fbpx

Vad är principer? Hur du lever enligt rätt principer

Det finns principer som styr och kontrollerar allt som händer. Naturlagar som är lika verkliga, oföränderliga och självklara som gravitationen.

Även om du inte kan se, höra, lukta eller smaka på dessa krafter så är de ständigt närvarande. De är tidlösa, universella och finns i alla samhällen genom historien.

När jag läst om principer blev jag förvånad över att endast ett fåtal verkar förstå vad det betyder. Det är väldigt få som använder principer till sin fördel i praktiken.

Oavsett om det handlar om pengar, framgång eller personlig utveckling kan kunskapen om grundläggande principer hjälpa dig nå dina mål och visioner.

Det här är en fullständig artikel för att hjälpa dig förstå vad principer är och hur kunskapen om dem kan hjälpa dig leva ett mer effektivt liv.

Låt oss börja.

Innehållsförteckning

Du kan flyga

Människan har sedan urminnes tider drömt om att flyga. Bara i sin vildaste fantasi kunde människan föreställa sig hur det var att flyga som en fågel. Det största hindret människan stötte på var gravitationslagen som ingen riktigt förstod sig på.

Under slutet av 1600-talet upptäckte vetenskapsmannen Isaac Newton principer för rörelse och gravitation. År 1687 publicerade han den banbrytande boken Principia (latin för principer) som innehöll Newtons rörelselagar och gravitationslagen.

Med hjälp av Newtons arbete kunde Bröderna Wright börja experimentera med flygplan under 1800-talet. År 1903 lyckades bröderna flyga den första flygningen av ett motordrivet flygplan. Två år senare lyckades de flyga det första praktiska flygplanet.

Den här innovationen har bidragit till att flygplan idag har blivit det säkraste sättet att resa världen över. Varje dag flyger tusentals flygplan med miljontals människor världen över. Vi har moderna flygplan som flyger i hastigheter om 900 km/h och det är en uppfinning vi idag tar för given.

Det är sällan vi reflekterar över de grundläggande principerna som gör flygandet möjligt.

Personliga värderingar 2.0

Jag har en E-bok som förklarar hur värderingar fungerar på riktigt och hur du tar fram dina egna (med hjälp av dygder). Den är gratis. Klicka på knappen nedan så skickar jag e-boken.

Vad är en princip?

När jag slog upp definitionen i ordboken stod det att principer betyder:

 1. Sanning eller regel som utgör den yttersta grunden eller orsaken till något (t.ex. gravitationen som förklarar vad som händer när du släpper ett föremål)
 2. Påstående eller teori som utgör grunden eller riktlinjerna för utformningen av något praktiskt (t.ex. väletablerade ekonomiska principer som paretoprincipen).
 3. Moralisk regel som hjälper dig veta va som är rätt och fel och som påverkar dina handlingar (t.ex. han har goda principer som att aldrig ljuga).

Princip är en grundläggande sanning, regel eller lag som ibland kan betyda något självklart och andra gånger mer som en allmän regel.

När vi pratar om principer i form av levnadsregler som avgör rätt och fel handlingar som man eftersträvar att följa så går vi igenom detta noggrant i artikeln om värderingar.

Naturlagar

I boken ”7 goda vanor” förklarar Stephen Covey att det finns principer som styr oss – naturlagar i den mänskliga dimensionen som är lika verkliga, oföränderliga och självklara som gravitationen i den fysiska dimensionen.

Principer är naturlagar som man inte kan bryta mot. De är tidlösa, universella och finns i alla samhällen genom historien. Principer är grundläggande, självklara och bekräftas av alla.

Ett enkelt sätt att lära sig mer om principers självklara natur är att reflektera kring det absurda i att leva ett liv utifrån dess motsatser. Jag tvivlar på att någon skulle kunna överväga ett liv i strid mot gravitationen eller de fyra årstiderna.

Exempel på principer

När det gäller principer finns det några grundläggande som är fundamentala krafter i vårt universum.

Här kommer några exempel på principer som gör det enklare att förstå konceptet.

Gravitationslagen

Legenden säger att Isaac Newton formulerade gravitationsteorin efter att ha sett ett äpple falla och frågat varför äpplet föll rakt ner, snarare än i sidled eller till och med uppåt.

Reflektera över vad som sker när ett äpple faller från ett träd. Äpplet styrs helt och hållet av gravitationen när det faller.

gravitationslagen

Den här principen går inte att förändra och den fungerar lika för alla. Det spelar ingen roll vem du är, vart du bor eller om du är en god människa. Gravitationen fungerar 100 % av gångerna.

På samma sätt har vi principer för framgång. Om du använder dessa principer rätt så kommer fantastiska saker hända. Om inte kommer det gå dåligt.

De fyra årstiderna

De fyra årstiderna med vår, sommar, höst och vinter är en annan självklarhet som inträffat varje år i jordens historia. Årstidernas cykel visar att vinter följer hösten och så har det varit i tusentals år.

