fbpx

Motivation: Vad det är och hur det fungerar

Har du frågat dig själv om du gjorde allt du kunde för att nå dina mål under förra året? Känner du att du gjorde allt du önskade, eller känner du att du inte gjorde tillräckligt?

Motivation är den kraft som driver oss att uppnå våra mål och ambitioner. Det är en process som ger oss energi att förverkliga våra drömmar.

Ibland kan kan det vara lätt att fastna i hamsterhjulet och glömma bort våra mål och ambitioner. En undersökning visar att bara 10 % av dem som går till jobbet varje dag känner sig motiverade, medan 90 % känner sig trötta och ointresserade.

Hur kommer det sig att så många är omotiverade?

Det här är en fullständig artikel om motivation som förklarar vad det är, hur det påverkar ditt beteende och hur du kan öka din motivation.

Låt oss börja.

Innehållsförteckning

Vad strävar du efter?

Jag har alltid varit motiverad att tjäna pengar och bli ekonomiskt oberoende, därför satte jag tidigt målet att bli miljonär innan jag fyllde 25 år.

Jag testade många olika affärsidéer innan jag till slut hittade en partner och grundade vårt första företag.

Vi började utveckla en digital tjänst och lyckades få med investerare som finansierade vårt företag. Vi anställde folk, lärde oss nya saker, hittade partners och träffade intressanta personer.

Men till slut visade det sig att företaget inte utvecklades som vi hade hoppats, så vi la ner företaget och jag bestämde mig därför för att satsa på konsultbranschen.

Jag använde mitt enorma driv och hunger för att lära mig allt jag kunde om branschen och jobba så hårt som möjligt. Det resulterade i att jag lyckades överträffa mina mål och kunde äntligen köpa min första lägenhet, bil och resa utomlands.

Livet var fantastiskt.

Men efter att ha uppnått mina mål insåg jag att jag fortfarande behövde gå till jobbet varje dag och utföra samma arbetsuppgifter – jag hade fastnat i hamsterhjulet.

Trots att jag jobbade på en fantastisk arbetsplats med inspirerande kollegor så sjönk min motivation för varje dag som gick.

Det fick mig att inse att jag inte jagat pengar för att leva ett gott liv. Vad jag egentligen ville uppnå var ekonomisk frihet, så jag kunde göra vad jag ville utan att oroa mig för pengar.

Så jag började reflektera över vad som verkligen betydde något för mig och jag insåg att min höga motivation hade kommit från att jaga en dröm – inte bara pengar.

Det fick mig att tänka om och idag känner jag mig mer motiverad än någonsin att nå mina mål – och hjälpa dig att nå dina.

Läs vidare.

Personliga värderingar 2.0

Jag har en E-bok som förklarar hur värderingar fungerar på riktigt och hur du tar fram dina egna (med hjälp av dygder). Den är gratis. Klicka på knappen nedan så skickar jag e-boken.

Vad är motivation

Motivation är den kraft som driver oss att söka efter och uppnå våra mål.

Det är en process som ger oss energi, uthållighet och riktning för våra handlingar. Motivation påverkar våra val, hur lång tid vi lägger ner på en uppgift, vårt engagemang och våra känslor under utförandet.

En hög motivation ger dig energi att jobba hårt och prestera ditt bästa. Däremot kan en låg motivation orsaka trötthet och apati. Det kan ibland bero på att du valt mål som inte längre känns aktuella eller intressanta för dig.

För att öka motivationen kan det vara intressant att undersöka vilka olika typer av motivationskällor som finns och förstå varför vissa saker motiverar mer än andra.

På så sätt kan du välja aktiviteter och mål som ger dig drivkraften som behövs för att nå dina drömmar.

Var kommer motivation ifrån?

Motivation kommer från många olika källor och kan påverka våra handlingar och prestationer på olika sätt. Det finns två huvudsakliga typer av motivation: inre motivation och yttre motivation

Vad är inre motivation?

