvis se annorlunda ut.

Allt beror på vad du värderar högst och detta exempel illustrerar hur mycket våra värderingar formar våra liv.

Fatta medvetna beslut

Genom att arbeta med värderingar kan du distansera dig från dina känslor och se situationer från andra perspektiv.

Du kan utvärdera alternativen noggrant och sedan filtrera besluten genom dina värderingar. Det är då du fattar dina beslut medvetet.

Oavsett vad du väljer att göra så kan du fokusera på det och njuta av det när du tar medvetna beslut.

Du vet helt enkelt att det gynnar den delen av ditt liv du värderar högst. Men även om det gör beslutsprocessen enklare så kan det medföra andra problem.

Om din högsta värdering är pengar och arbetsmoral så innebär det att business blir viktigare än kärlek, vilket gör att du kanske väntar med relationer tills du har ett visst belopp på bankkontot.

Samma värderingar kan leda till att din personliga integritet äventyras om tillräckligt mycket pengar står på spel.

Men finns det då vissa värderingar inom dessa kategorier som vi bör värdera?

Del 6: Lever du efter rätt värderingar?

Nu har det blivit dags att testa dina nyfunna värderingar på riktigt så att du vet om de leder till rätt beslut.

Eller finns det något som är rätt eller fel?

Läs vidare så får du se.

Lever du efter rätt värderingar?

När du har genomfört processen ovan och känner till dina värderingar blir nästa steg att ta reda på om de är bra eller dåliga.

Låt säga att dina högsta värderingar visar sig vara framgång, status och rikedom inom grupperna prestation och makt.

Det viktigaste i ditt liv, och det som styr dina attityder och handlingar, är sålunda din personliga framgång (att tjäna mycket pengar) samt makt (social status, prestige eller kontroll över människor och resurser).

Är det sunda värderingar egentligen?

Även om det är viktigt att ta reda på dina värderingar så är faktiskt frågan om hur bra eller dåliga dina värderingar är minst lika viktigt.

Pengar är ett klassiskt exempel på något som ligger utanför vår kontroll. Ekonomier rasar, företag går i konkurs och olika arbetsuppgifter blir automatiserade.

Om du låter pengar styra ditt liv kommer du med all säkerhet genomgå en verklig kris den dagen pengarna är slut eller inte räcker till, hur mycket du än kämpar.

Värderingar är med andra ord bara meningsfulla i samband med andra värderingar och speciellt tillsammans med dygder.

Att ha framgång som sin högsta värdering är egentligen bara vettigt om det görs i samband med en dygd som integritet. Rättvisa kan vara barbarisk om den inte mildras av dygden barmhärtighet.

Om det inte vore för denna balanserande faktor, skulle vi möjligen behandla mobbare på samma sätt som mördare.

Varför vissa värderingar är bättre än andra

De flesta av oss har en relativt lös och tvetydig uppfattning om våra värderingar. Vi bildar dem i vårt undermedvetna utan att ta konkreta beslut.

De formas ytterligare av vårt arv och våra personligheter, samt de händelser och upplevelser vi konstant erfar. Våra värderingar utvecklas och byts ut hela tiden.

Sedan finns det även värderingar som är konstruktiva och de som är destruktiva. Det finns dessutom saker vi kan kontrollera och saker vi inte har någon kontroll över alls.

Även om det till en början kan låta enkelt att prata om värderingar kan det bli klurigare och klurigare ju djupare du gräver och ju mer du lär dig.

Vi vill ju värdera sådant som förbättrar oss själva och andra, samt låta bli sådant som skadar oss själva och andra, men det är inte alltid helt lätt.

Som tur är finns det faktiskt flera sätt att ta reda på vilka saker vi borde värdesätta inom varje kategori och vilka värderingar vi bör integrera i våra liv.

Vill du lära dig mer?

Hela den ovanstående processen som jag tar upp i artikeln är menad att användas för att genomföra det första steget i din resa (uppvaknandet) och för att på egen hand upptäcka dina värderingar.

Om du är intresserad av att lära dig mer så erbjuder jag en PDF-guide om hur du kan ta detta vidare några extra steg.

Faktum är att det finns flera sätt att ta reda på vilka saker vi borde värdesätta i varje kategori och vilka värderingar vi bör integrera i våra liv.

PDF-guiden visar dig, steg för steg, hur du genomför ovanstående process och hur du väljer rätt värderingar samt hur du kopplar dina värderingar till specifika beteenden.

Det i sin tur hjälper dig att börja leva efter dina värderingar mer fullständigt och ta rätt beslut.

Personliga värderingar 2.0

Jag har en PDF-guide som förklarar hur värderingar fungerar på riktigt och hur du tar fram dina egna (med hjälp av dygder). Den är gratis. Ange din e-post nedan så skickar jag e-boken.

Slutsats

Det var allt om min guide som handlar om värderingar, hur du kommer fram till vilka som är dina högsta samt hur du gör för att leva efter dem.

Nu vill jag höra från dig: Vad tyckte du om processen?

Vilken strategi från artikeln ska du testa först?

Var det något svar som du blev förvånad över?

Låt mig veta vad du tycker genom att lämna en kommentar nedan.

2 svar

 1. Efter genomläsningen av artikeln: Vad är värderingar? Värdet av att veta sina värderingar. är jag imponerad, därför jag tycker det känns så riktigt nu. Jag kommer att läsa och fördjupa mig materialet längre fram, och om jag då kommer till avvikande uppfattning är jag beredd på dialog. Vidgade vyer kan dels förklara missförstånd, dels bekräfta egna ofullständiga tankar. Tack för hjälpen!

  1. Hej Lars. Tack för din kommentar! Om du anger din e-post lite längre upp skickas en fördjupad PDF-guide med mer information om värderingar 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Personliga värderingar 2.0

Jag har en PDF-guide som förklarar hur värderingar fungerar på riktigt och hur du tar fram dina egna (med hjälp av dygder). Den är gratis. Ange din e-post nedan så skickar jag e-boken.