fbpx

Ikigai: Hemligheten till ett meningsfullt liv

Jag har av någon anledning känt ett visst tomrum den senaste tiden. Även om jag är nöjd med allt som händer i livet så känns det som om någonting saknas. Detta har en påverkan på min inställning, arbetsvilja och välmående. För mig är det oerhört viktigt att kunna känna en mening i allt jag gör.

Därför kan det vara nyttigt att emellanåt fråga sig själv om man lägger sin tid på rätt saker? För att besvara frågan behöver man hitta sitt varför, eller sin mening med livet, och känna en högre motivation, en större drivkraft. Jag vill dela med mig av min resa mot min mening, och jag hoppas att jag inspirerar dig att också starta din inre resa också.

Innehållsförteckning

Mitt tidigare syfte eller varför

Så länge jag kan minnas har jag velat bli en entreprenör eller egenföretagare. Den största anledningen har varit att jag känt mig ekonomiskt begränsad, samtidigt som jag inte har fullständig kontroll över mitt liv på ett vanligt jobb. Därför har jag alltid siktat på att bli ekonomiskt oberoende och egenföretagare. Du kan läsa mer om min historia här.

Min mening eller ”varför” var alltså rätt tydligt ända från början. Jag hade en otrolig motivation att uppnå mitt mål att bli egenföretagare och ekonomiskt oberoende. Sedan verkade det mer intressant att bli egenföretagare än att vara anställd, och att lära mig mer om entreprenörskap tyckte jag också lät mycket mer intressant än att vara exempelvis revisor. Förhoppningsvis skulle detta enorma driv leda till någonting positivt och lönsamt för mig.

Då fortsatte jag att jobba med mina affärsidéer som tyvärr väldigt få i min närhet trodde på. De valde istället att gå den traditionella vägen med att söka jobb, köpa lägenheter och bli sambos. Jag kände att jag hellre valde att prioritera mina mål och min självständighet innan jag valde att gå vidare i livet. En större frihet lockade mig, och möjligheten att tjäna mer pengar än vad som ingick i deras ambitioner.

Personliga värderingar 2.0

Jag har en E-bok som förklarar hur värderingar fungerar på riktigt och hur du tar fram dina egna (med hjälp av dygder). Den är gratis. Klicka på knappen nedan så skickar jag e-boken.

Uppnå mina mål

Jag har lyckats med att uppnå mina mål och har sannolikt överträffat allas förväntningar med råge. Det hela är en fråga om karaktär, och jag valde att ta saker i en lite annorlunda ordning. Idag har jag bil, lägenhet och sambo precis som alla mina kompisar hade från början. Den enda skillnaden är att jag är min egen chef (med större frihet) och tjänar mer pengar (och har större ekonomisk frihet).

Men trots en stor framgång (i traditionell bemärkelse) känner jag att något saknas. Jag hade en gång i tiden ett tydligt varför, som jag känner har blivit uppfyllt (att uppnå självständighet). Nu har jag jobbat på samma arbetsplats i snart tio år, och även om saker ständigt utvecklar sig, så känner jag mig inte 100% nöjd.

Därför behöver jag ställa mig frågan varför jag gör det jag gör. Dessutom behöver jag noggrant fundera över hur jag kan göra mitt liv och syfte bättre och mer meningsfullt i min nuvarande livssituation. Det är väldigt viktigt för mig att verkligen känna en mening med allt jag gör. Vad har jag för ”varför?” Vilket högre syfte finns med det jag gör?

Vet du varför du gör vad du gör?

Till att börja med tar vi alla ett beslut varje dag hur vi vill visa upp oss i världen. Vi tar beslut om hur vi vill visa oss i jobbet, företaget och livet. Det finns dock endast ett fåtal som gör det av en tydlig anledning. Det är personer som har saker som driver dem (som till exempel jag och min starka frihetslängtan) och en tro som inspirerar dem att kliva upp ur sängen på morgonen. Dessutom vill de utmana och hjälpa människor att göra det som är viktigt och visa hur man kan nå sin fulla potential. För dessa personer är framgång inte pengar, utan det är att uppfylla sitt syfte. Individerna drivs av ett högre syfte och är medvetna om sina värderingar och dygder.

Dessutom växer dessa personer, ökar sin kompetens och älskar sina liv. De tar bättre beslut om var de ska jobba och vad de ska arbeta med, för de vet varför de gör det. Det är ju inte fel, vill du ha ett mer betydelsefullt liv bör du göra saker som du älskar och inte bara saker som du är bra på.

Att arbeta med sin passion varje dag är mycket bättre än att arbeta för en viss peng. Men hur blir man tydlig med sitt varför? Och hur tar du reda på vad din verkliga anledning är? Här är ett omarbetat exempel från en annan skribents varför.

