Heisenberg

Motivation – hur du blir ditt bästa jag 2022

Om du ställer dig själv frågan: gjorde du allt du kunde under förra året för att leva upp till din sanna potential? Kanske måste du erkänna att du inte gjorde det. Sanningen är att de flesta inte jagar sina drömmar och mål längre, och att många känner att de fastnat i hamsterhjulet. Undersökningar som gjorts gällande motivation visar att endast 10% känner sig motiverade att gå till sina arbeten. De resterande 90% känner sig antingen omotiverade eller rent ut sagt olyckliga i sina yrken.

Kanske är du en av dem som känner att du går till ett jobb du inte gillar och spenderar åtta timmar om dagen med att göra saker som inte känns meningsfulla eller ger dig tillfredsställelse. Om du är olycklig nu kan du bara föreställa dig hur det kommer kännas om du är kvar på samma jobb och gör samma saker om fem år. Det är inte en trevlig tanke. Så trots att de flesta är rädda för att ta risker i livet och tänka stort, så är sanningen att du bör vara mer rädd för att vara kvar där du är om det gör dig olycklig. Det är inte en enkel sak att byta bana och börja göra det som känns meningsfullt, men du har en moralisk skyldighet att åtminstone försöka orientera ditt liv i rätt riktning.

Det här inlägget ska hjälpa dig hitta motivationen du behöver för att förändra ditt liv på riktigt. Då ska du se att år 2022 blir det bästa året i ditt liv!

Innehållsförteckning

Min bakgrund

Mitt liv var under en lång tid präglad av höga motivationer gällande framgång och pengar. Jag var oerhört driven och blev även belönad med flera olika former av kompensation, erkännande och status. Trots alla framgångar kändes det dock snart som att någonting saknades och belöningarna var inte längre tillräckliga för att motivera mig.

Från början var tanken med mitt jobb att kunna försörja mina sidoprojekt och egna affärsidéer, i vilka min huvudsakliga drivkraft föddes. Jag var enormt motiverad till att tjäna mycket pengar och bli en självständig individ som står på egna ben. När mina sidoprojekt inte gick som jag planerade tog dock mitt huvudsakliga arbetsliv över och jag blev ännu mer fokuserad på att tjäna pengar. Jag ville köpa en bostad, åka på resor, bli sambo och helt plötsligt levde jag mitt liv i hamsterhjulet trots allt.

Jag lyckades tjäna min första miljon innan jag fyllde 25 år och pengarna fortsatte flöda in i verksamheten. Dessutom hade jag andra förmåner som exempelvis frihet i arbetet och duktiga och inspirerande kollegor. Men trots det och alla framgångar så sjönk min motivation för att gå till jobbet för var dag som gick. Det kändes nästan som att allt dalade ju mer min karriär utvecklades och ju mer min lön ökade.

Hur du hittar ny motivation [2022]

Känns det som din utveckling nått en platå? Jag har en PDF-guide som hjälper dig hitta din inre motivation och känna en större tillfredsställelse mellan jobb och privatliv. Den är gratis. Ange din e-post nedan så skickar jag e-boken.

Vad är motivation?

Motivation är ett ord som används flitigt i många olika sammanhang, men som få vet den faktiska betydelsen av. Definitionen av motivation är dock, kort sagt, den process som väcker, formar och riktar beteenden mot olika mål. Det är motivationen som får dig att agera och ta tag i saker, oavsett om det handlar om att ta ett glas vatten för att släcka törsten eller att läsa en bok för att samla kunskap.

I vardagligt bruk används termen ”motivation” ofta för att beskriva varför en person gör något. Termen låter då nästan som ett redskap du behöver för att kunna göra tuffa saker. Faktum är dock att det rör sig om mer än så. Motivationen är drivkraften bakom mänskliga handlingar, vare sig de handlingarna kräver mycket energi eller inte. Motivationen sträcker sig därför längre än att hjälp dig att beta av din ”att-göra lista”. Det är den inre processen som driver dig mot ett särskilt mål. Här ingår både stora och små sådana.

När du tappar din motivation

Från början hade jag som sagt oändligt med motivation inom mitt yrke. Jag tog alla uppdrag jag fick tag på och jobbade intensivt för att genomföra dem så bra och snabbt som möjligt. Mitt yrke prioriterade jag över allt annat och det gav mig en enorm frihet och nya lärdomar. Med tiden växte dock företaget och problemen blev då allt mer komplexa och utmanande. Det började då handla mer om vad andra tyckte än att mitt fokus var på mig själv.

