fbpx

INFJ Personlighet: Den mest ovanliga personlighetstypen

Vad är INFJ-personlighet? Vad innebär det och vilka är de vanligaste karaktärsdragen hos personer med denna personlighetstyp? Det ska vi djupdyka i och kolla närmare på idag. Vi går igenom styrkor och svagheter, kända personer med denna personlighetstyp och mycket mer. Välkommen att lära dig mer om världens ovanligaste personlighetstyp!

För en vecka sedan snubblade jag över ett personlighetstest online. Testet hette MBTI. Förkortningen står för Myer Briggs Type Indicator, på svenska kallat Myers Briggs testet. Under 1940-talet tog två amerikanska psykologer, Isabel Briggs Myers och hennes mamma Katharine Briggs, fram testet. Testet bygger i sin tur på den schweiziske psykiatern Carl Gustav Jungs teorier om olika psykologiska typer och varianter.

När jag gått igenom alla frågor fick jag till slut ett resultat. Det visade sig att jag har en så kallad INFJ-personlighet. Vad det var visste jag inte, men jag läst på och tänkte dela med mig det jag har lärt mig. Men varför vill du veta vilken personlighetstyp du är, kanske du undrar? Jo, det kan nämligen säga en del om såväl styrkor och svagheter som mål och ambitioner.

Självklart tar jag resultatet med en nypa salt. Jag ser det mest som en rolig grej att lära sig mer om mina karaktärsdrag utifrån vad det psykologiska testet visar.

Innehållsförteckning

Olika personlighetstyper

Under flera hundra år har forskare, psykologer och allmänt intresserade försökt dela in och kategorisera personligheter. Tanken har länge varit att detta ska hjälpa till att förutspå vissa skeenden och beteenden och på så sätt kunna förbereda och förstå detta på ett bättre sätt. Även om det fortfarande finns luckor i forskningen har utvecklingen gått framåt. Se bara att jag kunde genomföra ett test online och få fram all möjlig information.

En av de vanligaste modellerna finns tillgänglig via 16 Personalities. Här hittar du information hur människor som besitter en viss personlighetstyp förväntas agera eller bete sig i olika situationer. Även om vi därmed kan beskriva, förutspå och göra kvalificerade gissningar gäller det endast generaliserade idéer – inget konkret facit det vill säga. Snarare ämnar informationen och uppdelningen mellan personlighetstyper att inspirera till personlig utveckling. Detta genom att ge dig en fingervisning om varför du är på ett visst sätt och hur du kan optimera dina tankar.

Personliga värderingar 2.0

Jag har en E-bok som förklarar hur värderingar fungerar på riktigt och hur du tar fram dina egna (med hjälp av dygder). Den är gratis. Klicka på knappen nedan så skickar jag e-boken.

INFJ personlighet

Vad betyder då mitt testsvar INFJ och vad står det för?

Bokstäverna i INFJ står för olika specifika egenskapers vars olika kombinationer formar olika typer av personligheter.

I = Introvert

N = Intuitive

F = Feelings

J = Judging

Personlighetstypen kallar vi, baserat på dessa distinkta egenskaper, för rådgivare eller i vardagligt tal ’advokater’. Jag kommer för enkelhetens skull hänvisa till personlighetstypen som rådgivare framöver.

“Advokat” personlighet (INFJ)

Denna personlighetstyp är en de mest ovanliga i världen då drygt 1 procent av världens befolkning beräknas ha den. Ofta blir personer med INFJ-personlighet beskrivna som att ha en medfödd känsla för idealism och moral och besitter även en stark handlingskraft. Detta i kombination innebär att de har en stor möjlighet att påverka världen – snarare än att förbli drömmare. Det är just handlingskraften som utmärker rådgivare. Känslan av att jobba för en bättre värld är just varför INFJ-personligheter ibland kallas ’advokater’.

