fbpx

Karaktär: Hur du utvecklar en god karaktär

Livet går inte alltid som du har tänkt. Det kan vara en relation som tar slut, en oväntad uppsägning från jobbet eller när du behöver stå upp för vad som är rätt.

Dessa situationer sätter din karaktär på prov och kan lämna dig ensam, frustrerad och ledsen. Men det är genom att ta itu med dessa utmaningar som du formar och bygger din karaktär.

Tyvärr har vi idag en tendens att skydda oss från utmaningar, istället för att se dem som möjligheter att växa. Vi låter oss påverkas av samhällets populära värderingar och riskerar att förlora kontakten med våra egna värderingar och personliga mål.

Det känns som om världen blivit svagare, ytligare och falskare. Vi bedömer inte längre människor baserat på deras handlingar, utan fokuserar istället på att visa upp en perfekt bild i sociala medier.

Men ingen är perfekt. Och denna tävling leder oftast till hyckleri, dubbelmoral och bristande karaktär.

Vilken är den mest effektiva vägen för att uppnå framgång?

I den här artikeln kommer jag förklara vad karaktär är och varför en stark karaktär leder till varaktig framgång.

Låt oss börja.

Innehållsförteckning

Jag har en dröm

Den 28 augusti 1963 samlades 250 000 människor från hela USA vid Lincoln Memorial för en av de största demonstrationerna i landets historia.

Martin Luther King höll ett tal som var fyllt med citat från Bibeln, konstitutionen, nationalsången och Shakespeare. Talet vet upplagt som en predikan och möttes av rop och ovationer.

Under talet började King plötsligt improvisera och temat ”jag har en dröm” kom över honom. Trots att det inte var planerat i förväg, har det gått till historien som ett retoriskt mästerverk.

I talet drömde King om en framtid där hans fyra små barn skulle leva i en nation där de inte bedöms efter hudfärg, utan efter karaktär.

I have a dream my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their characterMartin Luther King

Men vad menade King egentligen?

Det verkar som att många människor missuppfattat vad King menade med sitt uttalande.

Många tror att han menade att vi skulle låtsas som om det inte fanns några skillnader mellan människor.  

Men det var inte alls det han menade.

Han menade att vi inte skulle bedöma människor som bra eller dåliga, underlägsna eller överlägsna, smarta eller dumma, baserat på deras yttre egenskaper – utan istället bedöma deras karaktär.

Det är vanligt att bedöma andra människor baserat på vad vi ser, såsom hudfärg, längd, ålder, bil eller klocka, men det är en persons inre egenskaper som verkligen spelar roll.

Men vad betyder egentligen karaktär?

Personliga värderingar 2.0

Jag har en E-bok som förklarar hur värderingar fungerar på riktigt och hur du tar fram dina egna (med hjälp av dygder). Den är gratis. Klicka på knappen nedan så skickar jag e-boken.

Vad är karaktär?

Karaktär är en samling av goda egenskaper som formar vår identitet och påverkar våra beslut. Dessa goda egenskaper kan inkludera integritet, empati, mod, ansvar och respekt.

Karaktär är mer än det vi ser utanpå, det handlar om vad vi gör, hur vi gör det och varför vi gör det. Det handlar om en persons verkliga jag, inklusive deras värderingar och övertygelser.

Karaktär handlar om att alltid välja att göra det rätta, även när det inte är det lättaste valet. Det handlar om att välja sanningen framför lögnen, även om det är jobbigt.  

God karaktär är den egenskap som gör en pålitlig, oavsett om någon ser eller inte, som gör en ärlig även när det skulle vara till ens fördel att ljuga, som gör en modig när man står inför stora utmaningar, och som gör en orubblig av klok självdisciplin.

Arthur S. Adams

Karaktär är inte något som du föds med, utan bildas under livet. Det är vad som kännetecknar en person och avgör om de uppfattas som en god eller dålig person.

