fbpx

Vad är värderingar? Lista dina värderingar i 6 steg 

Värderingar är ett ämne som är mer aktuellt än på väldigt länge. Krig och oro på nära håll i Europa gör att vi ställer frågor om vad som är rätt och fel. Värderingar är också betydelsefulla på ett personligt plan. Många av oss kämpar för att hitta rätt riktning i livet, fatta viktiga beslut och bete oss korrekt i vardagen.

Men vad är egentligen värderingar? Faktum är att de flesta av oss inte känner till våra värderingar. Vi vet inte vad som är viktigast för oss. Istället fokuserar vi på hur mycket pengar vi har, vilken bil vi kör eller hur många följare vi har på sociala medier.

Allt fler vaknar upp till insikten att dessa lägre värden inte definierar vem du är och vad du står för i livet. De lyfter dig inte som person och de inspirerar dig inte att växa och bli den bästa versionen av dig själv.

När du tar dig tid att reflektera över dina värderingar, så blir dessa frågor enklare att förstå. Dina värderingar kan nämligen användas för att vägleda dina beslut, beteenden, attityder och handlingar.

Den här artikeln är en fullständig guide som hjälper dig att hitta och definiera dina värderingar så att du kan vara en del av detta uppvaknande.

Låt oss börja.

Innehållsförteckning

Om författaren

Jag är författaren till den här artikeln och jag spenderar tusentals timmar på att bryta ner komplexa ämnen och sammanställa mina insikter i enkla format (som den här artikeln).

Varje år läser tusentals människor mina artiklar och böcker på den här sajten. Om du vill veta mer om mig och min bakgrund, så kan du besöka min om-sida.

I den här artikeln kommer jag lära dig grunderna om värderingar. Det finns sex kapitel som kommer hjälpa dig att få en förståelse för vad det är och hur det kan användas för att leva ett mer meningsfullt liv.

Personliga värderingar 2.0

Jag har en E-bok som förklarar hur värderingar fungerar på riktigt och hur du tar fram dina egna (med hjälp av dygder). Den är gratis. Klicka på knappen nedan så skickar jag e-boken.

Varför jag skrivit artikeln

Jag har länge varit intresserad av värderingar eftersom jag förstod hur viktigt det är för den personliga utvecklingen.

Men när jag själv försökte sätta mig ner och lista mina egna värderingar, insåg jag hur svårt det faktiskt var.

Informationen vad begränsad, begreppen förvirrande och de olika metoderna kändes konstiga.

Jag visste inte vart jag skulle börja någonstans och hur jag skulle skriva ner mina värderingar.

Därför bestämde jag mig för att skapa den mest omfattande artikeln om värderingar på nätet.

I den här artikeln kommer jag lära dig allt om värderingar och visa exakt hur du tar fram en lista med dina personliga värderingar.

Nu drar vi igång.

Kapitel 1: Vad är värderingar?

I det första kapitlet börjar vi med grunderna och besvarar vad värderingar egentligen är och var det kommer ifrån.

Jag kommer också förklara varför värderingar ofta blandas ihop och ge några bra exempel på värderingar.

Låt oss komma igång.

Vad är värderingar?

Värderingar är principer och övertygelser som inspirerar och styr dina beslut, beteenden, attityder och handlingar.

De visar vad du tycker är bra, vad du eftersträvar och ser som viktigt. De guidar din uppfattning när det gäller vad tycker är rätt och fel.

 • Om du exempelvis värderar ärlighet högt kommer du troligtvis inte undanhålla något när du deklarerar.
 • Skulle din högsta värdering vara lojalitet så skulle du aldrig överväga att vara otrogen mot din partner.
 • Om du värderar rättvisa högst blir du nog upprörd om du hör att någon blivit diskriminerad.

Men de flesta av oss känner inte till våra värderingar. Vi har aldrig tagit oss tiden att reflektera och verkligen förstå vad som är viktigast för oss.

Om du slår upp begreppet i ordboken kan du även se att det finns olika tolkningar, definitioner och motsägande information om vad värderingar är.

Därför kan det vara svårt att få grepp om vad värderingar verkligen är, men med min hjälp i den här artikeln kommer du att få en bättre förståelse.

Var kommer värderingar ifrån?

Våra värderingar kommer både från vårt arv (något vi föds med) och vår miljö (händelser och upplevelser). Vilka värderingar man har skiljer sig från person till person.

Vi har olika förutsättningar från födseln. Vissa är rika, andra fattiga, somliga friska, andra sjuka, vissa begåvade och andra mindre begåvade.