Med en stark beslutsamhet – nästintill envishet – ger de ofta inte upp sina kamper och jobbar helst av alltför en global vinning snarare än personlig. Denna förmåga, att ta tag i saker de uppfattar som orättvist, innebär att deras största mål i livet handlar om att skapa balans och rättvisa. Genom att kanalisera sin kreativitet, fantasi, övertygelse och finkänslighet uppfyller de också ofta sina mål. Med grund i detta kommer det kanske inte som en chock att idéer om jämlikhet och karma är något som tilltalat rådgivare. För dem finns det nämligen ingenting mer världen behöver än kärlek och medkänsla.

Personlighet med talang för kommunikation

Med rådgivarens unika kombination av egenskaper är de duktiga relationsbyggare. Genom värme, medmänsklighet och nyfikenhet väcker de allt som oftast positiva känslor hos sina medmänniskor vilket gör att de lätt kan få med sig andra på vägen för att uppfylla sina mål.

Däremot kan den sociala aspekten av relationerna bidra till utmattning för rådgivaren vilket gör det viktigt att uppnå en balans mellan arbetsliv, relationsbyggande och privatliv. En vanlig fallgrop för personer med INFJ-personlighet är att de sällan prioriterar sig själva – utan styrs snarare av sina mål och ambitioner om att göra världen bättre för andra. Detta bidrar alltför ofta till stress och utbrändhet.

Även om passionen för deras individuella mål ligger bakom deras högpresterande personlighet kan detta även vara en av de största bovarna när det kommer till konflikter och kritik. Ifrågasättande av den här personlighetstypen leder högst troligt till att de ifrågasätter sig själva, sin självbild och självkänsla. De har nämligen svårt att acceptera kritik och oliktänkande och tar ofta detta som ett personligt angrepp.

Kända INFJ-personligheter

Flera kända personer tillhör denna personlighetsgrupp. Några av dem är fredsmäklare och förändringsbenägna som Martin Luther King, Mahatma Gandhi och Nelson Mandela. Medan andra är mer karismatiska och kulturella som John Lennon, Vincent van Gogh och Oprah Winfrey. Detta om något visar på att även om de har en gemensam personlighetstyp är de skilda personer med olika sätt att vara och betrakta världen.

 • Martin Luther King
 • Mahatma Gandhi
 • Mother Theresa
 • Carl Jung
 • Plato
 • Leo Tolstoy
 • Al Pacino
 • Johnny Depp
 • Heath Ledger
 • Kurt Cobain
 • William Shakespeare

INFJ: styrkor och svagheter

Vilka är då de särpräglade styrkorna och svagheterna som personer med INFJ-personlighet har? Nedan listar jag först generella styrkor och sedan svagheter. Kom dock ihåg att detta endast är generaliserade bilder av vad personlighetstypen eventuellt besitter för styrkor och svagheter.

Orättvisor är det som präglar världen. Det ultimata målet? Att minska dem. Det finns få andra personligheter som är lika bra lämpade för att ta sig an detta ändamål än just rådgivaren. Genom att skapa en rörelse för att kämpa mot orättvisor, oavsett hur stor eller liten den är. De behöver bara komma ihåg att medan de är upptagna med att lösa världsproblem får de inte glömma bort att värna om sig själva.

Styrkor

Kreativa: INFJ-personligheter tycker om att hitta den perfekta lösningen för de människor de bryr sig om. För att göra detta använder de sin levande fantasi och sin starka medkänsla. Detta kan göra dem till utmärkta rådgivare och coacher.

Insiktsfulla: Strävar vanligtvis efter att hålla sig undan det ytliga och gå till botten med saker. Detta kan ge dem en nästan otrolig förmåga att förstå människors sanna motiv, känslor och behov

Principfasta: Människor med den här personlighetstypen tenderar att ha djupt hållna övertygelser som ofta lyser igenom när de engagerar sig i sina hjärtefrågor. De kan vara övertygande och inspirerande kommunikatörer med sin idealism som kan övertala även de största skeptikerna.

Passionerade: Med ett ideal att fullfölja sina mål och ambitioner nöjer de sig sällan med ”tillräckligt bra”. De besitter ofta en vilja att rubba status quo – något som alla inte uppskattar. Med detta sagt är advokaternas passion för sin valda sak en viktig aspekt av deras personlighet.