Om du saknar motivation, precis som jag gjorde, kan det bero på en rad olika orsaker. Det kan exempelvis vara för att du valt fel mål eller för att du inte känner dig tillräckligt känslomässigt intresserad av ditt mål. Det kan även vara för att du inte definierat ditt mål tillräckligt noga eller för att du valt för tuffa delmål. Du kanske har börjat inse att slutmålet som en gång drev dig inte längre känns lika tilltalande eller viktigt. I de fallen är det både nyttigt och intressant att ta reda på vilka olika typer av motivationer som finns och varför de ibland sviker oss.

Verkligheten är att det finns många olika krafter som styr våra motivationer. Psykologer har även föreslagit olika teorier som behandlar motivationer, som exempelvis Maslows behovstrappa, och de kommer jag in på senare i inlägget. I följande avsnitt presenterar jag dock först i korthet vilka olika motivationer som är viktiga att känna till.

Vad är inre motivation?

Din inre motivation innefattar de handlingar du gör för att du faktiskt vill göra dem. Det innebär att handlingen, uppgiften eller aktiviteten på något sätt är meningsfull eller viktig för dig. Den motivationen kommer därför inifrån.

Det är den inre motivationen som driver dig till att göra saker när det inte finns någon morot eller piska överhuvudtaget. Det kan inkludera dina fritidsintressen, exempelvis. Inre motivation svarar på frågor som ”varför gör jag det här?” och ”hur vill jag leva mitt liv?”.

Inre motivationer är även önskningar om att söka efter nya erfarenheter och utmaningar samt att testa och analysera dina förmågor. Det handlar om att uppnå dina mål för sin egen vinnings skull, till exempel genom att lära dig någonting nytt. Så även om den inre motivationen tar längre tid att bygga och är svårare att framkalla, så har den också långvariga och positiva effekter på din prestation. Den betyder mest för din lycka och utveckling.

När det gäller ditt yrkesval är det viktigt att du lyssnar efter dina inre motivationer. Om du vill vara lycklig och motiverad på jobbet bör du välja ett yrke i vilket du blir styrd av den inre motivationen.

Vad är yttre motivation?

En yttre motivation kommer av att någon utomstående drivkraft styr dig framåt. De handlingarna gör du inte för att du vill det eller för din egen skull, utan för att du söker efter en belöning utifrån. Belöningen kan vara pengar, prestige, självförtroende, bekräftelse eller något annat som människor är i behov av. Den motivationen kommer därför utifrån.

Yttre motivationer kan dock även vara negativa, och då så kallade ”piskor”. Det kan handla om att vara rädd för att förlora jobbet eller att bråka med sin partner. Det grundar sig i ännu djupare rädslor som att inte vara trygg eller älskad. Yttre motivationer kan alltså mer konkret vara att exempelvis deklarera skatten för att på rätt sätt undvika att hamna i fängelse och för att få fortsätta arbeta.

Det är inte en handling du är sugen på att göra för din egen skull men som ändå är viktig. Det gynnar dig fortfarande, men på ett sätt som kommer från yttre aspekter snarare än ditt inre. De flesta använder yttre motivationer för att orka gå till jobbet, och trots att den kan fungera utmärkt på kort sikt så kommer den bara att hålla så länge du anser att de externa belöningarna är tillfredsställande nog. Det varar sällan en särskilt lång tid. Om du börjar tappa intresset för pengar och status, eller helt enkelt vänjer dig vid det du redan får, så försvinner motivationen.

inre och yttre motivation

Var kommer motivationen ifrån?

Ju mer du undersöker frågan om intern och extern motivation, desto mer kommer du att inse att mycket i livet händer på grund av yttre motivationer. I det ingår både externa belöningar och rädslor, eller så kallade morötter och piskor.

En stor del av varför det ser ut så beror på uppväxten. När vi var barn blev vi motiverade av vad andra människor sade åt oss att göra. Vi lyssnade på auktoriteter för att vi var beroende av dem och för att vi ville imponera på dem. Vi ville få deras bekräftelse och därmed större makt för att kunna bryta oss loss från rollen som underordnat barn.

Nu när vi är vuxna och söker bekräftelse från andra vuxna, så får vi inte alls samma givande resultat. Då gör det oss istället olyckliga. Tendensen att fokusera på yttre faktorer snarare än inre är källan till en stor del av våra interna motstånd, bristande fokus och dagliga frustrationer.

När du tjänat den första miljonen kanske du firar med dina vänner och beundrar bankkontot några dagar, men sedan försvinner spänningen. Det känns alltid bra att få yttre belöningar men tillfredsställelsen lägger sig alltför snabbt.