När karaktär saknas

Vi känner igen karaktär när vi ser det, och kanske ännu viktigare, vi märker när det saknas.

Nyheterna rapporterar ofta om personer med bristande karaktär.

Det gäller inte bara brottslingar, utan även politiker, företagare och kändisar som visar tecken på bristande karaktärer.

Det är politiker som röstar för högre skatter, men inte betalar några själva. Företagare som pratar om att bekämpa klimatförändringar, men flyger runt med privatjet. Kändisar som ger råd om hur man bör leva, men följer inte råden själva.

Vart kommer karaktär ifrån?

En tydlig skillnad mellan människor är de få som använder ordboken och den stora majoriteten som inte gör det.

Jag kan erkänna att jag tidigare tillhörde den sistnämnda gruppen.

Men sedan jag började använda ordboken som en vana har jag upptäckt fördelarna när det gäller att förstå ett viktigt ord som karaktär.

Karaktär kommer från det grekiska ordet ”kharakter” som betyder märke eller att skrapa eller repa.

Det handlar om processen att skapa en skulptur genom att hugga ut från ett hårt material som marmor eller granit.

Att göra en skulptur är en tidskrävande tradition med lång historia. Konstnären formar skulpturen genom att hugga bort överflödigt material från en större sten tills den eftertraktade formen nås.

Men vad betyder det för dig?

Jo, det betyder att du är skulpturen.

Du är det hårda materialet som måste bearbetas för att forma din karaktär.

På samma sätt som en konstnär använder en mejsel för att skapa en skulptur, formar du din karaktär genom din handlingar.

Din karaktär är alltid där och allt som händer dig – oavsett bra eller dåligt – är en möjlighet att bygga vidare och forma den.

Vad är en god person?

Det finns en viss förvirring när det gäller skillnaden mellan att ”ha en god karaktär” och att ”vara en god person”.

Även om många personer med en god karaktär också är goda personer, är det fortfarande två separata begrepp.

En person med en god karaktär har ofta goda egenskaper som integritet, ärlighet och mod som styr deras beteenden.

De gör ofta ”rätt” saker för att det är viktigt för dem att följa sina principer. Det kan vara regler som de aldrig kommer att kompromissa med, oavsett vad som händer.

Men det finns också personer som gör ”rätt” saker på grund av andra skäl, som för att göra ett gott intryck, verka populär eller få uppmärksamhet.

Till exempel kan en person ge till välgörenhet på grund av en annan persons påtryckning, men skulle inte ha gjort det om beslutet var deras eget.

Handlingar som att ge pengar till välgörenhet innebär inte att en person har en god karaktär. Det underliggande motivet bakom handlingen är det avgörande.

Den berömda baskettränaren John Wooden sa en gång ”Det sanna testet av en persons karaktär är vad de gör när ingen ser”.

Problemet med karaktär

Sedan länge tillbaka har Gallup genomfört en undersökning bland gymnasieelever där de frågar eleverna om de anser sig vara viktiga personer.

När studien startade 1950 svarade 12 % ja och när de frågade igen 2005 svarade 80 % ja.

Vad kan den här stora ökningen bero på?

Karaktär och personlighet

För att svara på frågan behöver du förstå skillnaden mellan karaktär och personlighet.

Du kan använda isberget som analogi för att förstå konceptet enklare.

Isberget symboliserar ofta att endast en bråkdel av något större syns. Detta beror på att bara cirka 10% av isberget syns ovanför vattenytan.

Personligheten är delen av isberget som syns ovanför vattenytan och representerar det vi visar för andra. Det är vårt sätt att prata, vårt utseende, vår livstil och våra handlingar.

Personlighet är lätt att avgöra, vi är alla experter på att bedöma andra människors personligheter som roliga, självsäkra eller trevliga, ofta vid första intryck.

På sätt och vis kan personlighet ibland vara ett skådespeleri som skiljer sig från vårt sanna jag.

