fbpx

Attityd: Nyckeln till att nå otrolig framgång

Vi har alla möjlighet att forma våra egna liv. För vissa kan det leda till otrolig framgång, medan för de flesta kan det innebära en väg fylld av frustration och missnöje.

Det är viktigt att förstå att framgång inte beror på tur, omständigheter eller öde, utan snarare på att följa enkla regler som vem som helst kan följa.

Den viktigaste faktorn för att uppnå extraordinära resultat är en god attityd. När du ser personer som har lyckats, kan de se att de har en positiv inställning till livet och sina mål.

I tider som dessa, där så mycket händer utanför vår kontroll, är det viktigt att fokusera på vad vi kan påverka – vår egen attityd och våra egna beteenden.

Det finns alltid en frihet att välja hur vi reagerar och att vara proaktiva. Detta handlar om att börja inifrån och fokusera på vad vi har kontroll över istället för att låta omständigheter styra oss.

Det här är en fullständig artikel om attityd som förklarar vikten av att vara medveten om ditt fokus och skapa en god attityd.

Låt oss börja.

Innehållsförteckning

Berättelsen om pandemin

Kommer du ihåg läget i början av pandemin 2020?

Jag var på semester i USA när det plötsligt började pratas om ett nytt virus.

Den sista veckan på semestern blev jag sjuk och sängliggande på hotellrummet med feber och frossa.

Jag hade inte hämtat mig helt innan vi skulle resa tillbaka till Sverige. Jag fick bita ihop och kämpa för att orka ta mig hela vägen hem.

På flyget reagerade jag på att så många människor hade munskydd och verkade oroade över mina hostningar. De vred och vände på sig och verkade obekväma att sitta i närheten av mig.

När vi mellanlandade i Tyskland såg vi en dokumentär om viruset på SVT och plötsligt förstod vi varför folk var så oroliga. I filmen såg vi hur viruset spred sig och orsakade förödelse i Kina.

Väl hemma i Sverige fick jag stanna hemma tills jag var helt frisk. Det kändes konstigt att mina kollegor var så oroliga trots att jag nästan var helt återhämtad. Några ville helst att jag skulle stanna hemma i minst tre veckor.

De första dagarna hemma i sjuksängen var inte enkla. Jag låg framför teven och drogs in i nyheterna som fokuserade på spridningen av viruset, företagen som drabbats, folk som förlorat sina jobb och maten som tog slut i mataffären.

Allt kändes hopplöst

Det kändes som att världen höll på att gå under. Allt ledde till att jag blev negativ och cynisk. Vanligtvis brukar jag inte se på nyheter men det här kändes annorlunda.

Allt verkade så hemskt, hopplöst och negativt. Rädslan och ångesten över situationen kändes förlamande och jag var orolig för hur detta skulle påverka mitt liv och företag.

Någon vecka senare, när jag gick till jobbet, lyssnade jag på en podcast med Tony Robbins som handlade om den aktuella situationen och den ökade osäkerheten runt om i världen.

Han berättade att nyheter är utformade för att fånga vår uppmärksamhet och med sociala medier sprids oroande och skrämmande nyheter snabbare än någonsin tidigare.

I tider som dessa är det viktigt att tänka kritiskt och välja noga vad du matar ditt sinne med. Om du inte tänker själv, låter du någon annan tänka åt dig. När så mycket som händer är utanför din kontroll måste du fokusera på vad du kan kontrollera – dig själv.

Det var först då jag insåg hur mycket nyheterna hade påverkat mitt sinne negativt. Därför valde jag att begränsa min tid framför teven och istället fokusera på att tänka positivt och hitta saker att vara tacksam för.

Det förändrade allt. Mina tankar förändrades och kort därefter förändrades också min attityd.

Denna berättelse illustrerar hur din omgivning kan påverka din attityd, tankar och känslor. Du måste vara försiktig med vad du tillåter dig själv att mata ditt sinne.

Personliga värderingar 2.0

Jag har en E-bok som förklarar hur värderingar fungerar på riktigt och hur du tar fram dina egna (med hjälp av dygder). Den är gratis. Klicka på knappen nedan så skickar jag e-boken.

Vad är attityd?

En attityd är en persons inställning till något som kan påverka hur man tänker, känner eller agerar kring en person, en sak, ett ämne eller en händelse. Attityder kan vara medvetna eller omedvetna, kognitiva eller emotionella och kan också påverka beteendet.

Det finns många olika faktorer som kan påverka din attityd, såsom värderingar, personlighet, kunskap, arv och miljö. Det är en komplex mix av element som tillsammans formar ditt beteende.