Det som inte lägger sig lika snabbt är de interna belöningarna som verkligen betyder något för dig. När du var liten och gjorde saker som absolut ingen tvingade dig att göra, som exempelvis pyssla, måla eller andra hobbies, fick du mer glädje än om du lyckades bra på ett prov. Detsamma gäller när du lär dig nya saker för din egen skull, kommer på nya affärsidéer som ska gynna dig, eller går din egen väg på andra sätt. Få människor vågar följa sina drömmar och inre motivationer, trots att undersökningar visar att vuxna individer i hög grad drivs av självständighet, skicklighet och syfte. Alla dessa drivkrafter kommer inifrån.

Maslows behovstrappa

Abraham Maslow är känd för sin banbrytande forskning om motivationsteori där han exempelvis utvecklade den så kallade ”Maslows behovstrappa”. Den visar att de lägre behoven, som exempelvis fysiska och psykologiska behov, måste vara tillfredsställda innan högre mål, som exempelvis tillväxt och självförverkligande, blir viktiga för individen.

De mänskliga behoven är rankade som följande:

 1. Basala behov: luft, mat, vatten, sex, sömn, med mera.
 2. Trygghet: hälsa, välmående, ekonomisk stabilitet, sysselsättning, med mera.
 3. Kärlek, gemenskap och samhörighet: kärlek, intimitet, vänskap, familj, samhörighet, med mera.
 4. Uppskattning: självkänsla, självförtroende, respekt med mera.
 5. Självförverkligande: kunskap, erfarenhet, framgång, med mera.

När dessa grundläggande mänskliga behov inte är uppfyllda får de oss att känna oss otillräckliga. Maslow kallar behoven i listan för ”brist-behov” och de drivs främst av externa motivationer, det vill säga yttre belöningar. Så för att vi ska kunna uppnå våra grundläggande mänskliga behov, söker vi efter aspekter utanför oss själva. Det innebär att de flesta av oss investerar en hel del tid och energi för att uppnå externa belöningar i ett försök att möta våra behov.

Maslow menar att ett skifte kan ske i vår utveckling när vi går från att söka efter yttre belöningar till inre belöningar. Han kallar det för ”tillväxt-motivation”. Det innebär att individen går från att fokusera på mänskliga, basala behov till tillväxt-behov, vilket också innefattar nummer fem i behovstrappan.

Självförverkligande

Maslow menar att skiftet till den inre motivationen är självförverkligande. Självförverkligande individer fokuserar mer av sin uppmärksamhet på att göra saker som stärker deras interna tillväxt och personliga tillfredsställelse än övriga individer. De drivs mindre av behoven eller förväntningarna som kommer från andra människor eller externa aspekter.

Tänk själv på all energi du lägger på att möta dina externa behov. Föreställ dig sedan vad du är kapabel till om du istället investerar all den energin på dig själv och ditt inre liv. Som ett resultat av en sådant skifte har personerna som uppnått självförverkligande mer unika erfarenheter eller jobbar med ett bättre flow och en större motivation. De kreativa och effektiva tillstånden blir vanligare när vi gör något för oss själva och följer vår inre motivation i jämförelse med när vi försöker möta våra behov eller få bekräftelse från andra och följer yttre motivationer.

Hur hittar du inre motivation?

Det finns många tips och teorier för hur du på bästa sätt hittar inre motivation. Två viktiga ingredienser för att bygga motivationen inifrån är dock självbestämmande, vilket innefattar friheten att du får agera som du vill, samt en känsla för kompetens, vilket innebär att du lärt dig något nytt och blivit en bättre person.

Det är såklart svårt att lära ut ett sätt att hitta inre motivation men det handlar främst om att ta ett steg tillbaka och fundera över ditt arbetsförhållande. Har du ett arbete som på mångt och mycket bygger på självbestämmande och frihet? Kan du komma och gå som du vill till din arbetsplats? Kan du ta semester om motivationen har dalat eller om du behöver vila upp dig?

Det är även viktigt med frågor som rör din framtida situation. Vad skulle du välja att jobba med om du var tvungen att göra det för alltid? Finns det ett jobb som du tror skulle kunna gynna din utveckling, kompetens lycka och frihet tills dess att du är gammal och grå? När du väl är gammal, tror du då att du kommer att se tillbaka på ditt nuvarande liv med glädje eller sorg? Även om det är svåra fråga att besvara så finns det definitivt svar om du lyssnar på din inre röst.

Den inre motivationen kan du dessutom hitta genom att sätta upp och följa rätt mål och verkligen känna att det finns nya saker att lära dig varje dag. Ingen kan ju slå i taket för den personliga utvecklingen, då den är ständig och omöjligt att färdigställa. Så ta din tid och försök hela tiden hitta nya drömmar, mål, förhoppningar och lärdomar.