Vi människor är med om olika händelser och upplevelser i våra liv som berör oss på olika sätt och olika mycket. Ibland är det positivt och ibland är det negativt.

Personliga preferenser gör att vi uppfattar och förstår verkligheten på olika sätt, vilket i sin tur påverkar våra perspektiv och vår världsbild.

Ditt sociala arv och din uppväxtmiljö är ofta en viktig källa till dina värderingar. Dina värderingar har påverkats av föräldrar, lärare, ledare, vänner samt massmedia och dina egna livserfarenheter.

Värde eller värdering?

Ordet värdering kommer från det engelska ordet value som både kan översättas till värde och värdering på svenska. Även om värde och värdering låter lika så betyder de faktiskt olika saker.

Om vi ser till definitionen av värde så betyder ordet något som är värdefullt eller ett ideal att försöka uppnå. Ordet värdering innebär en personlig åsikt om hur stort eller litet värde något har.

Ansvar, empati, integritet, lärande, mod, respekt och öppenhet är några exempel på grundläggande värden.

En värdering uppkommer när ett värde uttrycks i omdömen eller handlingar. Att göra det som är rätt och ta ansvar för sina handlingar är exempel på värderingar.

Exempel på värderingar

När det gäller värderingar så handlar det inte bara om att lista de mest grundläggande. Det handlar också om att kunna formulera dem och bedöma vissa frågor och handlingar som viktiga.

När de flesta formulerar sina värderingar brukar det bli fyra eller fem ord. Det är en begränsad mängd ord att jobba med, så värderingarna brukar se ganska lika ut oavsett vem som gör det.

Ingenting hindrar förstås att värderingarna formuleras i fraser med verb eller som hela meningar. Oftast blir de tydligare på det sättet och det blir lättare att förankra dem hos dig själv eller medarbetarna på jobbet.

Här kommer några exempel på värderingar:

 • Ansvar: Ta ansvar för dina handlingar.
 • Empati: Lyssna aktivt och försök förstå.
 • Integritet: Gör det som är rätt oavsett vad omgivningen tycker.
 • Lärande: Sluta aldrig lära och förbättra dina kunskaper.
 • Mod: Våga prova det nya och ifrågasätta det gamla.
 • Respekt: Var schysst och respektfull.
 • Öppenhet: Var öppen för nya perspektiv, människor och idéer.

Problemet med värderingar

Ett av de största problemen med värderingar är att människor värderar så många olika saker.

Det kan leda till att vi blandar ihop begreppen, vilket kan göra att vi jämför äpplen med päron. Det är vanligt att människor värdesätter olika saker i olika kategorier.

Här är några exempel på saker vi människor vanligtvis värdesätter.

 • Människor: Familjer värderar sina familjemedlemmar mer än sina grannar. Sverige värderar sina medborgare så pass mycket att de har fler rättigheter än icke-medborgare.
 • Saker: En antiksamlare värderar sina antikviteter. En bilentusiast värderar sin bil. Många värderar sin mobiltelefon tillräckligt mycket för att prioritera den som den första sak de skulle rädda ur ett brinnande hus.
 • Resultat: Det är många som värderar framgång. De lägger mer tid på att jaga framgång än att umgås med sina familjer. Många värderar ett företags tillväxt mer än de anställdas lönevillkor.
 • Beteenden: Många människor värderar att lyssna till myndigheter mer än valet att ta egna beslut. Flera företag värderar hårt arbete framför andra beteenden som till exempel att ha kul.

Det är viktigt att förstå att värderingar kan vara antingen inneboende eller instrumentella.

Låt oss gå igenom skillnaden.

Instrumentella värden

Instrumentella värden är saker vi värderar som medel för att nå ett annat mål.

Vi värderar en bil för dess funktion eller instrumentella värde. Om vi flyttar till en stad med bra kollektivtrafik kan bilen förlora sitt instrumentella värde och vi säljer den.

Det finns många olika instrumentella värden:

 • Framgång
 • Ambition
 • Rikedom
 • Status

Pengar är en annan sak som de flesta värderar, men det är oftast som ett medel för att nå ett mål.

Pengar har instrumentellt värde, det ger trygghet och möjlighet att köpa vad vi vill ha.

Men försvinner förtroendet så är pengar bara tryckta papperssedlar eller siffror på ett bankkonto.

Inneboende värden

Inneboende värden är saker som är värdefulla i sig själva eller för sin egen skull.