Karaktären är delen av isberget som är under vattenytan och består av våra värderingar, övertygelser och motivationer.

Karaktär avslöjas över tid genom ens handlingar i olika situationer och tar längre tid att avgöra.

Det handlar om egenskaper som endast avslöjas i särskilda omständigheter.

Personlig utveckling

Stephen Covey berättar i boken ”7 Goda Vanor” att personlig utveckling brukade handla om att hjälpa människor förbättra deras karaktär. Då handlade det om självreflektion, självdisciplin och integritet.

På den tiden kom inspirationen från böcker som ”Poor Richard’s Almanack” av Benjamin Franklin och ”And There Was Light” av Abraham Lincoln som fokuserade på värderingar som plikt, hårt arbete och moral.

Under 1900-talet blev samhället mer sekulärt och fokus flyttade till att hjälpa människor förbättra sin personlighet.

Inspirationen kom nu istället från böcker som ”How to Win Friends and Influence People” av Dale Carnegie och ”Think and Grow Rich” av Napoleon Hill som fokuserade på självförtroende, popularitet, status och yttre framgång.

Framgång skiftade från att förbättra sin karaktär till att påverka andras uppfattning om en. Att projicera en bild till omvärlden, ha ett gott rykte och vara populär blev istället viktigare.

Även om en förbättring av personligheten kan ha många fördelar, är det inte en hållbar lösning. Nyckeln till verklig förändring ligger fortfarande i att förbättra den djupt rotade karaktären, som ligger långt under ytan.

Hur du förbättrar din personlighet

Det är möjligt att förbättra din personlighet genom att påverka hur andra uppfattar dig.

Det kan du göra genom att ändra klädstil, vara mer synlig eller forma ditt rykte.

Du kan stärka ditt självförtroende och använda metoder för att uppfattas som mer attraktiv, charmig eller inflytelserik.

Du kan visa upp beteenden och värderingar som visar hur du vill ses av andra och lära dig nya slogans och säga ”rätt” saker. Detta kan leda till yttre framgång, även om du inte behöver förändra dig själv.

Exempel på verktyg som används för att påverka hur andra människor uppfattar dig är sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram.

Människor använder dessa plattformar för att ta selfies, designa sina profiler och tävla om följare, likes och retweets.

Det handlar om att skapa en avatar som inte nödvändigtvis återspeglar deras verkliga jag. Sådant fokus på sig själv kan leda till självbesatthet där även händelser kan används för att göra reklam för sig själva.

Det är vanligt att människor uttrycker populära åsikter i sociala medier. Som under kriser när Facebook gjort det möjligt att lägga en genomskinlig flagga eller symbol över sin profilbild för att visa stöd för drabbade av katastrofer, konflikter och liknande händelser.

Men vad är syftet med detta? Förutom att bekräfta för andra Facebook-användare att du inte saknar empati?

Jo, det är förstås uppmärksamheten du får från andra i form av likes och kommentarer.

Tyvärr har tragedier blivit innehåll på sociala medier att användas för självreklam och en chans för användare att få uppmärksamhet, snarare än en verklig gest av medkänsla till de drabbade.

Hur du bygger karaktär

Att bygga en stark karaktär kräver ansträngning och disciplin. Det handlar ofta om utmaningar och svårigheter i livet, som konflikter, hårt arbete och problem som uppstår.

Det kan vara dåliga besked, svåra samtal och andra utmaningar som känns obehagliga. Men det är genom att möta dem som vi verkligen växer och utvecklar vår karaktär.

För att bygga karaktär måste du lämna din bekvämlighetszon och utmana dig själv. Du måste våga ställa tuffa frågor till dig själv, förstår dina underliggande motiv och utmana dina dåliga vanor och beteenden. Genom dina erfarenheter och beslut i dessa svåra situationer utvecklas din karaktär.

Vår karaktär testas ständigt och vår reaktion avgör vilket arv vi lämnar efter oss. Människor kommer ihåg de gånger någon står upp mot alla odds för något som de verkligen tror på.