Orsaken varför vi upplever olika årstider beror på jordens lutning mot solen. Tiden när de olika årstiderna infaller och dess egenskaper varierar beroende på vart du bor på jorden. Men de inträffar regelbundet år för år.

Principen om de fyra årstiderna går inte att förändra och den fungerar lika för alla. Även om klimatet varierar beroende på vart man bor så kan vi inte ändra de fyra årstiderna.

Varför är principer viktigt?

Det var en gång några arbetare som var anlitade för att arbeta på en bondgård. De kom från en avlägsen liten by där motorfordon var okända och man fortfarande reste med häst och vagn.

När de gick mot gården blev de erbjudna skjuts av en lastbilschaufför. De åkte på flaket och njöt av den nya upplevelsen tills de kom fram till platsen där de skulle kliva av. Utan att tänka på det, klev de av i farten från den körande lastbilen.

De föll som tur var på en mjuk grusväg – inte en asfalterad motorväg. De snurrade och rullade längs vägen en bra bit innan gravitationen och friktionen fick dem att stanna. Ingen blev allvarligt skadad och när lastbilschauffören kom tillbaka till dem, så skrattade de åt det hela.

När lastbilschauffören senare förklarade händelsen skyllde han på att de aldrig åkt lastbil tidigare. Även om det vore det självklara svaret så är det inte riktigt sant. Händelsen var orsakad av okunnighet för en lag som fungerar likadant oavsett om en lastbil, båt, flygplan eller annat är i rörelse.

Newtons tredje lag

Isaac Newton gav oss rörelselagen som säger: ”En kropp i rörelse fortsätter att vara i rörelse tills den påverkas av en utomstående kraft”.

När arbetarna klev av lastbilen färdades de i samma hastighet som lastbilen. Den yttre kraften var gravitationen, som drog ner dem till vägen. Men de färdades fortfarande i samma hastighet som lastbilen vilket resulterade i olyckan.

De rullade runt på vägen eftersom de inte förstod de fundamentala krafter och principer som allt i vårt universum verkar på. De flesta är okunniga inför de styrande principerna även om de dagligen nyttjar dess fördelar såsom flygplan, elektricitet, internet och andra bekvämligheter.  

Genom att förstå och använda dessa principer kan du utveckla rätt attityd till universum.

Vilka principer finns?

En av de viktigaste principerna blev först upptäckt av den grekiska filosofen Sokrates som levde i antikens Grekland. Principen kallas den sokratiska metoden och presenterades i Platons berömde verk Theaitetos.

Samma princip är kallad för Skördelagen i Bibeln. Senare uttryckte Isaac Newton samma princip för sin tredje rörelselag som säger att för varje kraft, så finns alltid en så kallad motkraft. Vi kallar den idag för lagen om orsak och verkan.

Orsak och verkan

Vi börjar med att illustrera principen om orsak och verkan med några välkända exempel:

 • Karma: Att alla våra handlingar på ett eller annat sätt får konsekvenser.
 • Bibeln: Som man sår, får man skörda.
 • Jesus: Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt.
 • Gandhi: Om du inte gör något så blir det inget resultat.
orsak-och-verkan

Eftersom vi är medvetna om hur livet förhåller sig till denna livsregel kan vi följaktligen lära oss vilka handlingar som leder till önskat resultat.

Skördelagen

Är du studenten som pluggar hela natten inför en tenta?

Tror du att du skulle gjort samma sak om du var en bonde – såklart inte!

Din gård är en del av naturen som är styrd av principer. Det gör du också. Skördelagen fungerar överallt.

Skördelagen säger: ”Det du sår, får du skörda”.

Bland de största problemen är att människor glömmer bort hur principen fungerar. De fokuserar enbart på viljan att skörda och glömmer bort att vi först måste så och odla våra frön.

Vi måste på samma sätt som bonden plantera frön. Det du sår regelbundet kommer leda till exponentiella skördar över tid.

Handlingar och resultat

Ett sätt att använda samma lag inom framgång är genom följande exempel: ”Vår ersättning kommer alltid vara i exakt proportion till vår service”.

Det innebär att din lön står i exakt proportion till din kundservice. Hur du behandlar och hjälper dina kunder har en direkt koppling till hur mycket du tjänar.

Handlingar och beteenden ger resultat. Som du sår, så skall du skörda. Hur du behandlar andra kommer resultera i vad du får i gengäld.

Om ditt företag har slutat växa måste ni först undersöka värdet på era tjänster och hur ni hjälper era kunder. Om någon är missnöjd med sin ersättning, lön och resultat så bör han undersöka sin service, kundservice och handlingar.

Det är så enkelt, grundläggande och självklart – och ändå så missförstått. Varje försök att ta sig förbi den här lagen kommer sluta i misslyckande, frustration och missnöje.

Varför följer inte alla principer?

Okunnighet

Även om principer kan verka så enkla och självklara så är fortfarande okunnighet en bidragande faktor varför människor misslyckas.

 • Precis som arbetarna som klev av den körande lastbilen.
 • Precis som ett barn som lägger fingrarna i vägen för en stängande bildörr.
 • Precis som en förare som kommer för fort in med bilen i en kurva.