Inre motivation är den motivation som kommer inifrån och driver oss att göra saker som vi faktiskt vill göra.

Det handlar om handlingar som är meningsfulla och viktiga, som exempelvis önskan att söka efter nya utmaningar och erfarenheter.

inre motivation

Inre motivation kan handla om att uppnå dina mål för sin egen skull, som när du lär dig någonting nytt.

Det är den motivation som betyder mest för din lycka och personliga utveckling och kan leda till högre tillfredsställelse.

Vad är yttre motivation?

Yttre motivation är den motivation som kommer utifrån som att få belöningar som pengar, status eller bekräftelse. Det kan också handla om att undvika negativa konsekvenser.

Det inkluderar både belöningar som uppmuntrar oss och göra vissa saker (”morötter”) och negativa konsekvenser vi vill undvika (”piskor”).

yttre motivation

Yttre motivation handlar om handlingar och resultat som gynnar oss men på ett sätt som kommer från yttre aspekter snarare än dina egna intressen.

När du tjänat din första miljon kanske du firar med att beundra ditt bankkonto i några dagar – men sedan försvinner spänningen.

Även om det känns bra med såna belöningar är tillfredsställelsen oftast kortvarig.

Maslows behovstrappa

Maslows behovstrappa är en teori som visar hur människans olika behov staplas på varandra. Modellen visar hur lägre behov, som att äta och dricka, måste vara tillfredsställda för att högre behov, som personlig utveckling, ska bli viktiga för individen.

Teorin har formulerats av den världsberömde psykologen Abraham Maslow. Han presenterade behovstrappan i boken ”Motivation and Personality” som har gjort honom och hans idéer världsberömda.

Låt oss se hur den fungerar.

De fem nivåerna

Enligt Maslow har människor behov som måste tillfredsställas i en viss ordning.

  1. Fysiska: mat, vatten och vila.
  2. Säkerhet: fysisk och ekonomisk säkerhet
  3. Sociala relationer: kärlek, gemenskap och samhörighet
  4. Självkänsla: bekräftelse och uppskattning från andra
  5. Självförverkligande: uppnå din fulla potential

Vidare kan behovs delas in i två kategorier: bristbehov och tillväxtbehov.

Bristbehoven är de fyra lägsta behoven och tillväxtbehovet är det högsta i behovshierarkin. Bristbehov innebär att något saknas medan tillväxtbehov innebär att alla grundläggande behov är uppfyllda.

Tillväxt handlar om förverkligandet av en persons sanna potential. En önskan att åstadkomma allt du kan och bli det mesta du kan vara.

Alla människor har en önskan att tillfredsställa sina behov och röra sig uppåt i behovstrappan. För att uppnå den högsta nivån måste du dock uppfylla de lägre behoven först.

Om du är hemlös och fattig är din största motivation troligtvis mat för dagen och inte att uppnå din högsta potential. Det finns andra grundläggande behov som har högre prioritet.

Den sjätte nivån

Några år före sin död kom Maslow med en ytterligare nivå av behovshierarkin – självtranscendens.

Självtranscendens handlar om att transcendera (eller stiga över) egot och relatera till det som är större än jaget. Det är insikten om att du är en liten del av en större helhet.

Min övertygelse är att Maslow menar att den här nivån är uppvaknandet, något som vi kommer bearbeta i senare artiklar.

Vad är ekonomisk frihet?

Ekonomisk frihet är ett tillstånd då du har tillräckligt god ekonomi för att ha möjlighet att välja hur du vill spendera din tid och dina resurser.

Du behöver inte oroa dig för brist på pengar att täcka dina grundläggande behov. Du har tillräckligt god ekonomi att välja din livsstil och aktiviteter utifrån egna preferenser och intressen.

När du har råd att göra vad du vill utan att oroa dig för ekonomiska begränsningar, kan du fokusera på sånt du tycker känns meningsfullt.