Att bygga karaktär handlar om att göra goda val och handlingar så ofta vi vi kan. Det handlar om att verkligen engagera oss och göra uppoffringar.

Det handlar inte om att byta profilbild på Facebook, utan om att stödja de drabbade på ett verkligt medkännande sätt, utan att söka uppmärksamhet.

En stark karaktär motiverar oss att göra det som är rätt och genom kontinuerligt arbete med vår karaktär kan vi bli den person vi innerst önskar vara.

Hur du utvecklar en god karaktär

De flesta tror eller hoppas att de har goda egenskaper och lever livet så bra de kan.

Men för att utveckla din karaktär är det viktigt att förstå vilka goda vanor som bygger en stark karaktär.

Här kommer några goda egenskaper att försöka etablera i ditt liv.

1. Hårt arbete

Du uppnår ingenting genom att vara lat. Ta ansvar och gör ditt bästa för att göra det som behöver göras. Genom att arbeta hårt kommer du öka din erfarenhet och stärka din karaktär. Avsluta det du har påbörjat och fokusera på en positiv attityd.

2. Ta initiativet

Det är enkelt att undvika jobba samtal. Vi måste därför samla mod och ta samtalen direkt när de uppstår. Vi kan inte kontrollera vad som händer därefter, men vi stärker vår karaktär om vi agerar med empati och förståelse.

3. Var ödmjuk

Var ödmjuk i allt du säger och gör. Det innebär inte att tillåta dig bli orättvist behandlad. Tvärtom. En stark karaktär kan visa sig genom att vara ödmjuk. Ge beröm till andra och var ödmjuk i dina framgångar.

4. Stå upp för dig själv

Livet går inte alltid som planerat. Ibland händer saker som gör dig ledsen och frustrerad. För ofta kan vi vilja härma alla andra och säga saker för att passa in. Det är viktigt att stå upp för dig själv och vara genuin, istället för att vara en i mängden.

5. Hjälp andra

Låt aldrig dina handlingar göra andra känna sig mindre värda. Gör alltid ditt bästa, oavsett vad det är för uppgift. Vi är skapade för att hjälpa varandra.

Det här är saker jag lärt mig under livets gång. Hur man bygger karaktär kan vara olika för var och en. Poängen är att förstå vad som bygger din karaktär och sträva efter att göra dessa saker så ofta som möjligt.

Vad du inte tänker göra

Ett annat sätt att bygga karaktär handlar om att bestämma dig för vad du inte tänker göra.

Vilka värderingar och principer är viktiga för dig?

Enligt T. D. Jakes är det viktigaste inte vad du ska göra, utan att vara tydlig med vad du inte kommer att göra.

Vi känner som sagt igen karaktär när vi ser det, och ännu viktigare, vi märker när det saknas.

Du behöver därför sätta gränser som du aldrig komma kompromissa, oavsett vad som händer.

Jag kommer inte:

  • Prata illa om andra bakom deras rygg
  • Gnälla eller klaga
  • Skryta om mina framgångar
  • Tjäna pengar på någons bekostnad
  • Prata ner andra
  • Bryta mitt ord
  • Ljuga för andra

Vad skulle du aldrig göra?

Finns det något du inte skulle kunna göra för att uppnå framgång?

Ju mer du kan avgöra vad du inte kommer att göra, desto mer kan du få en bild av vem du verkligen är innerst inne.

Slutsats

Det var min artikel om karaktär, vad det är och hur du bygger en stark karaktär.

Vad tyckte du om artikeln?

Låt mig veta vad du tycker genom att lämna en kommentar nedan

Ett svar

Personliga värderingar 2.0

Jag har en E-bok som förklarar hur värderingar fungerar på riktigt och hur du tar fram dina egna (med hjälp av dygder). Den är gratis. Ange din e-post nedan så skickar jag e-boken.