Mitt VARFÖR är att inspirera andra (inklusive mig själv) att leva ett meningsfullt liv, så att vi tillsammans kan skapa en bättre framtid. Mitt HUR är att förenkla saker, sätta igång saker, agera med avsikt, tänka långsiktigt och göra rätt. Min mening, mitt VAD är rådgivningen, skrivandet och talandet jag arbetar med.” – Anonym

Vad är Ikigai?

Intressant nog när man försöker hitta sin mening med livet, finns ett intressant japanskt begrepp som kallas ikigai, vilket betyder ungefär ”anledning att finnas till”. Ikigai är ordet för det som får oss att vilja gå upp på morgonen. Det är det som ger vårt liv mening och som gör oss gladare och mer tillfredsställda.

Om vi översätter Ikigai så betyder det ungefär ”lyckan av att alltid vara upptagen”. Det påminner om logoterapi, men går ett steg längre. Logoterapi kommer jag tillbaka till senare i texten.

För övrigt kommer Ikigai-konceptet från Okinawa i Japan som har ovanligt många gamla medborgare. Många är över 100 år och det sägs bero på deras sunda vanor, men även deras livsvisdom, där ikigai ingår. Ikigai är en punkt där de viktigaste sakerna i livet samverkar. I den punkten möts det du brinner för, det du är bra på, det du kan tjäna pengar på och vad samhället behöver.

Vad är din mening med livet?

Enligt japanerna har alla ett ”ikigai”. Vårt ikigai är gömt djupt inne i oss och för att hitta det krävs ett tålmodigt sökande.

ikigai

Ikigais frågeställningar

Så det lättaste är att tänka sig ikigai som punkten där de viktigaste frågeställningarna möts. Skärningspunkten handlar om det som du älskar, vad du är bra på, något som världen behöver från dig, samt aktiviteter som du kan få betalt för.

Sedan är det viktigt att förstå att det krävs tid och tålamod att hitta ditt ikigai. Det är inte bara något du snubblar över utan det tar tid att upptäcka. Vilket betyder att inte heller jag kommer hitta mitt varför, mening eller ikigai precis just nu.

Det vore oklokt att luta sig tillbaka och förvänta sig att din ikigai ska komma från ingenstans utan minsta ansträngning. Det krävs en vilja och medvetenhet för att hitta den. Men jag anser att livet handlar om att söka efter och upptäcka sin ikigai.

Hur hittar du din egen Ikigai?

Börja med ett papper och dra ett streck i mitten av pappret så det blir fyra rutor. Sedan skriver du i rutorna enligt listan nedan.

1. Finns det saker du älskar att göra?

 • Vad har du aldrig tröttnat på att göra?
 • Finns det något du alltid dragits tillbaka till över tid?
 • Vad tar dig till flow-stadiet? (Så du glömmer bort att äta och dricka när du gör det).

2. Vilka saker är du bra på?

 • Vilka kompetenser har du övat fram?
 • Vad brukar folk vända sig till dig för att få hjälp med?

3. Vad kan du få betalt för?

 • Har du tjänat pengar på något tidigare?
 • Hade du gjort något annat om du inte hade jobbat på ditt nuvarande jobb?
 • Vad vill du tjäna pengar på att göra?

4. Behöver världen något från dig?

 • Vad behöver människor?
 • Hur kan du bidra till att skapa en positiv effekt på människor i din omgivning?

Skriv några nya saker varje dag och fundera. Finns det några gemensamma nämnare? Då är det de du ska utveckla och satsa på.

Från Ikigai till logoterapi

Victor Frankl är en österrikisk författare, neurolog, psykiater och överlevare från förintelsen. I sin bok ”Man’s Search for Meaning” berättar han om sitt tragiska öde som resulterade i upptäckten av logoterapi. Frankl överlevde fyra koncentrationsläger och mycket lidande och svåra umbäranden. Logoterapin, som Frankl utvecklade, hjälper dig att hitta meningen med att leva. Denna term är enligt Frankl ett koncept som baseras på antagandet att människans högsta motivation är att hitta meningen med livet.

Jag vill med Ikigai- och logoterapi-begreppen visa att de fungerar ungefär på samma sätt.

Logoterapins process

Sökandet efter mening blev en personlig, drivande kraft som hjälpte Frankl att uppnå hans mål. Processen i logoterapi kan summeras i följande fem steg.

 1. En person känner sig tom, frustrerad eller oroad.
 2. Terapeuten visar honom att det han känner är viljan att ha ett meningsfullt liv.
 3. Patienten upptäcker syftet med sitt liv (vid det tillfället).
 4. Av egen fri vilja väljer patienten att acceptera, eller avvisa, det ödet.
 5. Det nyfunna passionen för livet hjälper honom att överkomma hinder och sorger.