Om något har ett inneboende värde betyder det att dess existens gör universum på något sätt bättre.

Det finns många olika inneboende värden:

 • Njutning
 • Lycka
 • Glädje
 • Skönhet
 • Rättvisa

Genom att förstå skillnaden mellan inneboende och instrumentella värden kan vi bättre utvärdera vad som verkligen är viktigt för oss och vad vi vill uppnå i livet.

Vi kan också undvika att använda instrumentella värden som ett medel för att nå andra mål och istället fokusera på att uppnå inneboende värden som är belöningar i sig själva.

Kapitel 2: Varför är värderingar viktigt?

I det andra kapitlet förklarar vi varför värderingar är viktiga och kan bidra till att göra livet mer meningsfullt.

Jag kommer också visa hur dina värderingar styr ditt beteende och definierar dig som person.

Låt oss fortsätta diskussionen.

Värderingar påverkar dina val

Alla människor tar hundratals beslut varje dag.

Du fattar hela tiden beslut om hur du ska tillbringa din tid och vad du ska rikta din uppmärksamhet på, oavsett om du är medveten om det eller inte.

Just nu väljer du exempelvis att läsa den här artikeln även om det finns oändligt med andra saker du kan göra.

Dina beslut är en reflektion av dina värderingar. De visar vem du är och vad du har för mål. Värderingar visar sig hela tiden i vårt sätt att göra val och prioritera.

Det är inte alltid man är medveten om sina värderingar. Genom att veta vilka dina är, kan du göra val som är bättre för dig själv.

Det kan handla om hur du vill leva ditt liv, arbeta och hur du vill leva tillsammans med andra människor.  

Hur ska jag leva livet?

Din miljö och omgivning har en påverkan på dina val och hur du ska leva ditt liv.

Förr var det religionen som gav oss vägledning när det gällde vad vi skulle värdera, hur vi skulle leva våra liv och hitta livets mening.

När upplysningen och vetenskapen kom under 1700-talet började västvärlden ifrågasätta religionen, vilket ledde till att färre trodde på ett liv efter döden.

En bild från upplysningen under 1700-talet.

Västvärlden tror inte längre på gud och detta har medfört ett tomrum i människors liv som kallas för nihilism – tron att det inte finns någon mening med vår existens.

Idag kan man säga att vår religion är konsumtion, materialism och karriärism. Det handlar om att utbilda sig, hitta ett bra jobb och tjäna pengar.

Det är vad dagens samhälle belönar och det leder till en lägre nivå av värderingar. Vi jagar mening i ständig konsumtion som inte tröstar oss lika bra som religionen tidigare gjorde vid svåra stunder.

Vad är egentligen viktigt?

Idag är det viktigast hur mycket pengar du har, antal följare du har på sociala medier och hur många saker du äger. Dessa saker verkar till och med viktigare än dina relationer och din personliga utveckling.

Men sanningen är att alla inte kan vara rika, populära, smarta och framgångsrika.

Därför känner sig allt fler misslyckade och underlägsna de framgångsrika. Det i sin tur leder till en känsla av meningslöshet och till bland annat depression och psykisk ohälsa.

Allt fler börjar inse att detta är en lägre nivå av värderingar som inte definierar vem du är som person. Det är dessa lägre värden som tenderar att hålla dig nere från ditt högre jag.

De lyfter inte dig som individ och de inspirerar dig inte att växa som människa.

Värderingar kan göra livet mer meningsfullt

Enligt filosofen Friedrich Nietzsche måste de gamla traditionella värderingarna ersättas med någonting annat för att livet ska upplevas som meningsfullt.

Människor behöver fylla tomrummet med sina egna värderingar utan att låta sig begränsas av vad samhället, kulturen och media värderar högst.

Det verkar finnas en ny slags kris i samhället där folk börjar ifrågasätta samhällets värderingar, vilket leder till att många även börjar leta efter bättre alternativ.

Friedrich Nietzsche är en av västvärldens mest inflytelserika tänkare.

Många känner att de sitter fast i det ändlösa hamsterhjulet när de går till samma jobb och gör samma saker varje dag. Det blir som ett beroende för att kunna finansiera sin livsstil och vara bättre än grannen.

Allt fler börjar inse att personliga värderingar kan användas som vägledning för att skapa högre mening i deras tillvaro.

Många vill bättre förstå sina riktiga värderingar så att de kan göra mer medvetna val som avspeglar dem.