Att ha en medveten attityd kan hjälpa dig fatta informerade beslut och agera på ett självständigt sätt. Det är viktigt att vara medveten om din attityd och hur det påverkar ditt beteende, så att du kan välja att förändra den om så behövs.

Låt oss fortsätta.

Varför är attityd viktigt?

Var du än hittar människor som lyckas och uppnår fantastiska resultat, så kommer du hitta människor med en positiv attityd.

De är ofta inte smartare än någon annan, men de har en tro på sig själva. De förväntar sig mer gott än dåligt, mer framgång än motgång, och de lyckas!

Här kommer några fler skäl varför attityd är viktigt.

1. Du väljer din attityd

Attityd är något du väljer varje morgon när du vaknar – i själva verket gör du just det, oavsett om du inser det eller ej.

Din attityd påverkar ditt välbefinnande, men det betyder inte att det är enkelt att välja en positiv attityd, särskilt vid perioder av stress och oro.

Du är själv ytterst ansvarig för din attityd, och ditt val av attityd kommer avgöra livets attityd mot dig. Allt du säger eller gör kommer orsaka en motsvarande effekt.

Du väljer själv om du vill vara ett offer för dina omständigheter, eller om du vill vara bättre.

2. Din attityd påverkar din inställning

Du ser inte alltid världen som den är, utan snarare som du lärt dig att se den, dina paradigm. När du beskriver vad du ser, beskriver du också din egen inställning och attityd.

Jag växte upp med många människor i min omgivning som hade en negativ attityd mot rika människor och pengar. De fick det att låta som om rika människor bara var oärliga och hade fått sina pengar genom att stjäla, muta eller utnyttja andra.

Efter en tid insåg jag att den här negativa attityden hade påverkat min inställning till pengar omedvetet. Det hela ledde till att jag såg pengar som en källa till problem snarare än en möjlighet. Den här attityden hade begränsat mig.

Så jag valde att förändra min attityd och börja se pengar som en möjlighet att förbättra mitt liv och följa mina drömmar. Jag ville bli ekonomiskt oberoende. På så vis kan attityd påverka din inställning genom att forma dina tankar och känslor om olika saker.

Sanningen är att vi alla är ansvariga för resultaten i våra liv, men bara de som har uppnått framgång erkänner det.

3. Din attityd påverkar ditt beteende

Människors attityder förutsäger ofta deras beteende och resultat. Om du vill förändra människors beteende kan det vara en bra idé att börja med att ändra deras attityd.

Din attityd påverkar din förmåga att uppnå dina mål. Om du har en positiv attityd kan du vara mer benägen att göra det som krävs för att nå dina mål, medan en negativ attityd kan hindra dig från att ens försöka nå dem.

Det finns många exempel på människor som varit med om svåra motgångar i livet, men som inte har låtit händelserna påverka dem negativt. Många har använt sina historier som inspiration för att påverka andra positivt.

Så fort en person förändrar sin attityd kommer dennes omgivning också förändras:

 • Fantastisk attityd = Fantastiska resultat
 • God attityd = Goda resultat
 • Medelmåttig attityd = Medelmåttig resultat
 • Dålig attityd = Dåliga resultat

Det beror på val av attityd. För i varje problem kan det finns en dold möjlighet. Förändrar du din attityd så kommer det ändra beteende, handlingar och dina resultat.

Var kommer attityd ifrån?

Människor föds inte med attityder. Dock finns det vissa attityder som kan kopplas till dina gener, det vill säga ditt arv.

Men till skillnad från din personlighet så antas dina attityder till stor del vara inlärda och påverkade av dina erfarenheter samt personliga upplevelser.

Här kommer tre miljöer som påverkar din attityd.

1. Familj

Din familj och uppväxtmiljö har en stor påverkan på ditt liv och din personliga utveckling.

Kanske har din familj varit kärleksfull och trygg, eller så har den varit kritisk och krävande. Oavsett hur din uppväxt har varit, så har den format dina värderingar, livsfilosofi, tro och perspektiv.

Du kan också lära dig att ha liknande attityder genom att se hur din familj beter sig och vad de tycker om olika saker. Det är inte alltid så att den här sociala miljön påverkar dig positivt.

2. Människor

Den här miljön handlar om andra människor i din omgivning som har påverkat dina attityder.

Människor i din omgivning kan påverka dina attityder genom sina egna attityder, åsikter och beteende. När du växer upp påverkas du av dina chefer, lärare, ledare och vänner.