Hur du hittar mening med logoterapi

Hur kan man själv hitta sin mening i dagens materialistiska samhälle? Det finns tre grundläggande källor som en person kan använda för att hitta meningen med livet.

 1. Göra något viktigt (jobb, goda gärningar, uppfylla mål): Mening kan hittas genom att göra något vi tycker är viktigt och värdefullt, något som förbättrar andra liv eller mänskligheten. Det kan vara att sträva efter mål, något som måste slutföras, och som ger livet mening.
 2. Uppleva något eller möta någon (kärlek, skönhet, natur): Kärlek kan också skapa mening. Genom kärlek kan man verkligen lära känna en annan person på djupet av deras personlighet. Naturupplevelser kan skapa mening och sinnesro.
 3. Vår attityd i tider av motgång (lidande, skuld, död): Mening kan hittas även trots den tragiska triaden av lidande, skuld och död som kallas ”tragisk optimism”. Hur man hanterar motgångar påverkar meningen.

Mening finns som potential. Men viktigast av allt, de tre källorna för mening har en sak gemensamt. Genom att ta ansvar kan och bör denna mening realiseras.

Så, varför gick du upp i morse?

Om jag tänker tillbaka på vad jag har gjort idag; jag gick upp när väckarklockan ringde, duschade, lagade frukost, borstade tänderna och fixade håret innan jag gick till jobbet som jag alltid gör. Det är min rutin varje morgon inför jobbet kan man säga. Jag gör alltid på det sättet och man inser att det blir en vana och att man går på autopilot.

Vad är det egentligen som styr våra beteenden?

Gör vi detta för att tjäna pengar? Göra vår plikt? Uppfylla samhällets förväntningar? Är det vad som får dig att hoppa upp ur sängen på morgonen? Det kan säkert vara en källa till din motivation men förr eller senare kommer du ställa dig frågan (som jag): Varför?

Det är frågan om meningen med våra liv. Vad är egentligen syftet med att du gör alla de här sakerna varje dag? Vilken mening har allting man gör med sitt liv? Vad är ditt Ikigai? Även om frågan kan kännas väldigt abstrakt och djup så är det sannolikt ingenting vi frågar oss själva varje dag. Det är säkert många som aldrig ens tänkt tanken om varför de gör någonting, men det är verkligen viktigt för alla. Många studier visar hur viktigt det är att ha en känsla av mening med sitt liv.

När i livet börjar vi fråga oss själva om mening och syfte?

År 1943 tog psykologen Abraham Maslow fram den berömda behovstrappan, Maslows behovstrappa, eller behovshierarkin. Han menar att man först måste uppfylla de grundläggande behoven såsom mat, trygghet, säkerhet och även psykologiska behov som bekräftelse och uppskattning. Först då tar vi hand om våra behov för självuppfyllelse, som inkluderar självförverkligande genom personlig tillväxt eller utveckling, men även sökandet efter meningen och ett syfte med våra liv.

Maslows-behovstrappa-ikigai

Nu i dessa tider av överflöd, när vi har nästan alla våra grundläggande behov uppfyllda, är det mer troligt att vi frågar oss själva: Var det allt? Varför är jag ens här?

Det är troligt att man i alla fall någon gång i livet letar efter meningen med livet. Meningen är en stark inre drivkraft för mänsklig motivation och därför är det viktigt att veta vad man ska göra med sin tid när alla grundläggande behov är uppfyllda.

Idén om själv-transcendens

Relationen mellan själv-förverkligande (högsta nivån av Maslows behovspyramid) och själv-transcendens är enligt Viktor Frankl:

”Jag har kallat denna grundläggande egenskap ”själv-transcendens av mänsklig existens”. Det innebär faktumet att människan alltid strävar och riktar sig mot något eller någon annan är sig själv – vare sig en mening att uppfylla eller en annan människa att möta. Ju mer man glömmer bort sig själv – genom att ge sig själv till en sak att tjäna eller en annan person att älska – desto mer mänsklig är man och desto mer aktualiserar man sig själv. Det som kallas självförverkligande är inte ett uppnåeligt mål, av den enkla anledningen att ju mer man strävar efter det, desto mer skulle man missa det. Med andra ord är självförverkligande endast möjligt som en sidoeffekt av själv-transcendens.”

Den ultimata källan till mening och uppfyllelse och därmed toppen av pyramiden är själv-transcendens. Det innebär att Maslows behovspyramid bara visar de första fem nivåerna. En senare och bättre version av pyramiden visar sex nivåer med själv-transcendens högst upp. Av denna anledning innebär transcendens det allra högsta och mest inkluderande nivån av mänskligt medvetande, som beter sig och relaterar, som mål snarare än medel, till sig själv, närstående, människor, andra arter, naturen och universum. Andra definitioner är överskridande av det egna jaget och inriktning på den egna personen genom att identifiera sig med människosläktet eller med alla levande varelser. Att känna sig som en världsmedborgare. Det är kort och gott något som går utöver det egna jaget för ett högre syfte.