Att leva i linje med vad som betyder mest för dig i din vardag, relationer och val är en strategi som leder till ett mer meningsfullt liv.

Varför lever inte alla efter sina värderingar?

Verkligheten är att de flesta människor inte vet hur viktiga värderingar är.

Även om du är en av de få som insett det kan det ändå vara utmanande att hitta och välja vilka som är viktigast för just dig.

Jag menar, det är inte lätt att begränsa dina värderingar till de tre som verkligen betyder mest för dig.

Vad prioriterar du?

Det finns trots allt hundratals värden att välja bland.

Hur vet du att du väljer dina riktiga värderingar och inte någon annans? Hur väljer man sunda?

Sedan ska du fundera över hur du lever efter dem och prioriterar rätt.

För att släppa loss den sanna kraften hos värderingarna ska du inte bara veta vilka de är, du behöver även ett sätt att integrera dem i ditt dagliga liv.

Men först är det dags att upptäcka vilka värderingar som styr ditt liv.

Kapitel 3: Hur du tar fram dina personliga värderingar steg för steg

En ny undersökning visar att arbetet med värderingar sker baserat på magkänsla, med få inslag av fakta.

I det tredje kapitlet kommer jag att visa dig sex steg som kan hjälpa dig att välja ut dina personliga värderingar.

Vi går vidare.

Hur du tar fram dina personliga värderingar

De flesta av oss känner inte till vilka värderingar vi har.

Vi förstår inte vad som är viktigast för oss och då blir det inte lätt att formulera mellan fem och tio värderingar.

Det är lätt att spekulera i och idealisera vad du bör värdera. Att däremot veta och acceptera vad du verkligen värdesätter kräver ansträngning.

Även om följande process är bättre att göra med en coach kan du givetvis göra det på egen hand. Det vill säga om du är ärlig och har tålamod.

Om du känner dig redo kan du ta fram din dator, mobil eller anteckningsbok och börja anteckna.

Här är sex steg du kan följa för att skapa dina egna meningsfulla värderingar som kommer att hjälpa dig inom alla områden av ditt liv – både privat och på ditt arbete.

Steg 1: Lista med personliga värderingar

Det första steget är att ta fram en lista med värdeord som du känner är viktiga för dig.

Din lista får vara hur lång som helst och som avslutning av processen kommer du att välja ut de fem eller sex viktigaste värdeorden.

Att ta fram en lista med personliga värdeord kan vara en svår uppgift och kräver att du tar dig tiden att sätta dig ner och verkligen reflektera över vad du tycker är viktigt och tror visar vem du är.

Om du inte är van att arbeta med värderingar kan du kolla igenom en lista med olika värden för att få en känsla för vilka som finns. Här har du en lista med över 170 personliga värderingar.

När du är klar med listan kan den se ut så här:

AmbitionHälsaOberoende
AnsvarIndividualitetPassion
AttraktionInflytandePrestation
BalansInitiativProfessionalism
BriljansInspirationRättvisa
DisciplinIntegritetRespekt
DrivkravtIntellektRikedom
Ekonomiskt oberoendeIntelligensSäkerhet
EngagemangKompetensSjälvkontroll
ExcellensKreativitetSjälvrespekt
FitnessKunskapSjälvständighet
FörtroendeLedarskapTillväxt
FramgångLyckaVisdom
FrihetModÄrlighet
GenerositetMotivationÖverflöd

Steg 2: Hur du väljer värdeord

Det svåra med att lista dina värdeord är att det finns så många och fina ord.

Att komma fram till en lista över dina värdeord kan vara en svår uppgift. Det kräver reflektion och att du ärligt och nyfiket söker efter dina värderingar på djupet, utan att fastna i ytliga ideal.

Värderingar är nämligen inte något du bara väljer, det är något som du upptäcker vilket kräver ansträngning och självkännedom.  

För att göra processen enklare kan du använda dig av bojen-metaforen.

Bojen-metaforen

Bojen illustrerar att dina värderingar ligger djupt förankrade inom dig, osynliga för omvärlden, liksom bojstenen på havets botten.

Alla är som sagt inte medvetna om sina värderingar. Värderingar är inte något du väljer utan något du upptäcker.

Kedjan illustrerar dina attityder till hur du ser på saker och ting. Kedjan ligger under vattenytan men är nästan synlig för andra.

Bojen motsvarar dina beteenden som ligger över vattenytan och är synliga för människor runt omkring dig.