Till skillnad från din familj kan du välja vilka människor som ska finnas i din omgivning. Du har möjlighet att välja vilka personer du umgås med och hur de påverkar dig.

Fråga dig själv om ditt umgänge får dig att bli bättre, om de har ett bra inflytande på dig och om de är stöttande, uppmuntrande och inspirerande?

3. Media

Det du ser och hör genom media och andra kanaler kan påverka dig och dina attityder. Det är radioprogram du hör, tv-program du ser och nyheter du läser.

Det är viktigt att tänka på att inte all information i media är sann eller objektiv. Det kan därför vara bra att vara kritisk och undersöka saker närmar innan du bildar dig en uppfattning.

Du kan välja att fokusera på det som ger dig inspiration och stöd istället för det som skrämmer upp dig eller begränsar dig.

Precis som det var för mig i sjuksängen framför teven är det viktigt att komma ihåg att det är ditt eget val hur du låter dessa nyheter påverka dig och ditt fokus.

Pavlovs experiment

Hur din miljö påverkar din attityd är baserat på teorin om stimulus och respons som vi ofta kopplar till Ivan Pavlovs experiment med hundar under 1800-talet.

I experimentet ringde Pavlov en klocka innan hundarna fick mat, vilket gjorde att hundarna producerade saliv vid ljudet av klockan, oavsett om de sedan fick mat eller ej.

Fenomenet att en organism lär sig vilka stimuli som föregår viktiga händelser heter klassisk betingning.

Pavlovs experiment visade att stimuli som förutsäger en händelse kan ge upphov till en respons. Här är några exempel på stimuli och respons:

 • Klocka => Saliv (hundarna började producera saliv vid ljudet av klockan)
 • Ringsignal => Nyfikenhet (du kan bli nyfiken om du hör ett pling på telefonen)
 • Sirener => Oro (du kan känna dig orolig om du hör sirener)
 • Träning => Eufori (efter fysisk aktivitet kan du känna dig upprymd)
 • Musik => Humörförändring (olika typer av musik kan påverka ditt humör på olika sätt)

Detta illustrerar hur stimuli i vår omgivning kan påverka våra attityder och beteenden. Det är viktigt att vara medveten om hur vår omgivning påverkar oss, så vi kan välja att förändra den om så behövs.

Mellan stimuli och respons

Viktor Frankl var en österrikisk författare, psykiatriker och överlevare från förintelsen under andra världskriget.

Han skrev boken ”Man’s Search for Meaning” där han beskriver sina upplevelser som judisk fånge i olika koncentrationsläger under kriget. Det var under dessa hemska förhållanden som Frankl hade en uppenbarelse.

Frankl insåg att även om vakterna i lägren hade kontroll över hans liv och miljö, så var han fortfarande en självmedveten människa som kunde bestämma hur han skulle reagera på allt som hände.

Han kom därför fram till att det fanns en lucka mellan de stimuli (till exempel död, smärta och sorg) som han utsattes för och hans respons (till exempel ge upp eller tappa hoppet). Detta kallade Frankl för människans sista frihet.

Frankl valde ett annat svar. Han valde att inte ge upp hoppet och försökte hitta mening i sitt lidande genom att hjälpa sina medfångar och ha en positiv attityd.

Spolar vi fram tiden 70 år möter vi andra utmaningar i vår värld såsom pandemi, krig, energikris, inflation och ekonomisk oro. Även om vi inte lever i förintelsens hemskheter har många av våra friheter tagits ifrån oss.

Precis som Frankl visade finns det en frihet att välja hur du ska reagera på det du utsätts för. Du kan välja att se det som en möjlighet att växa och hantera svåra tider. Ditt val påverkar din karaktär och gör dig mer kapabel att övervinna framtida utmaningar.

Hur du skapar en god attityd

Jag kommer ihåg den första gången jag läste Stephen Coverys ”7 goda vanor”. Boken var full av värdefull kunskap och information som gav mig flera viktiga uppenbarelser.

Trots att jag läst om boken i omgångar kan jag alltid lära mig någonting nytt. En av de viktigaste förmågorna som Covey pratar om för att skapa en god attityd är att vara proaktiv.

Proaktiv

Proaktiv definieras som ett självinitierat beteende som strävar efter att lösa ett problem innan det har inträffat. Det innebär att man agerar istället för att bara reagera på det som händer.

Att vara proaktiv kräver att man tar ansvar för sin situation och tar initiativ för att förbättra den, oavsett hur svår den än kan vara.