Du kan välja ett arbeta som ger en känsla av mening och glädje, istället för att vara tvungen att välja ett jobb du inte gillar på grund av pengarna.

Det första steget är därför att bli ekonomiskt oberoende, vilket innebär att din inkomst täcker din livsstil, utan att behöva gå till jobbet varje dag.

Vad är självförverkligande?

Självförverkligande är den högsta nivån i Maslows behovstrappa (kallad ”individuation” av Carl Jung) som handlar om att uppnå din fulla potential och utvecklas som individ.

Det är inte alla människor som når den här nivån. Den handlar ofta om abstrakta och andliga behov, som inte alltid kan mätas eller ses. Att nå självförverkligande kan ge livet en djupare mening och riktning.

Det är svårt att nå självförverkligande, eftersom det innebär att du måste uppfylla de lägre stegen i behovstrappan först. Saknar du ekonomi kan det vara svårt att välja en livsstil som ger mening och glädje, eftersom du tvingas välja ett jobb på grund av brist av pengar.

Du behöver uppnå ekonomisk frihet först, så du kan välja en livsstil utifrån dina egna intressen och preferenser. När du har tillräckligt med frihet kan du fokusera på att växa och utvecklas.

Att skapa konst av sitt liv

För några år sedan läste jag om en tavla som såldes för otroliga 3,6 miljarder kronor. Tavlan hette ”Salvator Mundi” eller ”Världens fräslare” och målades av Leonardo da Vinci på 1500-talet.

Leonardo da Vinci anses vara en av de största artisterna genom tiderna, känd för verk som Mona Lisa och Nattvarden. Han var även en mångsidig person, verksam som konstnär, arkitekt, ingenjör, uppfinnare och musiker.

Leonardo da Vinci levde mellan åren 1452 och 1519 och blev 67 år gammal. Det var en imponerande ålder för någon som levde då medellivslängden i Europa var 35 år.

Han var känd för att vara mycket noggrann och omsorgsfull med sina målningar och efter flera års arbete när han var nöjd med resultatet, då skrev han alltid sitt namn på tavlan som tecken på att verket var fulländat.

Höj din standard

Genom historien har det funnits flera personer som uppnått höga standarder för excellens inom olika områden, till exempel Plato, Isaac Newton, Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart och Friedrich Nietzsche.

Allt de gjorde var exceptionellt bra, inte för att de kände någon press utifrån, utan på grund av deras interna driv att nå excellens oavsett vad andra i deras tid trodde. Många av dessa personers verk hyllades långt efter deras död, även om de var oupptäckta under deras livstid.

De la inte ner sitt geni eller själ i arbetet för att tjäna pengar, status eller bekräftelse. De gjorde det för att sakens eller konstens skull. De fokuserade på att uppleva saker som är viktiga, vackra och meningsfulla – och de lyckades.

Som Earl Nightingale så väl uttrycker det: “Vi behöver inte tävla; allt vi behöver göra är att skapa”. Om vi ser oss själva som konstnärer och världen som vårt konstverk kan vi måla våra liv efter våra högsta önskningar och sträva efter att uppnå självförverkligande.

Hur du ökar din motivation

Det finns många strategier för hur du kan öka din motivation för att bli mer produktiv, hitta mening och leva ett mer tillfredsställt liv.

Här kommer en lista med saker du kan göra för att öka din motivation.

1. Sätt upp mål

Sätt upp mål och fokusera på saker som betyder något för dig. Ta fram anteckningsblocket och skriv ner dina mål på papper, så att du kan se dem och hålla dig motiverad att nå dem.

2. Strukturera din vardag

Sätt upp rutiner och planera din motivation. Ofta handlar motivation om att strukturera sin vardag och följa ett schema. Sätt upp dina ritualer, som att läsa en bok innan du somnar eller gå en promenad varje morgon, för att ge en struktur åt din vardag.

