Exklusiva artiklar

Registrera din e-post och få exklusiva artiklar i inkorgen varje vecka!

synsätt-paradigm
Paradigm handlar om hur vi uppfattar, förstår och tolkar omvärlden. Hur vi ser på omvärlden påverkas till stor del av vår omgivning med familj, vänner, skola och arbete som formar oss i det tysta. Sällan frågar vi oss själva om dessa uppfattningar verkligen stämmer.
Det finns principer som styr och kontrollerar allt som händer. Naturlagar som är lika verkliga, oföränderliga och självklara som gravitationen. Även om du inte kan se, höra, lukta eller smaka på dessa krafter, så är de ständigt närvarande. De är tidlösa, universella och de finns i alla samhällen genom historien.
vag-mot-framgang
Under större delen av mitt liv har jag definierat framgång som att vara rik, känd och populär. Din framgång mäts av hur mycket pengar du har, hur många saker du äger och hur många följare du har i sociala medier. Men var det versionen jag hade kommit fram till själv? Eller vad den versionen som hade andra gett mig?
etik-och-moral
Etik och moral handlar om hur vi bör leva våra liv. För att citera Sokrates så "handlar det inte om en bagatell, utan hur vi bör leva". Etik och moral påverkar hur människor fattar beslut och lever sina liv. Det handlar om vad som är bra för individer och samhället och kallas också moralfilosofi. Men finns det någon fulländad moralfilosofi?
moralens-historia
Varför behövs moral? Det är frågan som filosofen Friedrich Nietzsche ägnade en stor del av sin tid att utforska. Enligt honom behövs inga moraliska system och han är väldigt kritisk mot dagens moral. För att förstå hur en av världens mest inflytelserika filosofer kom fram till den slutsatsen kommer vi i det här inlägget fördjupa oss i hans teorier om moralens historia.