Filantropiska: Att optimera sina styrkor för att förbättra livet för ’the greater good’ är ett vanligt mål för personlighetstypen – men det får inte ske på andras bekostnad. De tenderar att tänka på hur deras handlingar påverkar andra och deras mål är att bete sig på ett sätt som hjälper människorna omkring dem och gör världen till en bättre plats.

Svagheter

Känsliga för kritik: När någon ifrågasätter deras principer eller värderingar kan de reagera starkt. Människor med denna personlighetstyp kan bli defensiva inför kritik och konflikter.

Motvilliga att öppna sig: Värdesätter ärlighet – men är gärna privata. De kan ha svårt att öppna sig och vara sårbara för sina kamper. Det kan bero på att de tror att de behöver lösa sina problem på egen hand utan att belasta andra. När dessa personer inte ber om hjälp kan de av misstag hålla sig tillbaka vilket kan leda till att de oavsiktligt skapar distans i sina olika relationer.

Perfektionister: Denna personlighetstyp definieras av idealism. Även om detta är en underbar egenskap på många sätt så är det inte alltid möjligt med en ideal situation. Ofta kan personer med INFJ-personlighet fokusera mycket på att leta fel som gör att de ständigt är på jakt på någonting bättre.

Undviker det vanliga: Tenderar att motiveras av en känsla av att ha ett större syfte i livet. De kan anse det som tråkigt eller onödigt att bryta sina stora visioner i små, hanterbara steg. Men de kan förbereda sig för frustration om de inte förvandlar sina drömmar till vardagliga rutiner och nedskrivna to-do listor.

Benägenhet för utbrändhet: Perfektionismen kan innebära få möjligheter att koppla av. Människor med den här personlighetstypen kan lätt bli utmattade om de inte upprättar en balans mellan sitt driv att hjälp andra och att ta hand om sig själva.

INFJ styrkor och svagheter

Personlig utveckling

När vi nu har kollat på styrkor och svagheter som ofta karaktäriserar rådgivare går vi vidare till vad rådgivare kan göra för att boosta sin personliga utveckling och optimera de personlighetstypiska egenskaperna.

Tänk inifrån och ut

Även om det ovan nämnda kan leda tankarna till en person med stort kontrollbehov kan du kanske förvånas över att rådgivare till mångt och mycket är högst spirituella. De investerar nämligen mycket av sin tid till personlig utveckling genom att ständigt arbeta för att förbättra sig själva. Detta kan för vissa med personlighetstypen innebära att det börjar likna en spirituell handling.

Med ett klar och övertygande självbild vet rådgivarna vem dom är, vad de tycker och vad de står för – något som innebär att vad de utvecklar inåt är något som speglas utanpå. Genom att må bra och vara säkra på sig själva och sina övertygelser kan rådgivaren generera detta utåt i sina beteenden och agerande.

Personer med denna personlighetstyp växer genom att vårda sin integritet och definiera sig själva. De söker ordning och reda i universum och ser sig själva som ledare för den saken. Detta gör att de ofta kan uppfatta världen omkring sig som en besvikelse eftersom den sällan uppfyller de krav och ambitioner de själva har på världen. Eftersom världen har svårt för att uppnå alla kriterier hos rådgivaren måste denne acceptera brister – både hos sig själv och andra – för att inte låta besvikelsen över verkligheten ta över helt.

Hitta ett syfte

Om det inte har framkommit tydligt nog än så är syften, mål och ambitioner viktiga komponenter i rådgivarens liv. De behöver det för att nå en form av självuppfyllelse.

Jag kommer nedanför gå igenom vad som motiverar denna personlighetstyp att växa, strategier de kan följa och perspektiv de kan behöver uppfylla.

De kan hitta motivation från fem nära relaterade komponenter av deras personligheter:

 • Självkänsla talar till rådgivarens känsla av och uppfattning om sitt självvärde.
 • Självrespekt talar till hur mycket de uppskattar och gillar sig själv.
 • Självförtroende talar till energikällan som rör dem framåt i livet – det vill säga vetskapen om att de kan och gör nytta.
 • Självutveckling är vägen de tar för att utveckla sig själva och växa.
 • Självansvar är deras förmåga att ta ansvar för deras beslut och resultatet av dessa beslut.