3. Hitta din passion

Motivation har mycket att göra med din passion och intressen. Vad intresserar dig och vad går du igång på? Följ din nyfikenhet och testa olika aktiviteter tills du hittar det du verkligen brinner för.

4. Sök efter mening

Försök söka efter mening i det du gör. Vad tycker du är viktigt och känns meningsfullt? Fundera över dina värderingar och se till att det du gör är i linje med dem. Detta kan ge dig en djupare mening och hjälpa till att hålla motivationen uppe.

5. Förändra din attityd

Det är svårt att känna en inre drivkraft om du alltid har en taskig attityd. Ta hand om dig själv och hantera din attityd. Försök att bli motiverad inifrån och ut. Inget är enkelt men du behöver ta initiativ som förändrar ditt liv till det bättre.

6. Använd belöningar

Fira segrarna och öka din motivation med belöningar. Ge dig själv belöningar när du når viktiga mål eller steg, som att unna dig en ny bok eller en middag på en fin restaurang. Detta kan hjälpa dig att hålla motivationen uppe och ge dig en känsla av framgång.

7. Använd andra

Hitta en grupp av likasinnade som delar samma mål och intressen och utbyt idéer. Att ha en gemenskap av människor som delar samma mål och intressen kan hjälpa dig hitta motivation och inspiration.

8. Just do it

Ofta kommer motivation efter du startat ett nytt beteende. Ett sätt att komma igång är att faktiskt komma igång och veta att motivationen kommer öka allt eftersom. Så våga ta första steget och följa sedan upp med ytterligare steg för att nå ditt mål.

Frihet genom entreprenörskap

Jag minns den energi och motivation jag hade när jag startade mitt första företag. Det fanns ett starkt intresse att utforska och förverkliga affärsidéer inom det digitala området.

Det finns ingen känsla som mäter sig med att få tänka, studera och följa sina intressen och nyfikenhet. Tänk bara på känslan när du hittar en lösning på ett problem du har jobbat med – och det finns en enorm uppsida.

Även om det finns saker som motiverar ekonomiskt, så finns det inget som kan mäta sig mot det kreativa. Det är just därför jag tror att vi alla är födda entreprenörer. I grunden vill alla skapa något och lämna sitt avtryck, men för få inser det.

Du behöver en viss ekonomi för att kunna ägna sig åt sådana saker. I början kan det vara värt att jobba för att kunna utforska något du tycker om, är bra på och mår bra av.

Om det visar sig att din passion ligger mer i den kreativa vägen, borde du fundera på att göra det till din karriär. När du rör dig uppåt i trappan kommer du möta människor som gör saker av viljan att växa och skapa något meningsfullt – som att skapa konst.

Som entreprenör har jag nått en plats där jag har friheten att fokusera på det som betyder mest för mig. Det ger mig möjligheten att tänka djupare på livets mening och vad jag vill åstadkomma.

Under min resa har jag samlat på mig sällsynt och värdefull information som jag nu vill dela med mig av. Det är vad som känns meningsfullt för mig. Jag hoppas att mina erfarenheter kan hjälpa dig att uppnå en liknande frihet, mening och inre motivation.

Slutsats

Det var allt jag hade om motivation, vad det är och hur du ökar din motivation

Vad tyckte du om artikeln?

Låt mig veta vad du tycker genom att lämna en kommentar nedan.

2 svar

  1. Hej! Tack för din fina artikel, va väldigt roligt att läsa då jag jobbar väldigt mycket med att hitta motivation för tillfället så det var en bra påminnelse 🙂

    1. Hej Carolina. Tack för din fina kommentar! Hoppas det hjälpte dig ett steg i rätt riktning 🙂

Personliga värderingar 2.0

Jag har en E-bok som förklarar hur värderingar fungerar på riktigt och hur du tar fram dina egna (med hjälp av dygder). Den är gratis. Ange din e-post nedan så skickar jag e-boken.