Du kan använda dig av övningen baklänges för att enklare ta reda på dina värderingar genom att se på ditt beteende i olika situationer. Enklast är att se på utmanande situationer som kriser och konflikter som gjort dig upprörd och ställa dig frågorna:

 • Vad var det som gjorde att jag blev upprörd?
 • Varför gör detta mig upprörd?
 • Vad är det för värdering som gör att jag tycker att det bör vara just så?

Vad du väljer att göra i sådana situationer avslöjar dina riktiga värderingar. Tänk sedan ett steg längre och fundera över om ditt agerande tillhör något särskilt tema.

Exempelvis kanske din framgång de senaste åren huvudsakligen har handlat om pengar, karriär, kärlek och ägodelar.

Steg 3: Dela in i kategorier

Nu har du en första lista med värderingar.

Kanske finns det mellan 20 och 50 olika värdeord på din lista.

Det är för många.

Därför är ditt nästa steg att dela in dessa värden i kategorier.

Till vår hjälp har vi tio kategorier från forskaren Shalom Schwartz. Enligt honom finns det just tio olika kategorier som människor i alla kulturer känner igen.

 • Värderingar som ansvar, lojalitet och ärlighet är alla relaterade.
 • Även värderingar som lärande, framgång och ambition relaterar till varandra.
 • Samförstånd, rättvisa och jämlikhet är också relaterade.

Dela in värdeorden på din lista i sina respektive kategorier.

Om du har en grupp värderingar som inkluderar auktoritet, status, rikedom och makt så tillhör de kategorin makt.

Skulle du ha en grupp värderingar som inkluderar frihet, kreativitet och nyfikenhet så tillhör de kategorin självständighet.

Steg 4: Dela in i teman

När du sedan har delat in dina värderingar i olika grupper kommer du se vilka kategorier du värderar högst.

Låt säga att det var självständighet och prestation, då skulle det innebära att du troligtvis kan hitta ord som betyder samma sak och minska listan med värderingar.

Nästa steg blir att se vilka teman dessa kategorier tillhör. Som hjälp har vi fyra huvudsakliga teman från forskaren Shalom Schwartz.

 • Kategorier som prestation och makt relaterar till varandra och kallas enligt modellen ”självförbättring”.
 • Andra kategorier som stimulans och självständighet relaterar till varandra och kallas enligt modellen för ”öppenhet för förändring”.

Dessa två teman fokuserar på den personliga sidan i livet.

 • Kategorier som universalitet och välvilja relaterar till varandra och kallas enligt modellen ”självtranscendens”.
 • De kategorier som tradition, trygghet och konformitet faller inom relaterar till varandra och kallas enligt modellen ”bevarande”.

Dessa två teman är istället fokuserade på andras intressen och ens relation till samhället.

Markera det centrala temat och använd färre ord för att beskriva dessa teman.

Steg 5: Välj ut dina högsta värderingar

Efter att ha slutfört steg tre kan det fortfarande vara svårt att sortera de viktigaste värderingarna.

Här är några frågor du kan ställa till dig själv för att minska din lista ytterligare:

 • Vilken sorts människa vill jag vara?
 • Vilka värdeord känns viktigast för mig?
 • Vad vill jag stå för i livet?
 • Vad vill jag ha för prioriteringar i livet?
 • Vad är meningsfullt för mig?

När du är klar med processen ska du ha någonstans mellan fem och tio värderingar.

Rangordna dem där du sätter den viktigaste först. Det här är oftast den mest utmanande delen. Du kan behöva göra det i olika steg och vid olika tillfällen.

Låt säga att dina viktigaste värderingar (sorterade efter betydelse) skulle vara följande:

 • Frihet
 • Framgång
 • Tillväxt
 • Integritet
 • Ansvar
 • Mod

Den allra viktigaste för dig är då frihet.

Som du ser tillhör dessa värderingar kategorierna självständighet och prestation som i sin tur tillhör temat självförbättring och öppenhet för förändring.

Steg 6: Definiera dina värderingar

Nu är det dags att definiera vad dina värderingar betyder för dig och låta kreativiteten komma in i bilden.

Din tolkning av orden är väldigt intressant. Det är i din tolkning av orden som du har nyckeln till hur du använder dig av dina värderingar.

Att definiera dina värderingar till minnesvärda fraser eller meningar hjälper dig att formulera innebörden bakom varje värdering.

Försök att använda inspirerande ord och gör varje definition så rik och meningsfull som möjligt. Du kan använda andra ord från grupperingarna du gjorde i steg tre.