Meningen är målet – sidoeffekten är lycka

Vad är det vi siktar på i jakten mot personlig utveckling och självförverkligande?

Syftet är att vi vill vara lyckliga. Allt vi gör beror på att vi tror att det kommer göra oss lyckliga. Precis som målet med dygderna, nämligen lycka. Eftersom självförverkligande bara kan resultera som en sidoeffekt av själv-transcendens, kan bara långsiktig lycka följa som en sidoeffekt av strävan efter mening. Det är syftet med själv-transcendens som producerar den här typen av lycka, som också kallas självuppfyllelse.

Som Tony Robbins sa: ”Vill du bli lycklig? Fokusera på någonting större att tjäna än dig själv.”

Vad ska man ta med sig av alla dessa teorier och ikigai?

När vi kämpar med att hitta motivationen till att göra det vi gör, så kan vi ta ett steg tillbaka och fundera över vårt varför eller vårt ”ikigai”. Så om du inte känner en mening med allt du gör, så kommer du ha problem med motivationen och med att göra saker. När du känner till meningen bakom varför du gör vad du gör, är det detta som leder dig genom motstånd, tveksamheter och misslyckanden. Utöver det bör du fråga dig själv vad du tycker är meningsfullt. Sträva efter mening istället för snabba cash genom att ta fram tydliga och meningsfulla mål och ta små steg mot att uppfylla dom på en daglig basis. Genom att göra det till en vana får du bättre flyt processen mot självkännedom.

Dessutom har jag läst både Ikigai och Simon Sineks bok ”Fråga först varför” och allt handlar i grund och botten om själv-transcendens, dvs. någonting som är större än dig själv.

Heisenbergs syfte

Jag har tänkt på allt detta under en längre tid, och jag ser en röd tråd mellan vad jag är duktig på, vad jag älskar, vad jag tjänar pengar på och vad världen behöver, dvs. mitt Ikigai. Genom att skriva i bloggen och dela med mig av detta till andra, samtidigt som jag lär mig själv väldigt mycket och utvecklas varje dag, vecka och år, så har jag också hittat min röda tråd. Jag gör allting jag gör, för att jag vill hitta ett högre syfte med mitt liv som leder till någonting gott och meningsfullt för alla runtomkring mig, och inte bara för mig själv.

Av denna anledning är Själv-transcendens, som sagt, själva toppen av behovspyramiden och den ultimata källan till mening och självuppfyllelse. Det spelar ingen roll hur mycket jag jobbar med mig själv så kommer jag aldrig nå det, om jag inte hittar sätt att bidra till andra. Jag försöker se det ur ett ”inifrån-ut perspektiv”.

Kunskap och visdom

Alltså handlar min blogg om att sammanställa kunskap och visdom för att lära mig själv, samtidigt som jag uppmuntrar andra att lära sig. Det finns inget viktigare enligt mig än att hitta sin mening eller syfte. Alla har rätt att leva ett meningsfullt liv och uppnå sin allra högsta potential. När någon hittar sitt syfte och skapar något utifrån det syftet, så uppfyller de sig själva med sin egen mening samtidigt som de bidrar med något gott till världen. Det innebär att alla på planeten kommer gynnas av allt som de personerna gör. Eftersom det finns så få som hittar sin mening med livet är mitt varför detta:

”Att inspirera andra (inklusive mig själv) att utveckla sina gåvor och hitta sin mening för att uppnå sin högsta potential och bidra till mänskligheten.”

Det här är ett första utkast som vi kommer att pröva. Vad tycker ni?

Meningen med livet

Så det tar tid att hitta sitt ikigai eller sitt varför, och jag kommer ta den tiden som krävs för att hitta beskrivningen som fungerar bäst på mig. Det känns som att jag aldrig hade kunnat förutsäga vad jag gör idag. Samtidigt som det inte kunde ha varit på något annat sätt. Det känns bara som att det är menat så som det är idag.

Slutligen – jag har aldrig tidigare suttit och skrivit om det jag gör nu. Det enda jag har med mig är mina anteckningar där jag kan se alla frön jag sått, odlat och sedan vuxit upp till den person jag är idag. Jag är på min egen personliga resa – att lära mig mer om mig själv. Den här bloggen är en reflektion av mig själv och vad jag lär mig, upplever och tänker. Genom att dela med mig av mig själv kan jag förhoppningsvis inspirera flera att genomgå samma resa själva, och att hitta sin ikigai.

Personliga värderingar 2.0

Jag har en E-bok som förklarar hur värderingar fungerar på riktigt och hur du tar fram dina egna (med hjälp av dygder). Den är gratis. Ange din e-post nedan så skickar jag e-boken.