fbpx

Vad är framgång? Hur du skapar din egen framgång

Under större delen av mitt liv har jag definierat framgång som att vara rik, känd och populär. Din framgång mäts av hur mycket pengar du har, hur många saker du äger och hur många följare du har i sociala medier.

Men det var inte definitionen av framgång som jag hade kommit fram till själv. Det var versionen som hade matats till mig genom tv, kändisar och auktoriteter. Och jag hade svalt den helt och hållet.

Mitt sätt att definiera framgång hade påverkats utifrån av andra människor och var inte något jag hade kommit fram till själv.

När jag hade uppnått den snäva definitionen av framgång kom jag till insikten att jag behövde fundera över vad framgång egentligen betyder för mig.

Har du någonsin funderat över vad framgång betyder?

För att kunna sätta upp meningsfulla mål behöver du först veta vad du vill med livet. Det är inte alltid så lätt att besvara.

Låt oss börja.

Innehållsförteckning

Vad är framgång?

När jag slog upp definitionen i ordboken stod det att framgång betyder att:

 1. Uppnå ett mål eller syfte
 2. Uppnå berömmelse, rikedom eller social status
 3. En individ som uppnår önskade mål eller uppnår berömmelse, rikedom etcetera

Som du ser är den traditionella definitionen av framgång starkt centrerad kring berömmelse, rikedom och social status.

Det är bilden av framgång som målas upp och propageras av medier och auktoriteter. Det handlar om att tjäna mycket pengar, bli känd och ha så många följare som möjligt.

Även om dessa aspekter kan vara en del av ett framgångsrikt liv, så är det inte de enda egenskaperna som mäter nivån av din framgång.

Tvärtom är betydelsen av dessa aspekter ofta överskattad.

Personliga värderingar 2.0

Jag har en E-bok som förklarar hur värderingar fungerar på riktigt och hur du tar fram dina egna (med hjälp av dygder). Den är gratis. Klicka på knappen nedan så skickar jag e-boken.

Kritik mot den traditionella definitionen

De allra flesta lägger stor vikt vid berömmelse, rikedom och social status utan att inse att dessa aspekter enbart riskerar att leda till en känsla av missnöje, olycka och meningslöshet.

Låt mig visa dig med livshjulet.

livshjulet

Som du kan se i diagrammet finns flera andra aspekter att ta hänsyn till för ett liv i balans. Att enbart fokusera på ekonomi och karriär riskerar att leda till en obalans inom andra områden i livet.

Här kommer tre skäl varför du inte bör fokusera enbart på berömmelse, rikedom och social status.

1. Pengar påverkar lycka (till en viss gräns)

Alla förstår att pengar är jätteviktigt för att leva ett tryggt och bekvämt liv. Samtidigt är det viktigt att förstå att enbart pengar inte gör dig mer lycklig per automatik.

År 2010 genomfördes en studie om pengar som kom fram till följande:

 • Pengar påverkar människors lycka och välbefinnande
 • När du nått en inkomst på 50 000 kronor i månaden ökar inte längre välbefinnandet
pengar-och-lycka

“If you say that getting the money is the most important thing, you’ll spend your life completely wasting your time. You’ll be doing things you don’t like doing in order to go on living, that is to go on doing thing you don’t like doing, which is stupid.” – Alan Watts

Studien visade att pengar leder till ett lyckligare liv men efter en viss gräns är nådd kommer inte längre välbefinnandet öka och den upplevda glädjen för varje extra krona kommer att avta.

Det finns alltså en gräns där människor känner sig tillräckligt nöjda och börjar värdera andra faktorer.

Om du tjänar 10 000 kronor och får istället 15 000 kronor så blir det en stor förändring. Om du tjänar 25 000 kronor och får istället 35 000 kronor är det ännu roligare. Har du sedan nått 50 000 kronor och chefen erbjuder 5 000 kronor för ett högre jobb, då kanske man väljer att tacka nej.

Den här studien visar att du behöver ta hänsyn till fler aspekter än just pengar när du definierar framgång.

2. De flesta vantrivs med sina jobb

Vi kan nog vara överens om att det inte alltid är roligt att jobba. Men spenderar du dina dagar med att göra saker du avskyr, så kommer det äta upp dig inifrån.

Dessvärre väljer de allra flesta att arbeta med saker de avskyr i ett försök att uppnå den traditonella definitionen av framgång.

