Heisenberg

Vad är en bra karaktär? Hur du utvecklar goda karaktärsegenskaper

En av de tydligaste skillnaderna mellan människor är de få som slår upp ord i ordboken och den stora majoriteten som inte gör det. Jag kan erkänna att jag varit en del av majoriteten men för en tid sedan började jag göra det till en vana och jag kan se fördelen idag när jag försöker förstå viktiga ord som karaktär.

Etik och moral 3.0

En modern och föränderlig värld kräver nya sätt att avgöra vad som är rätt och fel. Jag har en PDF-guide som hjälper dig utveckla en orubblig karaktär med fokus på personlig integritet, individuation och självmedvetenhet. Den är gratis. Ange din e-post nedan så skickar jag e-boken.

Vad är en bra karaktär?

Vad är egentligen en bra karaktär? Vad betyder det? Och hur vet du om någon har det? Låt oss försöka besvara dessa frågor.

Jag slog upp ordet karaktär i ordboken och hittade att definitionen var ”de mentala och moraliska egenskaper som utmärker en individ”.

I den svenska ordboken stod: ”En sammansättning egenskaper som utmärker, kännetecknar eller präglar en person. Särskilt beträffande personers handlande i moraliskt avseende. En svag, stark, god eller dålig karaktär. En person med karaktär är någon som är särskilt fast, konsekvent och självständig.

Det är särskilt intressant och man upptäcker ofta något viktigt när man undersöker ordets ursprung på andra språk. Jag lärde mig att karaktär kommer från grekiskans χαρακτήρ eller kharaktḗr som betyder en mejsel/huggjärn eller själva rörelsen av att gröpa ur en skulptur.

En mejsel är ett verktyg som används för att forma eller gröpa ur skulpturer av ett hårt material som t.ex. granit eller marmor.

Men vad spelar det för roll?

Jo, för du är skulpturen och du måste gröpa ur din personliga skulptur på samma sätt som en konstnär som skapar en staty. Din personliga skulptur är alltid där och allt som händer dig – bra eller dåligt – är en möjlighet att bygga vidare på din karaktär.

Goda och dåliga karaktärsdrag

Karaktär är något du har och något som du är. Karaktär är den du är när du gröpt ur och kommit förbi allt materialet som finns på ytan. Personer med karaktär är vanligtvis älskade av alla omkring dem men de gör det klart att deras första kärlek är för sanning, även om det gör ont.

Många blir också förvirrade av skillnaden mellan ”att ha god karaktär” och ”att vara en bra person”. Det finns definitivt en viss överlappning mellan dessa (många bra människor har också god karaktär) men i slutändan är de två olika saker.

Allt handlar om en människas grundläggande värderingar och deras motiv för att handla som de gör. I allmänhet har människor med god karaktär ofta egenskaper som integritet, ärlighet, mod, lojalitet och andra viktiga dygder som främjar gott beteende. Dessa karaktärsdrag definierar vem de är som människor och påverkar i hög grad de val de gör i deras liv.

Dessutom gör en person med god karaktär rätt eftersom de tror att det är rätt sak att göra. De agerar inte för att någon annan påverkar eller pressar dem att göra det och de gör inte något bara för att de vill se bra ut framför andra. De vidtar rätt åtgärder eftersom det är viktigt för dem att leva livet enligt sina personliga värderingar.

Hur du utvecklar en god karaktär

De flesta tror att de har goda personliga egenskaper och även om de kanske erkänner att det finns utrymme för förbättringar tror de generellt att de lever livet så bra som det går.

Men om du är intresserad av att utveckla din karaktär är det viktigt att förstå vilka egenskaper som är markörer av god karaktär och vilka egenskaper som är relaterade till varandra.

Generellt är de flesta överens om att värden som ärlighet, integritet, lojalitet och pålitlighet är goda karaktärsdrag. Men naturligtvis finns det många andra faktorer som vanligtvis förekommer vid sidan av dessa egenskaper såsom flit, lojalitet, ansvar, sanning och många fler.

När du sätter ett mål att ha ett visst karaktärsdrag kan du lättare utveckla det genom att bli mer medveten om dina handlingar och genom att arbeta för att integrera lämpligt beteende i ditt dagliga liv.

Vad du inte tänker göra

En god karaktär handlar också om att bestämma sig för vad man inte tänker göra.

  • Inte prata om någon bakom deras rygg
  • Aldrig svika någon och gynnas på deras bekostnad
  • Aldrig gnälla och klaga

Det handlar om att bestämma sig för vilka gränser man aldrig kommer kompromissa – no matter what.

Jag kommer aldrig skvallra på en kompis för att tjäna något på det. Att stå för sina principer innebär en hög integritet och mod. Det är något som bör utmärka en ledare till exempel.

Det handlar om karaktärsstyrkor som definierar ett föredöme. Det är därför viktigt att veta vad idealet är och vilka förebilderna var.

Optimistens trosbekännelse

Ett sätt att börja utveckla en god karaktär är att leva efter optimistens trosbekännelse.

Lova dig själv att..

Vara så stark att ingenting kan rubba din sinnesro.

Prata om hälsa, lycka och välgång med alla du träffar.

Få alla dina vänner att känna att de duger någonting till.

Se den ljusa sidan i allt och se till att din optimism förverkligas.

Tänka på det bästa, arbeta för det bästa och att endast vänta dig det bästa.

Vara precis lika entusiastisk över dina vänners framgång som över din egen.

Glömma misstag i det förflutna och energiskt gå vidare mot bättre prestationer i framtiden.

Alltid visa en glad uppsyn och le mot varje levande väsen du möter.

Ägna så mycket tid åt att bättra dig att du inte hinner kritisera andra.

Vara för säkert för oro, för upphöjd för vrede, för stark för rädsla och för lycklig för att hysa ängslan.

Har du karaktären att jobba på dig själv och vidareutveckla din karaktär?

Ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Etik och moral 3.0

En modern och ständigt föränderliga värld kräver nya sätt att avgöra vad som är rätt och fel. Jag har en PDF-guide som hjälper dig utveckla en orubblig karaktär med fokus på personlig integritet, individuation och självmedvetenhet. Den är gratis. Ange din e-post nedan så skickar jag e-boken.