Proaktiva människor låter inte sina omständigheter och förutsättningar styra deras beslut, utan de låter sina värderingar leda dem. Viktor Frankl är ett bra exempel på en proaktiv person som utövade sin handlingsfrihet trots att han var begränsad. Här kommer några andra exempel på proaktivt beteende:

 • Att planera sin dag i förväg för att hinna med allt som behöver göras, istället för att vänta på att saker och ting ska hända och sedan reagera på det.
 • Att ta initiativ till att förbättra en situation, till exempel genom att träna regelbundet och äta hälsosamt, istället för att vänta på hälsoproblem och sedan reagera på det.
 • Att förebygga problem genom att förbereda sig på olika sätt, till exempel genom att lära sig något, istället för att reagera på händelser efter de har inträffat.

Reaktiv

Reakiv definieras som att man reagerar på det som redan har hänt, istället för att ta initiativ för att lösa problem innan de inträffar. Reaktiva människor påverkas lätt att sin miljö och låter omständigheter och förutsättningar styra sitt beteende. Här kommer några exempel på reaktivt beteende.

 • Att vänta på att få nya uppgifter eller uppdrag innan man agerar.
 • Att reagera på händelser efter de har inträffat, till exempel genom att bli frustrerad eller arg när något går snett, istället för att försöka lösa problem på ett proaktivt sätt.
 • Att låta sig påverkas negativt av sin omgivning, till exempel genom att vara på dåligt humör när vädret är dåligt.

Reaktiva människor tror att stimuli och respons hänger ihop och ser inte den lucka som finns mellan dem, de tror att det ena bestämmer det andra. De missar ofta möjligheten att agera proaktivt och lösa problem innan de uppstår.

Sätt att tänka kring problem

Jag har insett att jag behöver träna på at vara mer proaktiv i min attityd för att hantera problem och utmaningar på ett effektivt sätt. Ofta kan jag reagera reflexmässigt och bli reaktiv, vilket kan leda till stress och oro.

Efter att ha reflekterat över mina egna erfarenheter inser jag att min förmåga att vara proaktiv och lösa komplicerade problem har en direkt påverkan på min framgång.

Det är inte alltid lätt att inse att vi själva väljer vårt svar på olika utmaningar. För att hjälpa oss bli mer proaktiva finns en modell som kan vara användbar – kontrollcirkeln.

Kontrollcirkeln

Kontrollcirkeln är en modell som hjälper dig att se hur du kan hantera olika typer av problem. För att använda kontrollcirkeln måste du första identifiera problemet du står inför.

Sedan bestämmer du vilken kategori problemet faller under: direkt kontroll, indirekt kontroll eller ingen kontroll.

Låt oss jobba vidare.

1. Direkt kontroll

Direkt kontroll innebär att du har möjlighet att påverka eller lösa problemet direkt. Det är sådant som du har möjlighet att påverka direkt utan att behöva förlita dig på omständigheter eller andra faktorer.

Det kan handla om dina egna beteenden eller val, eller att ändra din omgivning på något sätt. Här är några exempel på beteenden som kan räknas som direkt kontroll:

 • Att ändra din diet eller träningsrutin för att förbättra din hälsa
 • Att planera din dag för att hinna med dina uppgifter
 • Att lära dig ett nytt ämne för att förbättra din kompetens
 • Att ändra din inställning för att påverka din attityd och världssyn

2. Indirekt kontroll

Indirekt kontroll innebär att du kan försöka påverka omständigheterna som leder till problemet, så att du kan förebygga att det uppstår i framtiden. Här är några exempel på beteenden som kan räknas som indirekt kontroll:

 • Att ändra din egen attityd eller inställning till en situation
 • Att förbättra din kommunikation med andra människor för att förebygga missförstånd och konflikter
 • Att öka din kunskap och färdigheter för att förbättra din prestation på jobbet
 • Att hitta sätt att minska stress och oro, till exempel genom att meditera eller träna regelbundet

3. Ingen kontroll

Ingen kontroll innebär att du inte har någon möjlighet att påverka problemet eller omständigheterna som leder till problemet. Du måste lära dig att acceptera att det inte finns något du kan göra för att påverka problemet. Här är några exempel på beteenden som kan räknas som ingen kontroll.

 • Att inte kunna påverka vädret
 • Att inte kunna påverka andras beteende eller åsikter
 • Att inte kunna påverka vad som händer i världen, som pandemier, krig eller politik

Vart fokuserar du?

Det som skiljer proaktiva och reaktiva människor är inom vilken kategori de spenderar mest tid, uppmärksamhet och energi.