Hur många gånger har du inte själv misslyckats när du handlat i motsats till naturens lagar och principer?

Människor verkar vara uppdelade i olika grupper som:

 • Förstår att bensin måste fyllas på innan du kan åka bilen
 • De som känner att de borde få åka oavsett om de fyller på någon bensin eller inte.
 • De som känner att de borde få åka 1 000 mil på 1 liter bensin

Var inte personen som sitter framför kaminen och kräver värme, innan du stoppar in ved.

Konsekvenser

En annan anledning varför folk inte följer grundläggande principer är för att resultaten inte alltid visar sig omedelbart.

 • Om du röker en cigarett så kommer du troligtvis inte få cancer.
 • Om du äter en onyttig måltid så kommer du troligtvis inte bli överviktig.
 • Om du spenderar 100 kr på en kaffe så kommer du troligtvis få dålig ekonomi.

Men om du låter dessa dåliga handlingar och beteende utvecklas till dåliga vanor där du röker cigaretter, äter onyttig mat och överkonsumerar så kommer konsekvenserna över tid leda till katastrofala resultat för dig, din hälsa och plånbok.

Ansvar

En ytterligare anledning varför folk inte följer enkla principer är för att kunskapen flyttar ansvaret från andra till dig som individ.

 • Du är ansvarig för att du röker varje dag
 • Du är ansvarig för att du äter onyttigt
 • Du är ansvarig för lönen du tjänar och din ekonomi

Om du själv ansvarar för dina handlingar och konsekvenserna styrs av principer, då kan du inte längre skylla på någon annan för dina brister, misstag och misslyckanden.

Kontrollera ditt öde

Trots att du inte kontrollerar resultaten, så kan rätt handlingar och beteenden hjälpa dig enklare förutse resultaten.

I boken ”Principles” beskriver Ray Dalio principer som grundläggande sanningar, vilka i sin tur utgör en bas i ditt beteende för att låta dig uppnå dina mål i livet. 

Varje dag står var och en av oss inför olika situationer där vi behöver fatta beslut. Har vi då goda principer för att kunna hantera de situationerna, kommer vi fatta bättre beslut, varvid det är möjligt att fatta snabbare beslut och få ett bättre liv som resultat av det.

Låt oss börja med att undersöka vad vi inte kontrollerar:

 • Gravitationen
 • Årstiderna
 • Principer

Låt oss erkänna vad vi alltid kontrollerar:

 • Dig själv

Du är ansvarig och kontrollerar dina handlingar, beteenden och attityder.

Du väljer om du vill så och odla handlingar som att studera, träna, spara och investera. Med hjälp av tidlösa principer kan du förutse att dessa goda vanor kommer ge otroliga resultat över tid.

Tänk annorlunda

Så innan du sätter dig ner och gnäller över ditt liv, jobb, lön eller relationer.

Kom ihåg att du inte kan påverka gravitationen eller årstiderna, men du kan påverka dig själv.

Du kan börja tänka annorlunda och inse att du är ansvarig för resultaten i ditt liv.

Du måste förstå att orsak och verkan – handlingar och resultat – frö och skörd är direkt kopplade.

Om du är missnöjd med din lön, jobb, relationer eller liv måste du ta ett steg tillbaka och utvärdera dina handlingar och beteenden. Hur kan du förändra dig själv?

Vad vill du?

När du förstår att lagen om orsak och verkan förklarar mycket av våra liv kan vi börja fundera över vilka resultat du önskar.

 • Vad är framgång för dig?
 • Hur ska ditt liv se ut?
 • Vad vill du uppnå?

Det första steget handlar om att förstå att du är arkitekten och definiera vad framgång betyder för dig.

Vilket resultat vill du att ditt liv ska uppnå? Börja med att definiera ditt ideal och vision.

Hur ska det uppnås?

När du bestämt dig för hur ditt liv ska vara blir nästa steg att förverkliga resultatet.

För att utvärdera vilka handlingar och beteenden som kan leda till dina önskade resultat kan du fråga dig själv:

 • Har någon uppnått resultaten jag önskar?
 • Vilka personer definierar framgång som mig?
 • Vilka handlingar har dessa personer vidtagit?

Sanningen är att framgång och resultat lämnar spår. Om du studerar de framgångsrika så kan du lista ut vilka handlingar och beteenden som över tid kommer leda till samma (eller bättre) resultat.

När du identifierat handlingar att vidta blir nästa steg en plan med mål för att börja implementera goda vanor. Nu gäller det att börja så dina frön och jobba varje dag för att så småningom skörda frukten.

Slutsats

Det var allt jag hade om principer, hur det fungerar och varför det är viktigt för resultat.

Jag hoppas du gillade den här artikeln om vad principer är för något.

Har du några andra principer du följer?

Låt mig veta vad du tycker genom att lämna en kommentar nedan.

Personliga värderingar 2.0

Jag har en E-bok som förklarar hur värderingar fungerar på riktigt och hur du tar fram dina egna (med hjälp av dygder). Den är gratis. Ange din e-post nedan så skickar jag e-boken.