Tips för att komma igång och bli motiverad

Det är helt naturligt att uppleva både upp och nedgångar i motivationen. Ibland känner du dig kanske glad, pigg och driven att uppnå ett mål. Andra gånger kanske du känner dig ledsen, hopplös eller osäker på vad du vill samt hur du ska uppnå det. Det kan bero en hel del på dina övriga känslor och hur väl du tagit hand om dig själv. Det kan även bero på andra aspekter som är svåra att identifiera och inte minst förklara.

Många människor väntar på att motivationen ska hitta tillbaka till dem, men det kan ta lång tid. För vissa, som inte varit motiverade på länge, kan det till och med verka omöjligt. Lyckligtvis nog finns det dock några enkla steg du kan vidta för att proaktivt bli motiverad på egen hand.

En lista på saker du kan göra

 1. Fundera på vilka mål du har. Justera målen så att de fokuserar på saker som verkligen betyder något för dig. Var även tydlig med dina målsättningar så att de inspirerar dig och är uppnåeliga. Var dock varsam så att du inte sätter upp mål som uppstått på grund av yttre faktorer.
 2. Jobba med något meningsfullt. Se över dina värderingar och fundera på om du jobbar med saker du tycker är viktigt. Om du jobbar med något du inte anser givande eller som går emot saker du värderar högt, kan det förklara varför motivationen sjunkit.
 3. Öka din frihet. Det är inte sällan en dipp i motivationen beror på att din självständighet minskat och att du känner dig fast. I Daniel Pinks bok Drive visar han att friheten i givande arbeten leder till ökad motivation, kreativitet och produktivitet.
 4. Ändra din attityd. Det är otroligt svårt att känna en inre drivkraft om du alltid är på dåligt humör eller känner dig olycklig. Innan du försöker hitta sätt att motivera dig på, ta hand om dig själv och hantera dina negativa känslor. Det kan exempelvis vara genom att lära dig meditera, unna dig något, resa bort, röra på dig eller umgås med närstående.
 5. Hitta ett syfte eller ett ”Ikigai”. Fråga dig vad du har för anledning att stiga upp på morgonen och varför just du är betydande. Sikta inte efter en generell lycka utan hitta specifika saker du anser är meningsfulla och givande.
 6. Våga misslyckas. För att bli motiverad inifrån måste du först inse att det är okej att misslyckas. Inget är enkelt men du behöver ta initiativ som förändrar ditt liv till det bättre. Lev ett liv med så lite lidande som möjligt och var inte rädd för att möta hinder på vägen.

Slutsatser om inre och yttre motivation som du kan ta med dig under år 2022

Alla vill utvecklas och bli eller må bättre än de för tillfället gör. Du är inte ensam i att ha tappat motivationen och känner dig fast i ett ständigt snurrande hamsterhjul. Det kan vara i alla möjliga delar av livet, som exempelvis i dina relationer eller i dina fritidsintressen. Men för de flesta handlar det främst om yrkesvalet och om arbetsplatsen.

Det är på jobbet du oftast påverkas av yttre faktorer, och det är där du har möjligheten att skapa förändring. Där kan du skifta från att följa den yttre motivationen till den inre. Du kan exempelvis nöja dig med en nuvarande lön och istället förhandla om mer frihet. Eller också kan du förändra din inställning till dina arbetsuppgifter och på så sätt hitta ett helt nytt syfte. Du kan även söka ett nytt jobb som ger dig nya möjligheter. På så sätt får du chansen att sätta nya mål och ambitioner som får dig högre upp i Maslows behovstrappa. Målet är att bli självförverkligande.

Det viktigaste jag vill att du tar med dig från detta inlägg är vad de inre och yttre motivationerna kännetecknar. Var medveten om hur och varför du blir motiverad av olika aspekter, och följ sedan motivationen med varsamhet. Försök identifiera inre motivationer och följ dem så gott du kan.

Efter att ha läst detta inlägg hoppas jag även att du fått idéer på hur du kan förändra din situation. Det gäller i samtliga punkter i ovanstående lista. Jag hoppas också att du fått nya insikter och lärdomar, och att du med dem kan bli lyckligare. God fortsättning samtliga läsare!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Hur du hittar ny motivation [2022]

Känns det som din utveckling nått en platå? Jag har en PDF-guide som hjälper dig hitta din inre motivation och känna en större tillfredsställelse mellan jobb och privatliv. Den är gratis. Ange din e-post nedan så skickar jag e-boken.