Proaktiva människor ägnar mer uppmärksamhet på det de kan påverka. När du fokuserar på saker du har kontroll över ser du att dina handlingar påverkar, vilket är stärkande. Det leder till att du vidtar mer åtgärder, vilket får dig att bli ännu starkare.

Reaktiva människor ägnar mer uppmärksamhet åt oro och saker de har lite eller ingen kontroll över. Resultatet blir att skylla på andra och utmåla sig själva som offer för sina omständigheter.

Tänk inifrån och ut

Att vara proaktiv börjar med att tänka inifrån och ut. Det handlar om att fokusera på det du har kontroll över – din egen attityd och beteenden – istället för att låta omständigheter styra dig.

Genom att välja hur du reagerar på en situation kan du faktiskt påverka den. Det är viktigt att inse att det alltid finns något som är inom din kontroll – nämligen dig själv.

Här är några tips för att börja tänka proaktivt.

Lär dig av dina misstag

Det finns två saker som det är viktigt att tänka på inom ramen för kontrollcirkeln – konsekvenser och misstag.

Även om du alltid har friheten att välja dina beteenden och handlingar, så kan du inte alltid välja konsekvenserna av dessa. Konsekvenser styrs av principer – till exempel om du släpper ett äpple kommer det att falla ner på grund av gravitationen.

Det finns säkert tillfällen i ditt liv då du har gjort saker som du ångrar eller valt handlingar som har gett konsekvenser som du skulle ha velat undvika. Dessa saker kallar vi misstag.

Att vara proaktiv handlar om att lära sig av sina misstag och att försöka förutse konsekvenserna av dina handlingar genom att använda grundläggande principer.

Håll dina löften

Centralt i kontrollcirkeln är förmågan att hålla dina löften och åtaganden, både de som riktas mot dig själv och mot andra. Integritet, din förmåga att hålla dina löften, är en grundläggande förmåga och en kärnpunkt i att vara proaktiv.

För att sätta dig själv i kontroll över ditt liv finns två vägar att välja:

 1. Vi kan lova något och se till att hålla det.
 2. Vi kan sätta upp ett mål och arbeta för att nå det.

Genom att hålla dina löten och åtaganden kan du bygga upp en inre integritet som ger dig självmedvetenhet och modet att ta ansvar för ditt liv.

Ta ansvar

Frankl insåg vikten av att vi alla har makt att välja våra egna attityder och beteenden, oavsett omständigheterna i våra liv. Även om vi alla utsätts för orättvisor och motgångar på olika sätt, är vi fria att välja hur vi tänker kring dessa omständigheter och hur vi svarar på dem.

Frankl sa: ”När vi inte längre kan förändra en situation, utmanas vi att förändra oss själva”.

Detta gäller inte bara under extrema omständigheter som de Frankl själv upplevde i koncentrationslägren, utan också i vardagen. Det handlar om din attityd mot vad som händer i vardagen, och hur du hanterar stressmoment som en bilkö, en sur kund eller ett olyckligt barn.

Det handlar också om hur du håller dina löften och sätter och jobbar för att uppnå mål. Genom att fokusera på din proaktiva förmåga att välja din attityd och handlingar, kan du hantera oundvikliga utmaningar i livet på ett mer effektivt sätt.

Slutsats

Det var allt jag hade om attityd, vad det betyder och hur viktigt det är att vara medveten om ditt fokus.

Vad tyckte du om artikeln?

Låt mig veta vad du tycker genom att lämna en kommentar nedan.

4 svar

 1. Intressant skrivet. Attityden är grunden till hur vi utformar våra liv, från vår vardag till att ha ett mål. Att se att jag själv har ansvar för hur jag tänker , känner o agerar.
  Tack för intressanta artiklar .
  Hälsningar
  Mia Lindroth

 2. Hej. Jag heter Jens 30 år och arbetar som dyk instruktör. Har bestämt mig för att bli en man och ta min karriär dit fler kan bidra till renare vatten i världen :). För det krävs en självkänsla som tar mig dit, ett leende som sprider sig till alla och en karaktär som vinner trovärdighet. Önskar att få en av varje PDF ni har. Jag gillar guiden och den förklarar väldigt bra. Lägger för det mesta av min lediga tid till att utveckla detta mvh Jens

  1. Hej Jens. Tack för din kommentar! 🙂 Jag ser att du är anmäld som prenumerant så du får mejl så snart det publiceras nya artiklar eller guider. Lycka till!

Personliga värderingar 2.0

Jag har en E-bok som förklarar hur värderingar fungerar på riktigt och hur du tar fram dina egna (med hjälp av dygder). Den är gratis. Ange din e-post nedan så skickar jag e-boken.