Självkänsla

I grund och botten handlar självkänsla om det egna uppskattade självvärdet. Hur högt värderar du dig själv egentligen?

Personer med INFJ-personlighet får sin känsla av värde genom de aktioner och skeenden de skapar för andra. Som nämnt tidigare har många rådgivare en nära koppling till en mer spirituell sida – något som innebär att de i sina filantropiska uppdrag och projekt gärna vill skapa ett starkt band till syftet. För att känna att de har uppnått ett syfte måste rådgivaren ges utlopp för att utöva såväl empati som kreativitet – det är i dessa omständigheter de presterar och mår som bäst.

Om en rådgivare inte får denna möjlighet kan det leda till en lägre självkänsla som i sin tur kan leda till överkompensation. I rådgivarens fall yttrar detta sig främst genom att de försöker hjälpa andra i största möjliga mån – oavsett om det är efterfrågat eller inte – och ger ingen tid för sig själva innan deras självkänsla är återställd. För att undvika dessa situationer måste rådgivaren planera sin tid för att både rymma filantropiska uppdrag och välbehövlig återhämtning.

Harmoni är god ordning

Harmoni innebär för rådgivaren att allt är i en god ordning – det vill säga organiserat på ett sätt som skapar rättvisa och respekt. Medan andra betraktar harmoni som att följa regler, ser rådgivare det som ett effektivt sätt att relatera till varandra. När rådgivaren får gå in i sådana roller stärks och bekräftas nämligen deras egna värde.

Rådgivarens benägenhet att skapa rättvisa kan leda till konflikter i mötet med oliktänkande. På grund av deras principfasta tankesätt kan rådgivare ha svårt att hitta lösningar som innebär att kompromissa. Även detta speglar deras ultimata mål och dedikation till deras större syfte.

Ofta ser rådgivare på saker eller handlingar som rätt eller fel – ett relativt svartvitt angreppssätt som kan leda till konflikter med eller kritik från oliktänkande. Om rådgivarens självkänsla ökar när de skapar harmoni, kan störande moment starta en nedåtgående spiral av självförakt. Både bitterhet och en känsla av att bli utnyttjad kan uppstå. I det fall konflikter uppkommer från ett skadat ego, eller om något syfte saknas, kan det krävas introspektiva åtgärder. För att bli medveten om allt du säger till dig själv är ett första steg. Jag själv använder mig av meditation för att bli mer effektiv i mina egna tankar.

Självrespekt

Självrespekten – det vill säga när de respekterar sig själva som mest – är när rådgivaren står upp mot orättvisor. För att respektera sig själva behöver de nämligen se sig själva som en medmänsklig kraft i världen. För vissa kan självrespekt komma från ett liv med goda gärningar – men för rådgivare behövs en än större känsla av att ha bidragit. Oavsett medvetet eller omedvetet leder detta ofta till någon form av mission. Det kan handla allt ifrån att hjälpa barn med självkänslan eller att kämpa emot världshunger.

När de tappar självrespekt kan de försöka lyfta upp vad de gillar med sig själva, genom att tro att de vet vad som är bäst för andra. De kan sluta låta andra be dem om råd och istället insistera på att hjälpa andra – oavsett om de vill eller inte.

Frustration över fel och brister

Som tidigare nämnt är personer som besitter denna personlighetstyp ofta klassade som perfektionister. Detta kan innebära en större risk för att se på sig själva och omvärlden med oerhört kritiska ögon.

Det är nämligen så att om de faller offer för att vara perfekt kan de vara kritiska såväl mot sig själva som andra. När dessa tendenser tar över kan stress, frustration och besvikelse leda till känslosamma uttryck. Även om de kan vara visionärer och inspirerande ledare, så överlever inte alltid deras rättvisa och principer kontakten med verkligheten. Det är viktigt att inse att världen ofta inte uppfyller deras idealistiska mål och krav.

