fbpx

Hur du tar fram ett personligt mission statement

När tog du dig senast en ordentlig titt på dina mål och värderingar? Sanningen är att oavsett om du är medveten om det eller ej, så lever du dina värderingar varje dag genom dina handlingar, hur du väljer att spendera din tid och genom besluten du tar. Med ett personligt mission statement kan du bli mer medveten om dina mål och hur du vill vara som människa.

Personliga värderingar 2.0

Jag har en E-bok som förklarar hur värderingar fungerar på riktigt och hur du tar fram dina egna (med hjälp av dygder). Den är gratis. Klicka på knappen nedan så skickar jag e-boken.

Vad är ett personligt mission statement?

Ett personligt mission statement är en personlig förklaring av vad du vill vara (din personliga karaktär) och vad du vill göra (vad du vill uppnå och bidra med) samt de värderingar och principer som detta baseras på. Med andra ord handlar ditt personliga mission statement både om dina livsmål och hur du vill vara som människa. Man kan kort sagt säga att det sammanfattar de riktlinjer du vill ha för ditt liv.

Konceptet myntades av den populära författaren Stephen R. Covey i boken ”7 Habits of Highly Effective People” eller ”7 goda vanor”. Den andra goda vanan enligt boken handlar om att börja med slutet i åtanke och sätta mål. Covey jämför med att bygga ett hus. Innan vi börjar bygga huset bestämmer vi hur vi vill att det ska se ut, hur många rum det ska ha, hur stort det ska vara och så vidare. Vi tar inte bara upp brädor och spik och börjar snickra och sen får det bli som det blir. På samma sätt menar han att vi bör ha en plan för våra liv om vi ska bli nöjda. Vi bör bestämma oss för vilka mål vi vill uppnå. Ett av de mest effektiva sätten att göra detta är genom att utveckla ett personligt mission statement.

Vad är viktigast för dig?

För att kunna skriva ditt personliga mission statement måste du börja med själva grundkärnan i inflytande-cirkeln. Denna cirkel innehåller allt vi gör och alla strategier och intentioner vi har för att styra och påverka vårt liv och vårt öde. Själva kärnan i denna cirkel har att göra med våra värderingar.

Oavsett vad som är viktigast i ditt liv kommer detta vara utgångspunkten för din trygghet, vägledning, visdom och makt. Vad vi som människor tycker är viktigt varierar och de flesta har nog inte riktigt koll på vad som utgör navet i deras liv. Men några exempel på viktiga områden i livet hos många är (som du även kan läsa mer om i livshjulet):

 • Äktenskap
 • Familj
 • Pengar
 • Jobb
 • Ägodelar
 • Nöjen
 • Vänner
 • Religion

Vart står du någonstans? Vad är viktigast i ditt liv?

Ibland är det inte så enkelt att se själv.

Men låt säga att ”pengar” är det som är det allra viktigaste för dig i ditt liv, då skulle det innebära följande:

Trygghet: Din trygghet och värde utgörs av hur mycket pengar du har på bankkontot.

Vägledning: Hur mycket pengar som genereras är din vägledning och måttstock som du utvärderar allt annat ifrån.

Visdom: Att tjäna pengar är ditt paradigm och linsen du filtrerar livet igenom.

Makt: Din makt begränsas till hur mycket pengar du kan tjäna.

Med hänsyn till ovanstående kommer dina värderingar gå igenom värderingsfiltret och sedan påverka dina val. Det innebär att om pengar är det viktigaste i ditt liv, så kommer det konkurrera mot andra värderingar såsom kärlek, ärlighet, nöje med mera. Exempelvis:

 • Det kommer bli svårt att värdera ärlighet om det står i konkurrens med pengar.
 • Det kommer bli svårt att värdera kärlek om det står i konkurrens med rikedom.

Det innebär egentligen att din personliga karaktär begränsas till det grundläggande värdet, vilket i det här fallet är pengar. Men det skulle lika gärna kunna vara något annat som ditt äktenskap, familj, arbete eller religion.

Vad är egentligen rätt?

När vi känner till våra värderingar blir nästa steg att ta reda på om de är bra eller dåliga. Leder det dig verkligen dit du vill? Problemet med ovanstående blir att om du lägger allt ditt fokus på dessa områden kommer du bli reaktiv istället för proaktiv och löper stor risk att försätta dig själv i en roll som ett offer för omständigheter som ligger utanför din kontroll.

Med andra ord, business blir viktigare än kärlek om man väntar med allt som har med relationer att göra tills man har ett visst belopp på bankkontot. Det finns därmed risk att hamna i en situation där den personliga integriteten blir äventyrad OM tillräckligt mycket pengar står på spel. Då händer det lätt att ansvaret förskjuts och det blir lätt att skylla på andra och agera reaktivt.

Basera ditt liv på rätt principer

När du hanterar frågor proaktivt istället tar du fullt ansvar för ditt liv utifrån dina egna förmågor. Genom att basera våra liv på rätt principer så skapar vi en stabil grund för att utveckla våra liv till det bättre. Det enda rimliga är att leva ett etiskt liv för att generera så lite lidande som möjligt, båda för dig själv men också för andra. Covey rekommenderar att alltid försöka tänka win-win, det vill säga att du givetvis vill vinna något i din relation till andra människor, men också se till att de gör det. Du får oftare respekt och uppskattning tillbaka, istället för frustration, och du kan dessutom lägga dig med ett gott samvete på kvällen.