Som exempel kan vi säga att du identifierar ditt kärnvärde som ”framgång”, vilket representerar andra värderingar som ekonomi, pengar och karriär.

Då kan du exempelvis definiera din värdering så här:

Hur du formulerar dina personliga värderingar

Framgång: att ha en god ekonomi, pengar och en blomstrande karriär.”

Men du kan givetvis definiera precis som du vill och välja de ord du tycker beskriver den bäst.

Om vi utifrån exemplet ovan istället säger att ditt allra viktigaste kärnvärde från övningen skulle vara frihet.

Då skulle du kunna definiera värderingen som:

Frihet: friheten att tala, tänka och agera som jag vill. Att jag har friheten att lägga tid på det jag vill, arbeta med vad jag vill och leva livet jag önskar.”

Sedan ska du på samma sätt definiera övriga värderingar från förra steget. Det skulle kunna se ut så här:

Framgång: den största glädjen i livet är att kunna arbeta med saker som gör mig lycklig. När jag strävar efter mina mål med entusiasm och glädje blir processen en större framgång än att uppnå målet.”

Tillväxt: att leta efter möjligheter att utvecklas som person samt hjälpa andra. Jag reflekterar och letar efter lärdomar bland tidigare misstag.”

Integritet: att ha gedigna och skarpa moraliska principer som jag efterföljer konsekvent. Jag låter inte yttre omständigheter eller påtryckningar påverka mig.”

Ansvar: att jag tar ansvar för mina ord och handlingar och hur de påverkar mitt liv och andra runt omkring mig.”

Mod: att handla i enlighet med mina övertygelser och värderingar, även när det finns risk för negativa konsekvenser.”

Kapitel 4: Hur du lever efter dina värderingar

När du valt ut dina högsta värderingar blir nästa fråga om du faktiskt lever efter dem.

Bara för att du skriver ner dem betyder det inte att ditt liv kommer att förändras.

Du måste faktiskt börja leva efter värderingarna för att kunna se en förändring.

Låt oss gå vidare till nästa steg.

Att leva efter sina värderingar

Många anlitar en coach för att bättre förstå sina värderingar och kunna göra mer medvetna val och sätta genuina mål i livet.

Nästa steg handlar därför om att utvärdera vilka värderingar du har och vilka som du faktiskt lever efter.

När man använder och lever efter sina värderingar så väljer man medvetet att fokusera på det som är viktigt för en.

När du har listat dina fem till tio viktigaste värderingar är det dags att utvärdera hur väl du lever i enlighet med dem och hedrar dem.

Utvärdera dina värderingar

Utvärdera hur väl du lever i enlighet med varje värdering genom att poängsätta värderingarna på en skala från ett till tio.

Handlingsplan för värderingar.

Hur nöjd är du med resultatet?

Skriv ner dina poäng, ett till tio, för varje värdering.

Du kan exempelvis skapa en tabell i Excel. Skriv datum högst upp i kolumnen.

Du kan även skriva ner det här för hand i en dagbok eller anteckningsbok om du föredrar det.

Upprepa denna övning en gång i månaden eller kvartalet för att bedöma dina framsteg.

Kapitel 5: Hur du använder dina värderingar för att fatta bättre beslut

För att kunna fatta bättre och mer medvetna beslut är det viktigt att du känner till dina värderingar.

Men hur gör du detta i praktiken? Och hur kan du använda dina värderingar som en grund för att fatta bättre beslut?

I det femte kapitlet kommer du att få svaren på dessa frågor.

Hur du använder värderingar vid svåra val

Genom att vara medveten om dina värderingar kan du ta hänsyn till dem när du fattar viktiga beslut.

En vanlig missuppfattning är att man kan använda sina värderingar som ett objektivt verktyg som fattar besluten åt en.

Jag har märkt att många vill ha coachning för att kunna använda sina värderingar som ett sådant verktyg. De tror att de kan avgöra det ”bästa” eller ”rätt” beslut i livet, så att livet blir enklare.

När de ställs inför svåra val tror de sig kunna ta fram sina värderingar och betygsätta de olika alternativen från ett till fem och sedan välja det som hedrar deras värderingar, vilket då är ”rätt” beslut.

Sanningen är att det är svårt att skapa några allmänna riktlinjer eller regler eftersom värderingar kan uttryckas på ett oändligt antal sätt. Hur vi hedrar värderingarna förändras ofta över tid, kontext och var vi befinner oss på vår resa.