De har höga förväntningar på samhället och dem själva. Att fokusera på saker de inte lyckats med och behov de inte lyckats tillfredsställa, både personligt och på en global skala, kan bidra till depression. Genom att ändra sina förväntningar kan självrespekten återfås. När någonting inte går som planerat kan de balansera självrespekten genom att säga till sig själva ”det här har inte lyckats… än”.

Självförtroende och sanning

Personlighetstypens självförtroende kommer från känslan att de hänger samman med deras sanna jag. De ogillar saker som de anser som oäkta, och de strävar alltid efter att vara så äkta som möjligt.

Endast när de kan handla i enlighet med deras sanning kan de handla med en känsla av säkerhet. När de vet att de agerar i enlighet med deras värderingar så är de självsäkra: något som i sin tur framkallar äkthet och passion. När deras självförtroende är starkt handlar de mer genom uppfyllande eller deras mission.

Personer med INFJ-personlighet som tappar sitt självförtroende, kan komma att överkompensera genom att försöka för mycket. De kan på så sätt agera på ett sätt där de inte är sig själva. Självförtroende kommer inifrån men människor befäster och bekräftar det med sina utvändiga framgångar.

Detta skapar en intern cykel för dem: att börja utifrån är fel sätt för självförtroende som de upplever det. Att lära sig att lita på sina principer och leva efter dem oavsett brister från övriga, kan vara ett viktigt steg att återstå självförtroende. De får självförtroende genom att möta livet med integritet som reflekterar deras värderingar och principer. De lägger ofta mycket tid på att lista sina värderingar och dygder.

Lita på dina principer

Apropå principer så skapar personer med denna personlighetstyp ofta en tanke om huruvida något är rätt eller fel (som nämnts tidigare). Denna uppfattning verkar ofta som vägledande för personens beslut som innebär att deras integritet och självförtroende växer.

Eftersom de identifierar sig med sina ideal kan kritik vara svårt att ta emot och ofta känna som en personlig attack. Detta kan leda till att de lägger mer energi än nödvändigt på kritiken och stänger inne sina känslor bakom en defensiv fasad.

Genom att försöka se på kritiken som något opersonligt – det vill säga inte som en personlig attack – kan de upptäcka att kritik ofta leder till lärdomar och utveckling. Att acceptera kritik utan att mäta det mot deras kärnvärden och vad som är vettigt för dem fungerar inte för dem. Att vara ärliga mot sig själva är det enda sättet de kan komma framåt med självförtroende.

Självutveckling

Just när det kommer till självutveckling, är det en livslång väg mot positiv förändring. Även om resan kan inträffa naturligt kan en mer aktiv roll inom personlig utveckling ibland vara nödvändig för att upptäcka ens identitet och syfte.

Tillväxt som livets mening

INFJ-personligheter söker alltid efter ett sätt att växa och lära. Genom att definiera sig själva av deras resor på intima sätt och deras instinkt strävar de efter förbättring.

Deras favoritväg för självutveckling är troligtvis individuell. De ger hellre stöd till andra än att själva få stöd från andra. INFJ-personligheter delar därför ofta upp sin utveckling i två kategorier. Å ena sidan genom individuella aktiviteter såsom meditation, läsa, promenader i naturen, lyssna på ljudböcker, podcasts eller inspirerande tal. Å andra sidan genom arbete, relationer och sociala insatser. Båda bidrar till utveckling men är tydligt åtskilda.

Även om en genuin tillväxt är en bra sak, kan ett överdrivet fokus leda till diverse fallgropar. De behöver komma ihåg att balansera ambitionen med att njuta av vägen till målet. Annars kan det kännas som att lyckan alltid är ett steg bort. Tillfällen att fokusera på sig själv är viktiga för sin utveckling och alla behöver dem. Det är genom kontinuerlig belöning av sina framsteg som leder till att de hittar mening och utvecklas.

Gräva djupt

Självutveckling går bortom självförbättring och det som lärs ut i olika självhjälpsböcker. Även om personer med den här personlighetstypen kan tycka om att tänka på framgångar i företagande eller bli populära, så flirtar de bara med sådana ytliga överväganden. De ser inte utveckling som linjär bana från A till B. Istället är deras fokus dynamiskt och handlar om att hitta sig själv. Utvecklingen handlar om att organisera sina liv på sätt som både vårdar såväl deras psykologiska hälsa som sociala liv.