Att tänka win-win är ytterligare ett exempel på en av de goda vanorna, eller principerna, som är bra att ha i åtanke. Det innebär att tryggheten baseras på kunskap istället för att det grundar sig på andra människor eller saker som kan förändras när som helst. Rätt principer förändras inte. Vi kan förlita oss på att de fungerar.

Visdom och vägledning kommer från kartor eller verkligheten. Det baseras på sättet saker verkligen är, har varit och alltid kommer att vara. Verkligheten ger oss möjlighet att se vart vi vill gå och hur vi ska ta oss dit.

Detta leder till makten om en självmedveten, kunnig, proaktiv individ som är obegränsad av attityder, beteenden och handlingar som begränsar andra.

Hur du skriver ett personligt mission statement

Här kommer en enkel guide du kan följa för att ta fram ditt egna personliga mission statement.

Steg 1: Lista dina framgångar

Börja med att lista fyra eller fem exempel när du haft personlig framgång de senaste åren. Dessa framgångar kan vara på jobbet, i din gemenskap eller i vardagen. Skriv ner och försök att se om det finns ett gemensamt tema (eller teman).

a) Jag har tjänat min första miljon
b) Jag har byggt upp ett framgångsrikt företag
c) Jag har köpt min första bostad och bil
d) Jag har blivit sambo

Teman: de framgångar jag har varit med om de senaste åren handlar huvudsakligen om pengar, karriär, kärlek och ägodelar. Ni kan läsa mer om min bakgrund här.

Steg 2: Lista med personliga värderingar

Nästa steg är att lista de egenskaper som du tror visar vem du är och vilka prioriteringar du har. Din lista får vara hur lång som helst men sist av allt behöver du välja ut de fem eller sex viktigaste kärnvärdena.

Som exempel, här är en lista med över 170 personliga värderingar:

AcceptansGodkännandePassion
AffektionGrundlighetPlikt
AltruismHållbarhetPopularitet
AmbitionHälsaPragmatism
AndlighetHängivenhetPrestation
AnständighetHarmoniProaktivitet
AnsvarHelighetProfessionalism
ArtighetHeroismRationalitet
AttraktionHjälpsamhetRättvisa
AvslappningHjärtaRespekt
BalansHumorRikedom
BeslutsamhetHygienRykte
BetydelseIndividualitetSäkerhet
BevarandeIndustriSanning
BidragandeInflytandeService
BriljansInitiativSjälvkontroll
CharmInspirationSjälvrespekt
DelaIntegritetSjälvdisciplin
DevotionIntellektSjälvständighet
DisciplinIntelligensSkönhet
DjärvhetIntensitetSolidaritet
DjupIntuitionSpänning
DominansInvesteringStabilitet
DrivkraftJämställdhetStatus
DygdKändisskapStolthet
DynamikKärlekSympati
EffektivitetKlarhetTacksamhet
Ekonomisk oberoendeKomfortTeamwork
EmpatiKompetensTillväxt
EnergiKoncentrationTraditionalism
EngagemangKonstTanscendens
EnkelhetKontrollTro
EntusiasmKreativitetTrovärdighet
EtikKunskapTålamod
ExcellensKvickhetUppriktighet
ExpertisLärandeUppskattning
FamiljLedarskapUtbildning
FärdighetLogikUthållighet
FilantropiLojalitetUtmaning
FitnessLyckaVälgörenhet
FlexibilitetLärandeVälstånd
FokusMångfaldVälvilja
FörädlingMedkänslaVänlighet
FörändringMedvetenhetVänskap
FörfinandeMindfulnessVärdighet
FörmågaModVariation
FörnuftighetMotivationVetenskap
FörståelseNjutningVisdom
FörtroendeNöjeVision
FörväntanNyfikenhetÅterhållsamhet
FramgångOberoendeÄktenskap
FrihetOmtänksamhetÄkthet
FrispråkighetOptimismÄra
FyndighetOrdningÄrlighet
GemenskapOrganisationÄventyr
GenerositetOriginalitetÖdmjukhet
GenialitetPålitlighetÖppenhet
GlädjePartnerskapÖverflöd

De allra viktigaste värdena är (rangordnade efter betydelse):

 • Integritet
 • Framgång
 • Självständighet
 • Mod
 • Frihet
 • Nöje

Mitt viktigaste kärnvärde: Självständighet (läs mer om mina värderingar).

Steg 3: Lista hur du vill förändra världen

Nästa steg blir att lista hur du kan göra skillnad och (i en idealisk situation) hur du kan bidra bäst till:

 • Världen
 • Familjen
 • Arbetet
 • Vänner
 • Samhället

Världen: Jag vill dela med mig och inspirera andra att uppnå vad de vill i livet. Oavsett vart i världen de befinner sig.

