Exklusiva artiklar

Registrera din e-post och få exklusiva artiklar i inkorgen varje vecka!

etik-och-moral
Det är inte alltid så lätt att säga vad som är rätt och fel vid varje situation, särskilt när värderingar krockar och skapar ett etiskt dilemma. I den här artikeln kommer jag visa dig de 9 enkla steg du kan använda för att hantera etiska dilemman och fatta rätt beslut.
meningen med livet
Många människor har svårt att hitta mening i sina liv och uttrycker en känsla av tomhet trots att allt är bra på ytan och det inte finns något att klaga på. Till skillnaden mot när världen präglades av krig och oroligheter lever vi en tid av fred och frihet. Jobbet går bra, ekonomin blomstrar och vi har god hälsa. Ändå känns det svårt att hitta en mening i tillvaron.
Abraham Maslow är känd som en av den moderna psykologins fäder. Hans mest banbrytande forskning var kring motivationsteori där hans behovstrappa eller behovshierarki är väldigt känd. Teorin handlar om motivationen hos människor och nämner behov i fem nivåer. Maslows behovstrappa innebär att behoven på en lägre nivå måste vara tillfredsställda innan högre mål blir viktiga för individen.
ledarskap
Vad är egentligen ledarskap? Enligt många definitioner handlar ledarskap och att leda människor mot samma mål och riktning. Det handlar om att visa vägen genom att trampa upp stigen för andra. Att leda innebär att man visar vilken väg man ska gå. Dock börjar ledarskapet med det inre ledarskapet i oss själva. Personligt ledarskap är förmågan att styra ditt liv i den riktningen du vill.