Även om personer med denna personlighetstyp inte alltid har alla svar har de ofta en vision om deras framtida liv. Både privat och karriärmässigt. Det är däremot viktigt att inte låta drömmarna förbli just drömmar, utan att använda deras förmåga att ta tag i saker för att förverkliga drömmarna. Det finns nämligen ingen snabb lösning – det är hårt arbete som gäller. På samma sätt behöver de kunna vara säkra på att deras stora idéer och djupa tankar inte distraherar dem från andra delar av livet – återigen är balansen viktig för att denna personlighetstyp ska må bra.

Självansvar

Ansvar är en kombination av handling och tillskrivning för den åtgärden. De personer som tar eget ansvar agerar efter de värderingar som används för att uppnå deras mål. Tillskrivning handlar om att de tar fullt ansvar eller skuld för resultatet av sina handlingar.

Moraliskt oberoende

Personer med denna personlighet, vilka inte känner stort ansvar kan så småningom ge upp. De kan känna sig hjälplösa om de kämpar utan framgång och föredrar en moralisk plan över en omoralisk. Oavsett kan denna personlighetstyp röra sig i gråzoner, men gör endast detta först efter noggrant övervägande. Moraliska val är nämligen inte enkla – men de behöver bli gjorda. De är ofta framgångsrikt ansvariga om de kör en handling genom sitt etiska filter innan, under och efter att beslutet tas.

Prioritera personlig utveckling

Genom att ta mycket ansvar för genomförande och organisation, kan rådgivaren blomma ut. Detta kräver prioritering av stora och små projekt för att individuella förväntningar och mål ska kunna uppfyllas. Det är även när de är som bäst organiserade och har hittat en fungerande balans som de kan prestera som bäst. Då kan de nämligen notera kopplingar som går andra människor förbi. Det innebär med andra ord att rådgivaren har en möjlighet att planera och utveckla bättre strategier än många andra – något som gör att de lämpar sig som ledare och chefer.

Dessa personer har normalt sett ett starkt fokus, men när de känner sig i underläge kan de hitta för mycket bekvämligheter i sina fantasier, där de känner sig hemma. Vilket leder till att de kan tappa sitt fokus på sina mål och förhoppningar.

Sammanfattning

Det är svårt att beskriva personlig utveckling av rådgivare utan att nämna spiritualitet. Många definierar spiritualitet som en individ som är övertygad om att de är en del av någonting som är större än dem själva. Även de som saknar någon formell spirituell eller religiös tillhörighet utforskar de ofta idéer som är större än dem själva.

De personer med denna personlighetstyp som håller sig till sina styrkor, finner att tillväxt är mer sannolik att inträffa när de letar efter sätt att vara ärliga mot sig själva. Att förstå sin moraliska grund och agera på sätt som hedrar dem kommer skapa uppfyllande syften för dem. Att låta integriteten styra är viktigt, men kan också vara skadligt. Låt därför andras kritik eller feedback vara just det: något du kan ta lärdom av snarare än att låta det skada ditt självförtroende eller självbild. Något vi alla kan ha nytta av, är att skilja på våra prestationer och vårt egna värde. Det är först då vi kan upptäcka nya vägar mot meningsfull utveckling – både på det personliga planet men även i samhället.

Jag får avsluta det här inlägget med ett tal från världens mest talangfulle INFJ-personlighet.

2 svar

 1. Känner igen mej. Så skulle jag också ha reagerat i motsvarande situation. Strålande Al Pacino!

 2. Som INFJ-typ skulle jag reagera på samma sätt i en lIknande situation. Strålande, Al Pacino!

  PS. Var inte säker på om mitt tidigare svar lyckades. Det försvann så snabbt.

Personliga värderingar 2.0

Jag har en E-bok som förklarar hur värderingar fungerar på riktigt och hur du tar fram dina egna (med hjälp av dygder). Den är gratis. Ange din e-post nedan så skickar jag e-boken.