Familjen: Jag vill vara en ledare i min familj och leva efter högt hållna moraliska principer. Jag vill vara en bra far och man/pojkvän. Jag vill lämna världen lite bättre till mina barn och deras barn.

Arbetet: Jag vill föregå med gott exempel och ta fram nya affärsidéer som påverkar alla på företaget positivt.

Vänner: Jag kommer alltid ställa upp för mina vänner och de kan alltid vända sig till mig i förtroende oavsett vad det gäller.

Mitt samhälle: Jag vill bidra till andra runt omkring och inspirera dem att förändra sina liv.

Steg 4: Lista dina mål

Ta dig lite tid att verkligen fundera över dina prioriteringar i livet och vilka mål du har. Gör sedan en lista över personliga mål som du har både på kort och lång sikt.

Jag skall…

 • Vara frisk och hälsosam
 • Vårda och utveckla relationer med sambo, vänner och familj
 • Jobba med det jag älskar att göra
 • Uppnå absolut ekonomisk frihet
 • Ständigt utvecklas och lära mig nya saker
 • Bidra med kunskap och resurser till min omvärld
 • Uppnå ett mentalt tillstånd av fullständig frihet och verklig lycka
 • Leva varje dag som om det vore min sista

Steg 5: Skriv ditt mission statement

Baserat på dina fyra steg och efter att förstå dig själv lite bättre, börja skriv ditt personliga mission statement. Det kommer att hjälpa dig att inte offra onödig tid och energi på sådant som ändå inte leder dit du vill i slutänden, men som kanske känns viktigt eller brådskande i stunden. Gör grundarbetet med att visualisera den framtid du önskar dig och bestämma vilken typ av framgång du verkligen värdesätter först, så har du goda riktlinjer och samtidigt går det lättare att formulera hur du vill vara och vad du vill uppnå i ditt liv senare.

Här kommer mitt personliga mission statement.

Jag vill leva med den ekonomiska friheten att göra vad jag vill, resa världen över och leva livsstilen jag älskar. Jag vill utmana mig själv att ständigt utvecklas och att bli en bättre version av mig själv, leva efter sunda moraliska principer och föregå med gott exempel för att bidra till samhället och världen i stort.

Värderingar

Genom att utveckla värderingar med hjälp av dygder har jag tagit fram sex värderingar som är nödvändiga att leva efter.

Visdom: Avgör om situationen kräver ett snabbt beslut. Om det inte krävs, ta då ett steg tillbaka och tänka igenom situationen med visdom. Är det en moralisk fråga? Använd i så fall principerna för att lösa etiska problem. Använd din kompetens, leta efter perspektiv, försök att lära, var ödmjuk om dina åsikter och var öppensinnad och kreativ när du får tillfälle till det.

Mod: När en situation kräver ett snabbt beslut, handla då med moraliskt mod. Använd integritet i enlighet med de fyra överenskommelserna, det vill säga var oklanderlig med ditt ord, ta inte någonting personligt, gör inga antaganden, gör ditt bästa och visa mod trots motstånd.

Rättvisa: Gör ditt bästa för att vara rättvis, föregå med gott exempel och visa respekt. Stå upp för den svaga och visa på ledarskap som inspirerar andra.

Måttfullhet: Lagom är bäst. Visa medkänsla och försök förstå andra innan du själv blir förstådd. Agera med försiktighet och återhållsamhet och var tyst om du inte har något vettigt att säga.

Medmänsklighet: Visa medmänsklighet, kärlek och behandla andra som du själv vill bli behandlad. Inse sanningen om alla människors lika värde och rättigheter som rätten till liv, frihet och strävan efter lycka.

Transcendens: Var tacksam för livet och visa uppskattning till andra. Var alltid hoppfull och leta efter mening och syfte i allt du gör. Se den ljusa sidan i allt och följ optimistens trosbekännelse.

Sammanfattning

Avslutningsvis, eftersom repetition är kunskapens moder kan det vara på sin plats med en kort sammanfattning av vad ett personligt mission statement innebär, hur du skriver ett, och ge ett exempel på hur du kan formulera dig när du ska skriva ditt eget.

 • Vad är ett personligt mission statement: det är en personligt skriven text som tydliggör de principer du vill leva efter och dina djupaste värderingar. Men det är inget du ska stressa fram utan något du kan använda som vägledning i ditt dagliga liv.
 • Hur du skriver ett personligt mission statement: ta tid på dig att fundera igenom vad som är viktigast i ditt liv, och visualisera dessutom vad du vill att din framtid ska innehålla. Skriv sen några meningar som sammanfattar det.
 • Ett exempel på hur ett personligt mission statement kan se ut är: ”Jag gör alltid mitt bästa, jag är ärlig och visar hänsyn mot min omgivning. Jag lägger så mycket av min tid och energi jag kan på det som är viktigast för mig i mitt liv.”

Vad har du för personligt mission statement? Berätta gärna mer nedan!

Personliga värderingar 2.0

Jag har en E-bok som förklarar hur värderingar fungerar på riktigt och hur du tar fram dina egna (med hjälp av dygder). Den är gratis. Ange din e-post nedan så skickar jag e-boken.