Värderingars natur är subjektiv och beroende av ett sammanhang, medan riktlinjer skapas för att standardisera saker. Du kan standardisera hur man utvärderar resultat på jobbet eller sätter betyg i skolan.  

Men det är svårt att standardisera sitt liv och sina upplevelser.

Hur dina värderingar filtrerar

Värderingar kan användas som ett filter som hjälper oss att rensa bort uppenbara felställningar.

Låt säga att jag värderar ”frihet” högt och står mellan alternativen att välja en fast anställning eller bli egenföretagare.

Då kan jag använda min värdering ”frihet” som ett filter och sålla bort alternativet att välja en fast anställning. Då har jag gjort ett medvetet val som ligger i linje med mina värderingar.

Våra värderingar är i slutändan ett verktyg som stödjer oss i beslutsfattande och inte ett verktyg som fattar besluten åt oss – eller gör dem enkla.

Svåra beslut kommer alltid vara komplexa eftersom det är deras natur, oavsett om du känner till dina värderingar eller inte.

Med dina värderingar kan du göra en snabb reflektion och dialog om huruvida det är möjligt att hålla en linje med det som är viktigast för dig och hur det kan se ut när du fattar beslut.

Att känna till mina värderingar hjälpte mig fatta beslut som hedrar vem jag är och vad som är viktigt för mig.

Men värderingarna fattade inte besluten åt mig och de gjorde inte heller besluten ”enkla”.

Värderingar kan hjälpa dig att göra dina svåra beslut mer avsiktliga och det är en av anledningarna varför jag är så intresserad av värderingsarbetet.

Hur du fattar medvetna beslut

Låt säga att du bjudit din sambo att gå på en konsert en kväll. Biljetterna är köpta och kvällen börjar närma sig.

Då ringer din chef och säger att han behöver din hjälp för att förbereda några saker inför ett viktigt möte morgonen därpå. Vad gör du då?

 • Är din högsta värdering kärlek och relationer kommer du troligtvis att prioritera konserten.
 • Om du värderar pengar och arbetsmoral kommer ditt beslut troligtvis se annorlunda ut.

Allt beror på vad du värderar högst och detta exempel illustrerar hur mycket våra värderingar formar våra liv.

Genom att arbeta med värderingar kan du distansera dig från dina känslor och se situationer från andra perspektiv.

Du kan utvärdera alternativen noggrant och sedan filtrera besluten genom dina värderingar. Det är då du fattar dina beslut medvetet.

Oavsett vad du väljer att göra så kan du fokusera på det och njuta av det när du tar medvetna beslut.

Du vet helt enkelt att det gynnar den del av ditt liv du värderar högst. Men även om det gör beslutsprocessen enklare så kan det medföra andra problem.

Om din högsta värdering är pengar och arbetsmoral så innebär det att business blir viktigare än kärlek, vilket gör att du kanske väntar med relationer tills du har ett visst belopp på bankkontot.

Samma värderingar kan leda till att din personliga integritet äventyras om tillräckligt mycket pengar står på spel.

Men finns det då vissa värderingar inom dessa kategorier som vi bör värdera?

Kapitel 6: Lever du efter rätt värderingar?

Nu är det dags att testa dina nyfunna värderingar för att se om de stämmer överens med den person du vill bli och hjälper dig fatta de ”bästa” eller ”rätta” besluten.

Men finns det verkligen några värderingar som är rätt eller fel? I det sista kapitlet kommer vi undersöka den frågan.

Låt oss undersöka detta.

Lever du efter rätt värderingar?

Som vi har gått igenom är värderingar subjektiva och alla människor har olika.

Även om många letar efter ett verktyg för att fatta rätt beslut, så fungerar värderingar endast som ett filter. Värderingarna kan inte fatta besluten åt dig.

Nästa steg när du känner till dina värderingar blir att ta reda på om de är bra eller dåliga.

Låt säga att dina högsta värderingar visar sig vara framgång, status och rikedom.

Det viktigaste i ditt liv, och det som styr dina attityder och handlingar, är sålunda din personliga framgång (att tjäna mycket pengar och uppnå hög social status och prestige) samt makt (kontroll över människor och resurser).

Är det sunda värderingar?

Visst är det viktigt att ta reda på dina värderingar. Men frågan om hur bra eller dåliga dina värderingar är – den är minst lika viktig.

Pengar är ett klassiskt exempel på något som ligger utanför vår kontroll. Ekonomier rasar, företag går i konkurs och arbetsuppgifter blir automatiserade.