År 2017 genomfördes en stor medarbetarundersökning som kom fram till följande:

 • 16 % ansåg sig engagerade i sitt arbete och bidrog aktivt till att driva utvecklingen framåt
 • 73 % ansåg sig oengagerade och var sannolikt inte benägna att bidra till organisationens mål
 • 11 % såg sig aktivt oengagerade. De trivs inte, sprider negativ energi och är improduktiva.
motivation-och-tid

”The difference between those who reach their goals and those who do not reach their goals is that one of them stopped.” – Unknown

Resultatet visade att minst 84 % av de som deltog i undersökningen inte kände något som helst engagemang och motivation för sina arbeten.

Väljer du istället att spendera din tid med att göra saker som är roligt och meningsfullt, så är du mycket mer benägen att lyckas och bli framgångsrik.

Det är inte alltid lätt att uppnå sina drömmar och mål. Men gör du vad du älskar så kommer du tillhöra de få som har tillräckligt med motivation för att övervinna alla hinder längs vägen.

3. Framgång utan uppfyllelse är ett misslyckande

För många av oss innebär framgång ett ständigt jagande efter pengar, karriär eller status.

Även om dessa saker kan leda till lycka, så känner vi oss ändå inte framgångsrika när vi lyckas uppnå dessa saker. Som vi såg finns en gräns när din inkomst inte längre ökar välbefinnandet.

Se på alla kändisar som lyckats uppnå otrolig berömmelse och rikedom utan att känna någon glädje eller lycka. Många av dem lider istället av depression eller drogberoende.

konsumtion-och-uppfyllelse

”Success without fulfillment is the ultimate failure.” – Tony Robbins

Kändisar som Avicii, Amy Winehouse eller Robin Williams.

De var personer som lyckats uppnå allt man kan tänka sig och hade miljontals fans världen över.

Men trots deras enorma framgångar lyckades de göra alla lyckliga – förutom sig själva.

Som Tony Robbins säger är framgång utan uppfyllelse inte framgång, det är det största misslyckandet.

Framgång ser olika ut för varje enskild person. När du väl förstår detta kan du börja designa ditt liv utifrån vad du vill och vad som är viktigt för dig.

Vad betyder framgång för dig?

Jag har lärt mig att framgång är ett inre arbete. Det handlar att uppnå det du vill.

Vill du ha berömmelse, rikedom eller social status så är det en framgång att uppnå det.

Vill du hellre leva ett lugnt liv i en stuga bredvid havet, så är de sakerna troligtvis inte lika viktiga.

Det är helt upp till dig.

Därför måste du ta dig tiden att själv definiera vad framgång betyder för dig.

Det finns ingen som kan göra det åt dig.

Människor som Martin Luther King, Mahatma Gandhi eller Nelson Mandela.

Det här är personer påverkat världen oerhört mycket och som kommer bli ihågkomna i all oändlighet.

De kämpade för vad de trodde på och fokuserade inte på berömmelse, rikedom eller social status.

Borde inte det vara definitionen av framgång?

Det är helt och hållet upp till dig.

Du kan bara mäta nivån av framgång när du väl definierat vad som är viktigt för dig och sedan jobbar för att uppfylla det.

Vad framgång betyder för mig

Det finns många olika definitioner av framgång. En av de bättre definitionerna jag stött på kommer från Earl Nightingale:

”Framgång är det progressiva förverkligandet av ett värdigt ideal”

Hans definition grundar sig på författaren William James som beskrev det som:

”Framgång är ett inre ideal som modigt och ihärdigt efterföljs. Sedan är framgång en yttre prestation relaterad till det idealet”.

Det gemensamma för deras defintion av framgång är:

 1. Strävan mot ett ideal
 2. Uppfylla mål kopplat till idealet

Oavsett vilken definition som är ”rätt” kan vi konstatera att framgång i regel handlar om att sträva mot ett värdigt ideal eller mål. Men det handlar också om att definiera vad det är och förverkliga sina egna drömmar och ambitioner.

Du behöver därför fundera över vad som faktiskt är ett värdigt ideal eller mål. Vad har du för egna drömmar och ambitioner.

Enligt Sokrates (och många andra filosofer) är lycka det högsta goda. Även om lycka är någonting bra så behöver vi lägga till ordet meningsfullt.

För mig är inte det högsta målet i livet lycka – utan mening. Det handlar om att jobba på din karaktär.

Det är personen som vill uppnå något meningsfullt och jobbar hårt för att uppnå målet. Läraren som arbetar som lärare för det är vad den personen alltid velat göra. Krögaren som driver en restaurang för det var den personens dröm och ambition.

Uppfyllelse är viktigare än resultatet

Men framgång utan uppfyllelse är det största misslyckandet.

Det spelar ingen roll hur mycket pengar du har, hur många böcker du läst eller hur många miljoner som älskar dig om du känner dig olycklig.

Den största glädjen i livet kommer från att göra saker vi älskar att göra. När vi strävar efter att uppfylla våra mål med entusiasm och glädje blir processen en större framgång är att uppnå det faktiska målet.

Med andra ord handlar framgång mer om resan än destinationen.

Vi måste tänka ut vår egen definition av framgång. När vi väl definierat framgång för oss måste vi sedan ta tiden att säkerställa att den är korrekt, uppdaterad och att vi faktiskt lever efter den.

Det handlar om att vara så bra vi kan vara när det kommer till vår karaktär och vad vi bidrar med. Att leva livet fullt ut och sprida glädje till människor omkring oss.

Varför är framgång viktigt?

Om vi utgår ifrån 100 personer så kommer det enligt den ekonomiska statistiken se ut såhär vid 65 års ålder.

1-av-10-personer

Även om vi inte vet vad dessa personer hade för definition av framgång så är det troligt att de är följare av den traditionella definitionen.

Fastän framgång täcker in så mycket mer än pengar vill de allra flesta känna en ekonomisk trygghet när de närmar sig pensionen.

Men statistiken leder till många intressanta observationer och väcker frågan.

Varför misslyckas så många?

Låt oss ta en titt på alla dessa människor som följer den traditionella versionen av framgång.

De växer upp utan att utmana definitionen som ges eller ifrågasätta om denna typ av definition är tillämplig i deras liv. De frågar sig inte heller vart jakten på denna typ av framgång kommer leda dem.

De sätter likhetstecken mellan pengar, status och externa faktorer och utgår ifrån att det kommer göra dem lyckliga.

Det innebär att de kommer fatta sina viktigaste beslut i livet baserat på pengar. Att leva på detta sätt kan leda till stress, hets och en känsla av meningslöshet.

Även om de lyckas samla på sig pengar och tillgångar under livet, så kommer de förr eller senare att ställas inför frågan om de spenderar en stor del av sina liv på att leva någon annans definition av framgång.

Eller en obalanserad, ofullständig version av framgång, det vill säga.

Vad de allra flesta önskar

Enligt forskningen om motivation drivs vi människor av ungefär samma saker.

Inledningsvis drivs vi av att uppfylla våra grundläggande behov med mat, välmående och trygghet.

När dessa behov har blivit uppfyllda skiftar vår motivation till att växa och sträva mot självförverkligande. En önskan att åstadkomma allt man kan och bli det mesta man kan vara.

Men som vi kan se i statistiken är det bara 1 av 10 som kommer till det här skedet under sin livstid.

De två grupperna

Enligt statistiken kan man dela in människor i två övergripande grupper.

Den ena gruppen är cirka 10 % och den andra cirka 90 %.

Ingen av grupperna är något bättre än den andra. Men en viktiga sak skiljer dem.

Den större gruppen om 90 % verkar inte riktigt veta hur de ska få ut det mesta av livet medan den mindre gruppen om 10 % gör det.

De flesta förstår inte att vi själva kontrollerar våra liv här på jorden. Att var och en av oss själva designar våra liv och väljer vår egen definition av framgång.

Men enligt statistiken är det mindre än 10 % som lyckas uppnå detta.

Vilka är de framgångsrika?

Bland de miljardtals människor som levt på jorden så har alla stora idéer kommit från ett fåtal.

Endast några tusen personer av miljarder.

Hur har den stora massan människor reagerar på dessa stora idéer?

De allra flesta innovatörer och tänkare från Sokrates till Elon Musk har blivit hånade, förlöjligade, fängslade, stenade, brända eller korsfästa.

Den stora massan människor har konsekvent betett sig hemskt mot de som tänker annorlunda.

Varför har det varit så?

Det beror på brist på kunskap. Det kommer från att följa fel grupp.

Arv och miljö

Som vi konstaterat är det cirka 90 % som inte vet hur man uppnår ekonomisk trygghet och får ut det mesta av livet.

Det innebär att oddsen är 90 % mot 10 % att vi kommer vara omgivna av fel grupp under vår uppväxt.

Det är som sagt inget fel på människorna.

Men oddsen är 90 % mot 10 % att de inte har svaren vi behöver för att lycka definiera och uppnå framgång i livet.

Varje människa en tendens att tänka, agera och prata som de i omgivningen. Deras miljö har ett enormt inflytande över deras liv.