Om du låter pengar styra ditt liv kommer du med all säkerhet genomgå en verklig kris den dagen pengarna är slut eller inte räcker till, hur mycket du än kämpar.

Värderingar är med andra ord bara meningsfulla i samband med andra värderingar och speciellt tillsammans med dygder.

Att ha framgång som sitt högsta värde är egentligen bara vettigt om det görs i samband med en dygd som integritet. Rättvisa kan vara barbarisk om den inte mildras av dygden barmhärtighet.

Om det inte vore för denna balanserande faktor, skulle vi möjligen behandla mobbare på samma sätt som mördare.

Varför vissa värderingar är bättre än andra

De flesta av oss har en relativt lös och tvetydig uppfattning om våra värderingar. Vi bildar dem i vårt undermedvetna utan att ta konkreta beslut.

De formas ytterligare av vårt arv och våra personligheter, samt de händelser och upplevelser vi hela tiden är med om. Våra värderingar utvecklas och byts ut ständigt.

Sedan finns det även värderingar som är konstruktiva och de som är destruktiva. Det finns dessutom saker vi kan kontrollera och saker vi inte har någon kontroll över alls.

Även om det till en början kan låta enkelt att prata om värderingar kan det bli klurigare och klurigare ju djupare du gräver och ju mer du lär dig.

Vi vill ju värdera sådant som förbättrar oss själva och andra, samt låta bli sådant som skadar oss själva och andra, men det är inte alltid lätt.

Som tur är finns det faktiskt flera sätt att ta reda på vilka saker vi borde värdesätta inom varje kategori och vilka värderingar vi bör integrera i våra liv.

Vill du lära dig mer?

Processen som jag beskriver i ovanstående text är menad att användas för att genomföra det första steget i din resa, det vill säga uppvaknandet, och för att på egen hand upptäcka dina värderingar.

Om du är intresserad av att lära dig mer så har jag tagit fram en fördjupande PDF-guide som förklarar hur värderingar fungerar på riktigt och hur du tar fram dina egna med hjälp av dygder.

Faktum är att det finns flera sätt att ta reda på vilka saker vi borde värdesätta i varje kategori och vilka värderingar vi bör integrera som filter i våra liv.

PDF-guiden hjälper dig genom hela processen och visar dig, steg för steg, hur du genomför ovanstående process. Du lär dig hur du väljer rätt värderingar samt hur du använder dem som stöttande filter för att fatta bättre och mer medvetna beslut.

Det i sin tur hjälper dig att börja leva mer fullständigt efter dina värderingar samtidigt som du kan ta bättre beslut.

Personliga värderingar 2.0

Jag har en E-bok som förklarar hur värderingar fungerar på riktigt och hur du tar fram dina egna (med hjälp av dygder). Den är gratis. Klicka på knappen nedan så skickar jag e-boken.

Slutsats

Det var allt om min guide som handlar om värderingar, hur du kommer fram till vilka som är dina högsta samt hur du gör för att leva efter dem.

Nu vill jag höra från dig: Vad tyckte du om processen?

Vilken strategi från artikeln ska du testa först?

Var det något svar som du blev förvånad över?

Låt mig veta vad du tycker genom att lämna en kommentar nedan.

3 svar

 1. Efter genomläsningen av artikeln: Vad är värderingar? Värdet av att veta sina värderingar. är jag imponerad, därför jag tycker det känns så riktigt nu. Jag kommer att läsa och fördjupa mig materialet längre fram, och om jag då kommer till avvikande uppfattning är jag beredd på dialog. Vidgade vyer kan dels förklara missförstånd, dels bekräfta egna ofullständiga tankar. Tack för hjälpen!

  1. Hej Lars. Tack för din kommentar! Om du anger din e-post lite längre upp skickas en fördjupad PDF-guide med mer information om värderingar 🙂

 2. Otroligt kärnfull och nyttig information. Jag studerar till fysioterapeut och snubblade på denna artikel då jag sökte en fördjupning av ordet värderingar. Insiktsgivande om något! Tack.

Personliga värderingar 2.0

Jag har en E-bok som förklarar hur värderingar fungerar på riktigt och hur du tar fram dina egna (med hjälp av dygder). Den är gratis. Ange din e-post nedan så skickar jag e-boken.

Personliga värderingar 2.0

Jag har en PDF-guide som förklarar hur värderingar fungerar på riktigt och hur du tar fram dina egna (med hjälp av dygder). Den är gratis. Ange din e-post nedan så skickar jag e-boken.