Eftersom Newtons lag säger att ett föremål kommer fortsätta vara i samma rörelse tills den påverkas av en yttre kraft, så kommer varje person fortsätta anpassa sig till gruppen tills den nås av bättre kunskap.

För de allra flesta finns ingen som kan berätta hur man blir en del av de 10 % som lyckas. Det innebär att den personen kommer anpassa sig för att bli omtyckt av andra som inte vet vad som krävs för att lyckas i livet.

Det här blir inget problem om det är så personen väljer att leva sitt liv. Men skulle beslutet bero på brist av ett val, då är det en tragedi.

Hur du skapar din egen framgång

För mig finns ingen större framgång än att leva och tänka på rätt sätt.

Sedan får vi aldrig anpassa oss efter den stora massan av människor.

Vi måste hjälpa dem eftersom nivån av vår framgång kommer bero på hur mycket vi bidrar.

Men vi får aldrig förlora vår individualitet och identitet. Vi måste se oss själva som individer med individuella mål, tänkande och handlande.

Om vi tillåter oss själv att anpassa oss till gruppen leder det till passivitet, falskhet och meningslöshet.

Framgång innebär att lösa problem

Vår framgång kommer alltid bero på vår förmåga att tänka själva och lösa problem.

Problemet för 90 % av människorna är inte att lyckas med sina mål. Det största problemet är att de inte förstår att de måste bestämma sig för vad de vill ha och skriva ner det.

Ofta beror inte misslyckandet på längre intelligens eller kunskap. Utan snarare på misslyckandet att inte bestämma sig för vad de själva faktiskt vill ha.

Enligt statistiken är det bara 10 % som kommer bestämma sig för och definiera vad de vill. Resterande 90 % kommer leva ett liv som styrs av deras externa miljö.

Samtidigt kommer de dagdrömmer om hur deras liv egentligen borde vara. Sanningen är att det är dessa dagdrömmar som egentligen borde användas som deras livskompass.

Tyvärr väljer de flesta den synliga vägen i livet eftersom det är vägen de flesta väljer att gå.

Den mest trafikerade vägen är inte den bästa att följa. För det är vägen där 90 % av människorna finns.

Vägen utan möjligheter och med 10 gånger så mycket konkurrens.

Var inte en del av de 90 %.

Hur jag blev en 10 % tänkare

Jag har alltid varit väldigt målinriktad.

När jag var 15 år fick jag mitt första sommarjobb och jag spenderade tiden på jobbet med att lyssna på boken ”Rik pappa, fattig pappa”.

En bok kan verkligen förändra ditt liv. Och det var precis vad den här boken gjorde för mig.

Det var först då jag började tänka annorlunda. Det var ett paradigmskifte på riktigt och det kändes som boken innehöll hemligheter som ändå på något vis var så självklara.

Ett kapitel i boken handlade om hur viktigt det är att skriva ner sina mål och ambitioner.

Och jag insåg att jag inte skrivit ner några egna.

Har du en lista med dina mål och ambitioner?

Det blev plötsligt väldigt självklart för mig.

Det var inte förens jag började träna på en hög nivå som jag lärde mig hur träning kan ses som en metafor för framgång.

Genom att strukturera träningen och träna målinriktad insåg jag att det inte fanns några gränser för vad som var möjligt att uppnå med rätt attityd.

Jag behövde öka mitt värde för att uppnå framgång. Som alla andra började jag längst ner i pyramiden och jag började klättra.

Jag började utveckla mina förmågor, talanger och fokusera på min personliga utveckling.

Träningen spillde så småningom över till mina studier, jobb och vägval i livet.

Jag insåg att jag kunde använda samma principer för att uppnå framgång inom alla olika områden i livet.

Det finns nästan inga gränser för hur mycket du kan öka ditt värde och din kunskap.

Allt börjar med att du sätter dig ner och definierar vad framgång betyder för dig och börjar jobba med det du vill få ut av livet.

Slutsats

Det var allt jag hade om framgång, vad det betyder och hur viktigt det är för att sätta upp personliga mål.

Jag hoppas du gillade den här artikeln om vad framgång är.

Vad betyder framgång för dig?

Låt mig veta vad du tycker genom att lämna en kommentar nedan.

4 svar

 1. Framgång för mej är att vara uppmärksam i nuet. Närvarande. Medveten. Lyssnande.

  Att vända åter igen och igen till mitt centrum.

Personliga värderingar 2.0

Jag har en E-bok som förklarar hur värderingar fungerar på riktigt och hur du tar fram dina egna (med hjälp av dygder). Den är gratis. Ange din e-post nedan så skickar jag e-boken.